HDB: Phát triển dư nợ theo chuỗi cung ứng

HDB: Phát triển dư nợ theo chuỗi cung ứng

Lượt xem: 136
  •  

Triển vọng:

(1) Tăng trưởng tín dụng cao trong dài hạn: HDB có tốc độ tăng trưởng tín dụng CAGR đạt 20% trong vòng 3 năm qua dựa trên hoạt động kinh doanh năng động, nguồn VCSH dồi dào và quy mô hiện còn tương đối nhỏ. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng tín dụng cao và duy trì chất lượng tài sản tốt trong dài hạn.

(2) Áp lực trích lập dự phòng thấp: Ngân hàng đã hoàn thành trích lập dư nợ VAMC trong năm 2020. Đồng thời, công ty con HD-SAISON có tỷ lệ nợ xấu phát sinh mới ít hơn mặt bằng chung lĩnh vực cho vay tiêu dùng ở thời điểm hiện tại.

(3) Trong quá trình đàm phán hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền mới: Trong trường hợp thành công, chúng tôi kỳ vọng hợp đồng có thể mang lại cho ngân hàng một khoản phí trả trước đáng kể (Upfront) giúp tăng lợi nhuận và bổ sung nguồn vốn hoạt động.

(4) Triển khai dịch vụ thanh toán không tiền mặt tại hơn 5.000 cây xăng thuộc hệ thống Petrolimex trên cả nước. Ngoài ra, HDB sẽ cung ứng các sản phẩm dịch vụ khác cho hệ sinh thái của Petrolimex như thẻ tín dụng, cho vay, quản lý tài khoản,..

Khuyến nghị: Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự báo chậm lại trong H2.2021, tuy nhiên HDB vẫn duy trì triển vọng tăng trưởng tích cực và bền vững trong dài hạn ở cả khía cạnh quy mô tài sản và lợi nhuận. Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu của ngân hàng HDB với mức định giá hợp lý là 29.745 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng tích cực

HDB ghi nhận LNTT đạt 4.193 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2021 (+44% yoy). Trong đó, tốc độ tăng trưởng cao ghi nhận ở hoạt động Thu nhập phí dịch vụ và Mua bán chứng khoán đầu tư (TPCP). Quy mô tín dụng của HDB đạt 199.163 tỷ đồng cuối Q2.2021 với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 5,8%, trong đó ngân hàng mẹ ghi nhận tăng trưởng 6,2% và HD-Saison ghi nhận mức tăng trưởng 1,1%. HDB được nới room tăng trưởng tín dụng 2021 lên 10% trong Q3.2021 và đang tiếp tục thực hiện yêu cầu nới room tăng trưởng và chờ chấp thuận từ phía NHNN khi ngân hàng đã xử dụng gần hết mức room tăng trưởng được cấp mới ngay từ giữa Q3.2021.

HDB thuộc nhóm các ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao với tốc độ tăng trưởng CAGR 3 năm 2018 – 2020 đạt 20% và là yếu tố đóng góp chính vào tốc độ tăng trưởng nhanh của thu nhập lãi thuần.

NIM không tăng theo xu hướng ngành do tỷ trọng cho vay thị trường 2 tăng lên: ngân hàng mẹ HDB ghi nhận mức lãi suất huy động tiền gửi giảm từ mức 6,18% cuối năm 2020 xuống 5,19% vào Q2.2021 trong bối cảnh lãi suất huy động toàn ngành giảm mạnh.

Biên lãi ròng NIM đạt 3,2% vào Q2.2021, giảm so với năm 2020, tuy nhiên mức suy giảm đến từ việc tỷ trọng cho vay thị trường 2 tăng cao và mức chênh lệch lãi suất cho vay, huy động thị trường 1 vẫn ghi nhận mức tăng nhẹ tương tự diễn biến chung của toàn ngành ngân hàng.

6T.2021, thu nhập ngoài lãi đạt 1.591 tỷ đồng (+111% yoy). Trong đó, thu nhập từ phí tăng trưởng 131% đạt 857 tỷ đồng nhờ đóng góp từ mức tăng trưởng nhanh của hoạt động Bancassurance và dịch vụ thanh toán; khoản thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư cũng tăng 316% đạt 452 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động ở mức 3.315 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và tốc độ chậm hơn tốc độ tăng của tổng thu nhập giúp CIR cải thiện xuống 39%.

Tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm ngân hàng mẹ giảm xuống còn 0,8%. Ngân hàng cũng đã hoàn thành trích lập dư nợ VAMC từ Q3.2020. Lượng dư nợ tái cơ cấu theo Thông tư 01 hiện ở mức 989 tỷ đồng (0,5% dư nợ) và ước tính mức trích lập bổ sung cho dư nợ tái cơ cấu theo thông tư 03 chỉ ở mức 60 tỷ đồng trong năm 2021.

Dư nợ cho vay của HDB được tập trung phân bổ theo chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp như Vinamilk, Lộc trời, một số nhà cung ứng của Samsung, ... và do đó có tỷ lệ phân bổ ở các đô thị loại 2 và vùng nông thôn cao chiếm khoảng 50% dư nợ cho vay của ngân hàng nhưng đồng thời đảm bảo được chất lượng nợ do ngân hàng có thể quản lý dòng tiền của các khách hàng theo chuỗi này. Ngoài ra, các khu vực đô thị loại 2 và nông thôn cũng có mức độ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 ít hơn các thành phố lớn trong thời điểm hiện tại.

Chi phí tín dụng (chi phí dự phòng/dư nợ) ngân hàng mẹ duy trì trong nhóm thấp nhất ngành với 0,39% năm 2020 (580 tỷ đồng) và 0,16% trong nửa đầu năm 2021 (135 tỷ đồng).

HD-SAISON ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong giai đoạn khó khăn nhờ cách tiếp cận thị trường thận trọng

6T.2021, HD-SAISON ghi nhận lợi nhuận đạt 591 tỷ đồng (+5,7% yoy). Xét về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông ngân hàng mẹ, HD-SAISON đóng góp 7%. Dư nợ tín dụng HD-Saison ghi nhận mức tăng trưởng thận trọng năm 2020 với 13% và 6T.2021 với 1,1% phù hợp với bối cảnh rủi ro tăng cao do dịch bệnh. ROE trailing 4 quý duy trì đạt 28,6%.

Tỷ lệ nợ xấu duy trì trong tầm kiểm soát với việc tăng cường trích lập dự phòng đưa tỷ lệ chi phí tín dụng lên 10,9%. Tài chính tiêu dùng là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh Covid19 trong khối Tài chính – Ngân hàng do tập khách hàng thu nhập thấp của các công ty tài chính tiêu dùng phải chịu nhiều tổn thương hơn khi việc làm bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, HD-Saison vẫn có thể duy trì mức dộ lợi nhuận khả quan nhờ vào chiến lược tiếp cận thị trường thận trọng và tập trung vào các sản phẩm cho vay dựa trên tiêu dùng như cho vay mua xe máy, hàng điện tử giao dụng,.. Với việc trích lập mạnh mẽ ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi kỳ vọng chi phí trích lập sẽ ổn định trở lại ở giai đoạn dịch bệnh được kiểm soát giúp tăng lợi nhuận của công ty.

Triển vọng:

Triển vọng tăng trưởng tín dụng cao trong dài hạn: HDB có tốc độ tăng trưởng tín dụng CAGR đạt 20% trong vòng 3 năm qua dựa trên hoạt động kinh doanh năng động, nguồn VCSH dồi dào và quy mô hiện còn tương đối nhỏ. Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong dài hạn và có thể duy trì được chất lượng tài sản tốt nhờ tập trung vào các sản phẩm cho vay chuỗi cung ứng.

Áp lực trích lập dự phòng thấp: Ngân hàng mẹ HDB duy trì là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chi phí tín dụng thấp nhất ngành trong nhiều năm với chất lượng dư nợ tốt. Ngân hàng đã hoàn thành trích lập dư nợ VAMC trong Q3.2020. Đồng thời, công ty con HD-saison có tỷ lệ nợ xấu phát sinh mới ít hơn mặt bằng chung lĩnh vực cho vay tiêu dùng ở thời điểm hiện tại.

Trong quá trình đàm phán hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền mới: Do hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền hiện tại không còn phù hợp với quy mô của ngân hàng ở thời điểm hiện tại, HDB hiện đang làm việc với các công ty bảo hiểm nước ngoài để có hợp đồng phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền mới. Chúng tôi kỳ vọng hợp đồng có thể mang lại cho ngân hàng một khoản phí trả trước đáng kể (Upfront) giúp tăng lợi nhuận và bổ sung nguồn vốn hoạt động. HDB cũng đang thực hiện thúc đẩy doanh số sản phẩm Bancassurance sử dụng chính sách hoa hồng cho nhân viên hấp dẫn.

Triển khai dịch vụ thanh toán không tiền mặt tại hơn 5.000 cây xăng thuộc hệ thống Petrolimex trên cả nước. Hợp tác giữa 2 bên dự kiến sẽ được công bố ở thời điểm cuối năm 2021. Ngoài ra, HDB sẽ cung ứng các sản phẩm dịch vụ khác cho hệ sinh thái của Petrolimex như thẻ tín dụng, cho vay, quản lý tài khoản,.. Hợp tác giữa 2 bên sẽ giúp HDB cải thiện thu nhập phí và tiếp tục tập trung tín dụng chuỗi cung ứng.

Nguồn: VCBS 

×
tvi logo