HDB: Định giá hợp lý–Hạ khuyến nghị xuống nắm giữ

HDB: Định giá hợp lý–Hạ khuyến nghị xuống nắm giữ

Lượt xem: 269
  •  

Chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay năm 2022E lên 2 điểm phần trăm (ppt), đạt 18% YoY.

Dự báo NIM giảm -12 điểm cơ bản (bp), còn 4,68% cho năm 2022E (+17bp YoY) với lãi cho vay ở mức thấp hơn dự báo trước đó và tài sản sinh lời tăng.

Dự báo thu nhập lãi ròng tăng nhẹ +2% so với dự báo trước đó, đạt 17,8 nghìn tỷ đồng (+23% YoY).

Dự báo thu nhập phí ròng tăng 22%, đạt 2,2 nghìn tỷ đồng vào năm 2022E (+46% YoY). Tiềm năng từ thương vụ bancassurance độc quyền mới sẽ giúp thúc đẩy khoản thu nhập phí tăng cao hơn, và chúng tôi cho rằng thương vụ sẽ diễn ra vào đầu năm 2022E.

Dự báo chi phí hoạt động giảm -9% còn 8,1 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) vào năm 2022E do chúng tôi tin rằng việc số hóa sẽ giúp HDB cải thiện hiệu quả chi phí hoạt động.

Dự báo tỷ lệ CIR năm 2022E là 38% (-2,4ppt YoY). Chúng tôi tăng nhẹ dự báo trích lập dự phòng lên 1%, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2022E (+25% YoY) do chúng tôi nâng dự báo tăng trưởng cho vay. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu Q3/2021 đạt 81%, khá thấp khi xét đến tác động của COVID và chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ tăng tỷ lệ này trong năm 2022E.

Do đó, dự báo LNST của CĐCT mẹ tăng 18%, đạt 7,5 nghìn tỷ đồng vào năm 2022E, tương ứng với mức tăng trưởng lợi nhuận là 31% YoY vào năm 2022E. Yuanta vs. các bên. Dự báo lợi nhuận năm 2022E của chúng tôi cao hơn 11% so với các bên. Hạ khuyến nghị xuống NẮM GIỮ - Khả quan. HDB đang giao dịch với P/B 2022E là 1,5x, tương ứng với mức trung vị ngành.

Giá mục tiêu mới của chúng tôi tương ứng với P/B 2022E đạt 1,7x với tỷ suất sinh lời 12T là 9%, và chúng tôi hạ khuyến nghi xuống thành NẮM GIỮ - Khả quan từ khuyến nghị MUA trước đó. Khuyến nghi này phù hợp với khuyến nghị Trung lập đối với ngành ngân hàng trong năm 2022E. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, tiềm năng thu phí trả trước từ thương vụ bancassurance độc quyền mới.sẽ là chất xúc tác tích cực đối với giá cổ phiếu HDB trong năm 2022.

Nâng dự báo tăng trưởng cho vay cho năm 2022E

Chúng tôi hạ dự báo tăng trưởng cho vay năm 2021E còn 19% (-3ppt so với dự báo trước đó), nhưng tăng dự báo tăng trưởng cho vay năm 2022E lên 18% (+2ppt so với dự báo trước đó), do chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ phục hồi trong năm 2022.

Doanh thu bancassurance là động lực chính giúp thúc đẩy thu nhập phí của HDB trong 9T2021, và chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong Q4/2021 và năm 2022E. Tiềm năng từ thương vụ banca độc quyền mới có thể giúp thúc đẩy thu nhập phí tăng cao hơn trong năm 2022E.

Số hóa sẽ giúp cải thiện hiệu quả chi phí hoạt động

Chúng tôi điều chỉnh giảm dự báo chi phí hoạt động -9% xuống còn 8,1 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) cho năm 2022E. Hiệu quả chi phí hoạt động đã cải thiện nhờ vào chiến lược chuyển đổi số. Kết quả là tỷ lệ chi phí / thu nhập (CIR) của ngân hàng đã giảm còn 39% (-5ppt YoY) trong 9T2021. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục được kéo dài trong tương lai, và chúng tôi giả định tỷ lệ này sẽ giảm mỗi năm trong giai đoạn 2021E – 2023E.

Chúng tôi tăng nhẹ dự báo trích lập dự phòng lên 1% so với dự báo trước đó, đạt 2,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2022E (+25% YoY), và chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi phí tín dụng (dự phòng/bình quân dư nợ cho vay) của ngân hàng sẽ tăng nhẹ và đạt 1,21% (+6bp YoY) vào năm 2022E; con số này chỉ cao hơn +3bp so với dự báo trước đó của chúng tôi.

Nguồn: FSC

×
tvi logo