HDB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

HDB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Quý 1/2020

Lượt xem: 287
  •  
Tin cập nhật

HDB đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 3,15 nghìn tỷ đồng (+27,8% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,25 nghìn tỷ đồng (+13,5% YoY). Thu nhập lãi ròng là động lực tăng trưởng chính trong tổng thu nhập hoạt động đạt 2.883 tỷ đồng (+42,1% YoY). Thu nhập ròng từ phí dịch vụ đạt mức tăng trưởng vừa phải +11,5% YoY, đạt 158 tỷ đồng. Cả tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế đều cao hơn ước tính của chúng tôi, chủ yếu nhờ mức tăng trưởng nổi bật của thu nhập lãi ròng trong quý.

Riêng ngân hàng mẹ ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng là 6% YTD và tăng trưởng tiền gửi là 4,9% YTD, giúp tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế đạt mức tăng trưởng lần lượt là 31% YoY và 7,1% YoY. HDSaison đạt 4,9% YTD trong tăng trưởng tín dụng và +42% YoY đối với lợi nhuận trước thuế.

Tăng trưởng tín dụng và tiền gửi. Tổng tín dụng (bao gồm nợ vay và trái phiếu doanh nghiệp) và tổng tiền gửi và giấy tờ có giá đạt162 nghìn tỷ đồng (+5,9% YTD) và 158 nghìn tỷ đồng (+4,6% YTD). Tăng trưởng trong tổng dư nợ xuất phát từ các khách hàng SME với mức tăng 6,3% YTD. Các khoản cho vay cá nhân đạt mức tăng trưởng nhẹ +1% YTD. Về huy động, động lựccho tốc độ tăng trưởng tốt hơn bình quân ngành đến từ khối khách hàng doanh nghiệp. Trong số 6,8 nghìn tỷ đồng tiền gửi tăng thêm trong kỳ, khoảng 5,5 nghìn tỷ đồng đến từ các doanh nghiệp.

Các hệ số đánh giá chất lượng tài sản được kiểm soát tốt. Nợ Nhóm 2 đến Nhóm 5 (các khoản nợ quá hạn) của ngân hàng tăng 9,3% YTD lên 2.244 tỷ đồng. Hai ngân hàng trong hệ thống có công ty tài chính tiêu dùng là những ngân hàng có số nợ quá hạn tăng ít hơn trong số các ngân hàng niêm yết. VPB có mức tăng 3,2% YTD nợ quá hạn trong Q1/2020. Về số tương đối, nợ Nhóm 2 (các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày) và tỷ lệ nợ xấu lần lượt ở mức 1,61% và 1,47% (so với 1,57% và 1,36% vào cuối năm 2019). Tỷ lệ bao nợ xấu giảm còn 74,5% do chi phí tín dụng trong quý thấp hơn.

Trái phiếu VAMC ròng giảm còn 86 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại so với mức 130 tỷ đồng vào cuối năm 2019.

Chênh lệch lãi suất tiếp tục được nới rộng. Động lực chính cho mức tăng trưởng 42,1% YoY trong thu nhập lãi là do chênh lệch lãi suất mở rộng thêm +106 bps YoY. Lợi suất tài sản bình quân tăng 99 bps, trong khi chi phí huy động bình quân giảm 7 bps. Tuy nhiên, nếu so với Q4/2019, mức chênh lệch có xu hướng giảm xuống khi lợi suất tài sản bình quân giảm 32 bps, và chi phí huy động giảm 8 bps. Do đó, hệ số NIM của HDB trong Q1/2020 ở mức 5,27%, tăng 117 bps YoY và giảm 21 bps QoQ.

Chi phí hoạt động tăng 41,4% YoY, chủ yếu do chi phí nhân viên tăng 64,3% YoY. Chúng tôi cho rằng có thể có một chi phí bất thường ở đây do tổng số nhân viên chỉ tăng 5,4% YoY. Do đó, CIR là 51%, cao hơn nhiều so với mức 46% trong Q1/2019.

Chi phí dự phòng tăng lên 292 tỷ đồng (+29% YoY), trong đó 71 tỷ đồng (+177,8% YoY) đến từ ngân hàng mẹ và 2221 tỷ đồng (+10% YoY) đến từ HDSaison.

Quan điểm đầu tư: HDB là ngân hàng có tỷ trọng SMEs cao nhất (47% tổng dư nợ) trong số các ngân hàng mà chúng tôi nghiên cứu. Hiện tại tài chính tiêu dùng chiếm 9% trong tổng dư nợ. Do đó, chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ có thể bị tác động nhiều hơn nếu đại dịch kéo dài, và chúng tôi giữ quan điểm trung lập đối với cổ phiếu HDB. Mặc dù kết quả kinh doanh Q1/2020 vẫn đạt mức tăng trưởng giữa đại dịch Covid-19, chúng tôi cho rằng bức tranh tổng thể có thể sẽ rõ ràng hơn trong Q2/2020. Chúng tôi sẽ điều chỉnh lại dự báo và sẽ cung cấp nhiều chi tiết hơn trong báo cáo đầy đủ sắp tới.

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo