HDB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021 và kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

HDB: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021 và kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

Lượt xem: 118
  •  

HDB công bố KQKD sơ bộ Q3/2021 với LNTT đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ), tốt hơn so với ước tính của chúng tôi (1,7 nghìn tỷ đồng) nhờ kiểm soát tốt chi phí hoạt động OPEX và chi phí tín dụng. Chúng tôi duy trì ước tính LNTT 2021 và 2022 là 7,8 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và 9,4 nghìn tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ).

Ngân hàng cũng công bố kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Thông tin chi tiết (giá chuyển đổi, lãi suất coupon,…) vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thông tin này có thể phần nào tạo ra tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong ngắn hạn. Trong năm 2020, HDB cũng đã phát hành 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi với mức giá chuyển đổi cao hơn khoảng 30% so với giá thị trường tại thời điểm công bố thông tin.

Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi đối với HDB là KHẢ QUAN, với giá mục tiêu 1 năm là 32.000 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3/2021

Theo Ngân hàng, tăng trưởng huy động và tín dụng hợp nhất tại thời điểm cuối tháng 9/2021 là 11,3% và 7,7% so với đầu năm. Tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động chậm lại trong Q3/2021 (+6% so với cùng kỳ), do thu nhập lãi thuần và thu nhập ròng từ phí đều chịu ảnh hưởng của thời gian giãn cách xã hội trong Q3/2021. Mặc dù vậy, lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng trưởng tốt khoảng +28% so với cùng kỳ đạt hơn 1,8 nghìn tỷ đồng do ngân hàng đã kiểm soát tốt chi phí hoạt động và chi phí tín dụng. Lũy kế 9T2021, LNTT hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ), hoàn thành hơn 82% kế hoạch tại ĐHCĐ và 77% ước tính của SSI.

• Thu nhập lãi thuần có thể giảm nhẹ so với quý trước do tổng dư nợ cho vay của HDS giảm (-14% so với đầu năm hoặc -13% so với quý trước), cũng như do các gói giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19. Từ 15/7/2021 đến 31/8/2021, HDB đã giảm lãi suất cho khách hàng khoảng 51 tỷ đồng (~ 1,5% thu nhập lãi thuần quý).

• Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tương đương với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm khoảng -39,5% so với quý trước, do hoạt động bancassurance chịu ảnh hưởng của làn sóng Covid-19 thứ 4. Tuy nhiên, hoạt động bancassurance đã dần hồi phục trong tháng 9/2021 và chúng tôi kỳ vọng hoạt động này sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn trong Q4/2021.

• Chi phí hoạt động và dự phòng giảm khoảng -10% so với cùng kỳ. Nợ tái cơ cấu được kiểm soát ở mức thấp. Nợ xấu kiểm soát tốt ở mức 1,4% trên cơ sở hợp nhất và dưới 1% đối với ngân hàng mẹ.

Cập nhật khác. HDB và Daiichi đã gỡ bỏ điều khoản độc quyền trong hợp đồng bancassurance. Hợp đồng bancassurance độc quyền 10 năm giữa HDB và Daiichi được ký kết năm 2015 và chi phí trả trước ở thời điểm đó tương đối nhỏ nếu so sánh với các thương vụ bancassurance độc quyền gần đây. Do đó, chúng tôi cho rằng hai bên có thể rà soát và đàm phán lại các điều khoản chính. Động thái này có thể cho phép HDB hợp tác với các công ty bảo hiểm khác và đa dạng danh mục sản phẩm cung cấp cho khách hàng, đồng thời mở ra cơ hội cho HDB có thể đàm phán một thương vụ bancassurance độc quyền khác. Ngân hàng cũng hợp tác với PLX và OIL cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của hai công ty này và kỳ vọng điều này sẽ giúp đẩy nhanh tăng trưởng CASA trong dài hạn.

Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi

HDB công bố kế hoạch phát hành riêng lẻ 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi để tăng vốn cấp 2 với kỳ hạn 5 năm 1 ngày. Chúng tôi cần thêm thông tin chi tiết (giá chuyển đổi, lãi suất coupon,…) để có thể đánh giá được mức độ pha loãng cũng như những áp lực (nếu có) đến chi phí vốn trong tương lai của đợt phát hành này. Xét về tỷ lệ an toàn vốn, trong trường hợp HDB phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, hệ số CAR của ngân hàng sẽ cải thiện đáng kể từ mức hiện tại là 13%.

Năm ngoái, HDB đã khoá giới hạn về tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 21,5% (từ 30%) để dành cho lô trái phiếu chuyển đổi. Hiện tại, room còn lại cho NĐTNN của HDB chỉ còn 3,8%, không đủ để chuyển đổi toàn bộ 300 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu nếu toàn bộ được phát hành cho NĐTNN. Chúng tôi cho rằng đợt phát hành sắp tới có thể được thực hiện theo từng đợt trừ khi ngân hàng có thể phát hành cổ phiếu mới cho NĐT trong nước để mở thêm room cho NĐT nước ngoài trong vòng 5 năm tới.

Nguồn: SSI

×
tvi logo