HCM: Cập nhật Đại hội Cổ đông

HCM: Cập nhật Đại hội Cổ đông

Lượt xem: 291
  •  

Quan điểm đầu tư

Thị trường chứng khoán đã được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp và các công ty môi giới đã tận dụng lợi thế của thị trường này. Năm 2021, HCM đặt kế hoạch tăng trưởng tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 68% và 82% so với cùng kỳ. Kết quả này sẽ được thúc đẩy nhờ tất cả các dòng thu nhập, bao gồm phí môi giới (+67% so với cùng kỳ), cho vay ký quỹ (+77% so với cùng kỳ), hoạt động tự doanh (+53% so với cùng kỳ) và ngân hàng đầu tư (+112% so với cùng kỳ). Kết quả kinh doanh Q1/2021 ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 402 tỷ đồng - tăng +219% so với cùng kỳ và hoàn thành 33% kế hoạch năm.

Tại mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu, HCM đang giao dịch với hế số P/E và P/B 2021 lần lượt là 15,0x và 1,96x. Tỷ suất cổ tức năm 2021 là 6,3%. Hiện tại, chúng tôi không định giá cổ phiếu này.

HCM đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 22/4/2021, dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc họp:

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2020

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt 660 tỷ đồng, tăng +24% so với cùng kỳ và vượt 16% kế hoạch năm. Kết quả này được thúc đẩy bởi doanh thu phí môi giới (chiếm 39% tổng doanh thu, +29% so với cùng kỳ), doanh thu tự doanh (chiếm 23% tổng doanh thu, +79% so với cùng kỳ) và thu nhập lãi cho vay ký quỹ (chiếm 35% tổng doanh thu, +8% so với cùng kỳ).

Doanh thu phí môi giới tăng trưởng tốt trong bối cảnh năm 2020 khi giá trị giao dịch bình quân hàng ngày (ADT), tăng +59% so với cùng kỳ và đạt 7,4 nghìn tỷ đồng. HCM duy trì vị trí thứ 2 về thị phần môi giới trên sàn HOSE (8,7%), bao gồm 6% thị phần cá nhân và 22,6% thị phần nước ngoài. Tỷ suất lợi nhuận từ phí môi giới tăng nhẹ lên 32,4% so với 31,6% trong năm 2019.

Lợi nhuận từ hoạt động tự doanh được hưởng lợi từ xu hướng tăng của thị trường, khi chỉ số VNIndex tăng 14,9% lên 1.104 điểm. HCM đạt lợi nhuận tích cực từ giao dịch cổ phiếu, cũng như từ các công cụ phái sinh và chứng quyền có bảo đảm.

Trong khi đó, doanh thu từ mảng ngân hàng đầu tư bị ảnh hưởng bất lợi từ dịch Covid-19, chỉ đạt 38 tỷ đồng, giảm -30% so với cùng kỳ, chỉ từ một thương vụ (phát hành vốn của OCB).

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

HCM đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng - tăng 82,5% so với cùng kỳ và được thúc đẩy nhờ tất cả các nguồn thu nhập bao gồm phí môi giới (+67% so với cùng kỳ), cho vay ký quỹ (+77% so với cùng kỳ), hoạt động tự doanh (+53% so với cùng kỳ) và ngân hàng đầu tư (+112% so với cùng kỳ).

Kế hoạch được đưa ra dựa trên giả định rằng ADT sẽ cải thiện lên 15,1 nghìn tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ. Thị phần môi giới cá nhân và tổ chức lần lượt đạt 6% và 23%, trong khi thị phần phái sinh dự kiến đạt 12%. Công ty có kế hoạch mở rộng hoạt động phái sinh với việc phát hành chứng quyền có bảo đảm.

Cho vay ký quỹ (+40% so với cùng kỳ) và đầu tư vào các công cụ tài chính (+96% so với cùng kỳ) được đặt kế hoạch chiếm 90% tổng tài sản.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập dự kiến là 55%, giảm từ mức 59% trong năm 2020. HCM có kế hoạch tăng đầu tư vào công nghệ thông tin +5% so với cùng kỳ vào năm 2021, tiếp tục quá trình số hóa để vừa cải thiện trải nghiệm của khách hàng vừa nâng cao tỷ suất lợi nhuận.

Duy trì chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 12%:

ĐHCĐ năm ngoái đã thông qua mức cổ tức tiền mặt 12% cho năm 2020. 5% trong số này đã được chi trả vào tháng 1/2021. ĐHCĐ này đã thông qua mức tỷ lệ 7% còn lại sẽ được chi trả vào tháng 5/2021. Tỷ lệ chi trả/lợi nhuận là 72% và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/5/2021. ĐHCĐ đã thông qua mức cổ tức tiền mặt cho năm 2021 là 12%, tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát: ĐHCĐ đã thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là 8 tỷ đồng, tương đương 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Quỹ khen thưởng phúc lợi: Quỹ này được phân bổ 18,6 tỷ đồng, tương đương 3,5% lợi nhuận sau thuế năm 2020. Năm ngoái, mức phân bổ tương đương 5% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Phát hành vốn mới để mở rộng kinh doanh: Năm 2020, dư nợ cho vay ký quỹ đạt mức trần cho phép là gấp đôi giá trị vốn chủ sở hữu. HCM dự kiến tăng 1,5 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu như sau:

• Tỷ lệ quyền: 50%.

• Giá phát hành: 14.000 đồng/cổ phiếu.

• Tổng số tiền thu được dự kiến: 2,1 nghìn tỷ đồng, trong đó 70% sẽ được sử dụng để cho vay ký quỹ, 20% để bảo lãnh phát hành và 10% còn lại dành cho hoạt động tự doanh.

• Ngày giao dịch không hưởng quyền dự kiến vào Q2/2021.

Các tài liệu đã được trình UBCKNN phê duyệt.

Giảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài (FOL): ĐHCĐ đã thông qua việc giảm FOL của HCM từ 100% xuống 49%. HCM đã nâng FOL lên 100% cách đây 4 năm. Kể từ đó, FOL thực tế của HCM chỉ giao động từ 49% đến 51%. Trong tương lai, việc FOL vượt quá 50% sẽ khiến HCM thành công ty sở hữu nước ngoài, điều này sẽ gây khó khăn trong hoạt động tự doanh và vay nợ ngắn hạn của công ty.

Giao dịch tại HNX: HCM được niêm yết trên HSX. Tuy nhiên, hệ thống giao dịch của HSX đang quá tải, ảnh hưởng đến các giao dịch cổ phiếu của HCM. Để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, ĐHCĐ đã đồng ý tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu của công ty sang sàn HNX. HCM sẽ quay trở lại sàn HSX khi các vấn đề hiện tại của hệ thống giao dịch HSX được giải quyết.

Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2021

Trong Q1/2021, HCM đạt 402 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng +219% so với cùng kỳ và hoàn thành 33% kế hoạch năm. Tình hình hoạt động tốt hơn được thúc đẩy bởi tăng trưởng phí môi giới +274% so với cùng kỳ, doanh thu từ cho vay +41% và doanh thu từ hoạt động tư doanh +245%. Do sự mở rộng của môi giới trực tuyến, biên lợi nhuận phí môi giới đã tăng đáng kể lên 47,2% từ 32,4% trong năm 2020.

Thị phần môi giới của HCM là 8,7%, đứng thứ 3 trên sàn HOSE. Thị phần của công ty giảm nhẹ so với quý trước do công ty kiên định khẩu vị rủi ro thấp và và áp dụng biện pháp quản lý rủi ro thận trọng đối với hoạt động cho vay ký quỹ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo