HAH: Đồ thị giá sớm vượt đỉnh ngắn hạn

HAH: Đồ thị giá sớm vượt đỉnh ngắn hạn

Lượt xem: 166
  •  

• Mức Stock Rating của HAH ở mức 96 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của HAH đóng cửa tăng 5.6% và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy đồ thị giá có thể sớm vượt mức đỉnh ngắn hạn. Đồng thời, đồ thị giá vượt lên trên đường trung bình 20 phiên với KLGD tăng hơn 94% so với mức KLGD trung bình 20 phiên. Điểm tích cực là dòng tiền ngắn hạn tăng mạnh.

• Xu hướng ngắn hạn của HAH được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng cổ phiếu ở mức 17.80%.

• Mức Stock Rating của SSI ở mức 93 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của SSI tăng về gần đường trung bình 20 và 50 phiên. Đồng thời, đồ thị giá vẫn đang trong giai đoạn tích lũy cho thấy đồ thị giá có thể sẽ còn xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên cho nên các NĐT tránh mua đuổi ở các nhịp tăng.

• Xu hướng ngắn hạn của SSI cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng cổ phiếu ở mức 32.77%.

Nguồn: FSC 

×
tvi logo