HBC: Thị giá vượt kỳ vọng phục hồi

HBC: Thị giá vượt kỳ vọng phục hồi

Lượt xem: 573
  •  

Định giá và khuyến nghị

• Chúng tôi xác định giá trị hợp ký cổ phiếu HBC là 14.200 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp so sánh chỉsố EV/Doanh thu. Chúng tôi dựphóng dòng tiền ròng(Unlevered Free Cash Flow) củaHBC tiếp tục âm trong 2021, do đó chúng tôi cho rằng lựa chọn chỉ số EV/doanh thu để định giá dựa trên doanh thu dự phóng cho năm 2021 ởthời điểm hiện tại là phù hợp.

• So với báo cáo cập nhật gần nhất, chúng tôi chưa nhận thấy công ty có sựthay đổi đáng kể trong việc cải thiện công nợ, khoản phải thu và các chỉsốnợ, lãi vay. Chúng tôi dựkiếnHBC sẽmất nhiều thời gian để xửlý vấn đề này

Kết quả kinh doanh 2020 và dựphóng năm 2021.

• KQKD năm 2020:Doanh thu vàlợi nhuận sau thuế (LNST)lần lượt đạt 11.228 tỷđồng (-40% YoY) và74tỷđồng (-82% YoY), theo đó chúng tôi ước tính EPS là 290đồng/cổ phiếu (-83% YoY).

• Cho năm 2021: Chúng tôi dự phóng doanh thu, LNST và EPS lần lượt là 11.565 tỷ đồng (+3% YoY), 85 tỷ đồng (+13,5% YoY) và 330đồng/cổ phiếu (+13,5% YoY).

• Chúng tôi lưu ý dự phóng trong giai đoạn 2021–2023 không bao gồm thu nhập từ các giao dịch mua rẻ, lãi chậm thanh toán mang tính chất không thường xuyên (2019 ghi nhận 157 tỷđồng, 2020 ghi nhận 93 tỷđồng).

Rủi ro

• Dòng tiền tự do (Unlevered Free Cash Flow) âm trong 5 năm qua. Chúng tôi dự phóng dòng tiền này tiếp tục âm trong 2021F do chưa nhận thấy sựcải thiện trong hoạt động thu hồi công nợ, cũng như vốn lưu động ròng âm liên tục âm qua các năm.

• Điểm số Z-Scorehiện đang là 5,1x, thể hiện mức độ rủi ro phá sản thấp

Dự phóng các chỉ tiêu thanh khoản & nợ trong 2021

Chúng tôi lưu ý đến một số khoản thu nhập mang tính chất không thường xuyên (Bảng 1). Vì vậy, chúng tôi không đưa vào dự phóng các khoản thu nhập này trong năm 2021.

Định giá doanh nghiệp

Phương pháp so sánh (Comparable Company)

▪ Chúng tôi lựa chọn một số công ty trong cùng ngành, có mô hình kinh doanh tương đồng.

▪ Chúng tôi dự phóng dòng tiền ròng (Unlevered Free Cash Flow) của HBC tiếp tục âm trong 2021, do đó lựa chọn trọng số E /Revenue để định giá dựa trên doanh thu dự phóng cho năm 2021

Nguồn: Mirae Asset

×
tvi logo