HAH: Báo cáo cập nhật Đại hội cổ đông

HAH: Báo cáo cập nhật Đại hội cổ đông

Lượt xem: 174
  •  

• ĐHCĐ quyết định cổ tức 2021: tiền mặt 1.000đ/cp; cổ phiếu 40%. Trong năm 2022, Ban lãnh đạo đặt kế hoạch doanh thu là 2,387 tỷ đồng, LNST là 550 tỷ đồng. Q1/2022 ước tính LNST cổ đông công ty mẹ đạt 150 tỷ đồng (+125% YoY). Giảm so với Quý 4 50 tỷ đồng.

• Cổ tức tiền mặt dự kiến 1.000đ/cp, cổ phiếu 20%.

• Kế hoạch phát hành ESOP: 3% số cổ phiếu lưu hành, giá 10.000 đ/cp, hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Với thị giá hiện hành, chi phí cho ESOP vào khoảng 80,000 VND – 90,000 VND/cổ phiếu, tương ứng với 115 tỷ đồng -130 tỷ đồng, bằng 30% lợi nhuận sau thuế 2021.

• Kế hoạch đầu tư tàu 2022 – 2024:

- Mua 2 tàu cũ bàn giao trong năm 2022: Anbien Bay (1708 TEU, 2/2022, sẽ cho thuê 3 năm giá 40.000 USD/ngày), Haian City (1577 TEU, 4/2022), tổng chi phí 53 triệu USD.

- Đặt đóng mới 3 tàu loại 1800 TEU, bàn giao trong năm 2023 – 2024, tổng 81 triệu USD

- Mua thêm 2 tàu cũ loại 1,800 – 4,500 TEU

• Thành lập liên doanh Vận tải container ZIM – Hải An cùng với đối tác là hãng tàu ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (hãng tàu lớn thứ 10 thế giới) với vốn điều lệ 2 triệu USD, nhằm khai thác các tuyến dịch vụ quốc tế, khởi đầu với 2 tuyến Nội Á: - 2H 2022: Việt Nam – Malaysia (Port Klang), khai thác 2 tàu 1.100 TEU (1 thuê từ HAH, 1 thuê từ ZIM), lợi nhuận ước tính 50 tỷ/năm

- 1H 2023: Việt Nam – Trung Quốc, khai thác 3 tàu 1.700 TEU (1 thuê từ HAH, 1 thuê từ ZIM, 1 vay ZIM để đầu tư), lợi nhuận ước tính 70 tỷ/năm.

• Kế hoạch tăng vốn: đang cân nhắc phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông chiến lược, quy mô 1,000 tỷ đồng sẽ trình ĐHCĐ 2023.

Nguồn: IVS 

×
tvi logo