HDB: Các nguồn thu đang dần được đa dạng hóa

HDB: Các nguồn thu đang dần được đa dạng hóa

Lượt xem: 254
  •  

Lợi nhuận năm 2020 thấp hơn 1,8% so với ước tính của chúng tôi, do chi phí dự phòng cao hơn dự báo. Mặc dù tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 21% YoY, LNTT chỉ tăng 15,9% so với cùng kỳ đạt 5,8 nghìn tỷ đồng do chi phí tín dụng tăng từ 0,96% năm 2019 lên 1,1% năm 2020. Sau khi đã xóa khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu (+63% so với cùng kỳ), các tỷ lệ về chất lượng tài sản ở mức khá tốt. Tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,32% (từ 1,36% năm 2019) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu (LLCR) cải thiện lên 82% (từ 81% năm 2019). Điểm sáng cho kết quả kinh doanh 2020 là tỷ trọng thu ròng từ dịch vụ (NFI) trong tổng thu nhập hoạt động đã tăng lên 7% (so với 5% vào năm 2019), vì doanh số bán bancassurance bắt đầu tăng tốt trong Q4/2020.

Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 được điều chỉnh về mức 7,15 nghìn tỷ đồng (+22,8% so với cùng kỳ). Mức tăng trưởng ước tính đạt được dựa trên giả định tăng trưởng tín dụng 20% YoY, tăng trưởng thu nhập từ phí 62,4% YoY, hệ số CIR ở mức 45% và chi phí tín dụng giảm còn 1,06% (-4 bps so với cùng kỳ). ROE hợp nhất ước tính đạt 21%.

Rủi ro tín dụng ở mức trung bình trong năm 2021. Do chất lượng tín dụng cuối năm 2020 ở mức khá và nợ vay tái cơ cấu dự kiến sẽ giảm còn 3 nghìn tỷ đồng vào cuối Q1/2021 (từ 5,1 nghìn tỷ đồng vào cuối tháng 1/2021), chúng tôi cho rằng ngân hàng mẹ sẽ không gặp khó khăn đáng kể nào về dự phòng trong năm 2021. Tuy nhiên, tại HDSaison, cho vay tiền mặt tăng trưởng mạnh trong năm 2020 (+47,8% so với đầu năm) có thể khiến tỷ lệ nợ xấu mới hình thành cao hơn trong năm 2021.

Nâng xếp hạng lên Khả quan. HDB là một trong số rất ít ngân hàng còn room cho nhà đầu tư nước ngoài cũng như vẫn còn có thể có yếu tố đột biến từ một thương vụ bancassurance độc quyền trong tương lai. Chúng tôi cho rằng việc đa dạng hóa các dòng thu nhập như năm 2020 đang đi đúng hướng và có thể mở ra tiềm năng tăng trưởng TOI mạnh mẽ cho năm 2021. Việc ngân hàng duy trì được doanh số bán bancassurance ở mức tốt có thể chứng minh được năng lực bán hàng cũng như tạo ra một lợi thế nhất định cho việc đàm phán hợp đồng bancassurance độc quyền sau này. Giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi đối với HDB là 29.500 đồng/ cổ phiếu, cao hơn 13,7% so với giá hiện tại – do đó chúng tôi nâng xếp hạng Khả quan.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi: Nợ xấu mới hình thành cao hơn ước tính; và kinh tế phục hồi chậm hơn ước tính.

Yếu tố tăng đối với khuyến nghị của chúng tôi: Hợp đồng bancassurance độc quyền tiềm năng. Phát hành thẻ tín dụng tốt hơn mong đợi. Phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi với mức giá chuyển đổi cao.

Tổng quan Q4/2020

Biên lãi thuần từ hoạt động tín dụng bắt đầu giảm

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ trong Q4/2020 với mức tăng ròng 13,6 nghìn tỷ đồng hoặc +7,8% so với quý trước, nhờ phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (tăng 10,3 nghìn tỷ đồng hoặc +12,9% so với quý trước) và khách hàng cá nhân (tăng 5,2 nghìn tỷ đồng hoặc 7% QoQ). Cho vay khách hàng doanh nghiệp lớn giảm -1,1 nghìn tỷ đồng. Trong số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng trưởng vẫn đến từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, nông nghiệp và hàng tiêu dùng (FMCG). So với đầu năm, tổng dư nợ tín dụng tăng 23% và cơ cấu cho vay giữa khách hàng SME/ CIB/ bán lẻ/ tài chính tiêu dùng tại thời điểm cuối năm ở mức tương ứng là 51%/ 3%/ 38%/ 8%.

Tuy nhiên, thu nhập lãi thuần tăng ở mức thấp hơn so với tăng trưởng tín dụng, đạt +11,2% so với cùng kỳ.

Điều này là do hai yếu tố:

• Chênh lệch lãi suất giảm (-31 bps so với quý trước). Chúng tôi nhận thấy lãi suất cho vay bình quân trong quý 4/2020 giảm -61 bps so với quý trước do những khoản giải ngân trong Q4/2019 đến kỳ định lại lãi suất và lãi suất các khoản cho vay mới giảm. Lãi suất cho vay trung bình giảm từ 70-80 bps đối với khách hàng doanh nghiệp và 40 bps đối với khách hàng cá nhân.

• LDR giảm. Ngân hàng đã liên tục cải thiện nguồn vốn huy động trong năm và tăng trưởng huy động đã vượt tăng trưởng tín dụng (+38% YTD so với +23% YTD). Tỷ lệ LDR giảm -9,3% so với cùng kỳ còn 67,1%.

NIM của HDB có xu hướng giảm trong quý 4 (-36 bps so với quý trước còn 4,59%) trái ngược với các ngân hàng TMCP lớn (bao gồm ACB, MBB, VPB và TCB), phần lớn là do các ngân hàng này có thể giảm lãi suất huy động trong Q3/2020. Trong khi đó, HDB đã duy trì lãi suất huy động cao từ cuối Q3/2020 để thu hút tiền gửi khách hàng, như đã đề cập trong báo cáo trước đó của chúng tôi (tại đây).

Chênh lệch giữa tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn của HDB ở mức cao hơn hẳn so với các ngân hàng khác cũng khiến cho tỷ lệ CASA không có nhiều cải thiện (-19 bps so với cùng kỳ còn 12,4%).

Doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 364 tỷ đồng, tăng +57% YoY và 24% QoQ. Tăng trưởng chủ yếu nhờ vào việc bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi, khi ngân hàng đẩy mạnh bán bảo hiểm trong Q4/2020. Tổng doanh thu từ bảo hiểm của ngân hàng trong Q4/2020 đạt 260 tỷ đồng. Trong khi đó, phí thu được từ hoạt động phân phối trái phiếu doanh nghiệp cho khách hàng cá nhân tăng +20% so với quý trước đạt 60 tỷ đồng.

Với thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ và phân phối trái phiếu, tỷ trọng thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ trong tổng thu nhập hoạt động tăng từ 4,8% trong quý 4/2019 lên 8,1% trong quý 4/2020. Chúng tôi cho rằng các hoạt động này sẽ tạo ra nguồn doanh thu ổn định cho ngân hàng trong các quý sắp tới. Nếu ngân hàng có thể duy trì được doanh số bán bancassurance ở mức tốt, điều này cũng sẽ có thể là một lợi thế cho việc đàm phán hợp đồng bancassurance độc quyền trong tương lai.

Chất lượng tài sản ổn định

Chất lượng tài sản cải thiện, với tỷ lệ nợ xấu và LLCR đạt 1,32% và 82,1% (so với 1,83% và 64,1% vào cuối quý 3/2020). Xu hướng này diễn ra tại cả ngân hàng mẹ (0,93% và 101%) và HDSaison (5,81% và 47,3%). Cho vay tái cơ cấu giảm -4% so với quý trước còn 7,6 nghìn tỷ đồng (4,3% tổng dư nợ cho vay). Tỷ trọng nợ tái cơ cấu trên tổng dư nợ cho vay tại HDB tương đối cao so với các ngân hàng niêm yết (2,6%) cũng như trung bình toàn hệ thống (3,7%).

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết nợ tái cơ cấu đã tiếp tục giảm xuống còn 5,1 nghìn tỷ đồng (khoảng 2,8% tổng dư nợ cho vay) vào cuối tháng 1/2021 và ước tính sẽ giảm tiếp xuống 3 nghìn tỷ đồng (1,6% tổng dư nợ cho vay) vào cuối Q1/2021, khi khách hàng quay lại lộ trình trả nợ bình thường.

Điểm cần chú ý là việc tăng trưởng cho vay tiền mặt mạnh mẽ trong năm 2020 tại HD Saison (+47,8% YTD) vốn là phân khúc thường có tỷ lệ nợ xấu cao hơn so với cho vay mua xe máy và đồ gia dụng. Tỷ lệ hình thành nợ xấu thực sự đã tăng cao hơn kể từ đầu năm 2020. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu vẫn duy trì ở mức khá tại thời điểm hiện tại, chúng tôi cần theo dõi thêm trong sáu tháng tới.

Vị thế vốn cải thiện nhờ phát hành trái phiếu chuyển đổi

Tại ĐHCĐ 2020, ngân hàng lên kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Trong Q4/2020, ngân hàng phát hành thành công 160 triệu USD trái phiếu chuyển đổi giúp hệ số CAR cuối năm 2020 tăng 110 bps so với quý trước lên 12,1%. Tuy nhiên, Vốn cấp 1 giảm -40 bps xuống 9,1%. Chúng tôi cho rằng đây không phải là mối lo ngại lớn vì nợ nhóm 1 có thể được củng cố khi số trái phiếu này đủ điều kiện chuyển đổi thành cổ phiếu trong giai đoạn tháng 9 - tháng 12/2021. Nếu chuyển đổi trái phiếu, HDB có thể phải nới room cho nhà đầu tư nước ngoài lên trên giới hạn hiện tại là 21,5%. Nếu nhà đầu tư chuyển đổi toàn bộ trái phiếu, tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể tăng lên khoảng 26,4%.

Ngân hàng cũng có thể sẽ xem xét thực hiện một đợt phát hành khác sau khi cân nhắc vị thế vốn cũng như điều kiện thị trường vào cuối quý 1/2021.

Nguồn: SSI

×
tvi logo