GVR: Xác lập mô hình đảo chiều ngắn hạn

GVR: Xác lập mô hình đảo chiều ngắn hạn

Lượt xem: 143
  •  

• Mức Stock Rating của GVR ở mức 84 điểm cho nên chúng tôi duy trì đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của GVR đóng cửa tăng 2.4% với KLGD tăng trên mức trung bình 20 phiên. Đồng thời, đồ thị giá của GVR có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, đồ thị giá của GVR cũng đã xác lập mô hình đảo chiều H&S ngược cho thấy rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể.

• Xu hướng ngắn hạn của GVR cũng được nâng lên mức TĂNG. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các NĐT ngắn hạn có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần lên mức tỷ trọng tối ưu ở mức 31.89% khi Sức mạnh giá trên mức 80 điểm.

• Mức Stock Rating của TCM ở mức 81 điểm cho nên chúng tôi nâng đánh giá TÍCH CỰC mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này.

• Đồ thị giá của TCM đóng cửa tăng 6% và vượt đường trung bình 20 phiên với KLGD tăng đột biến. Đồng thời, đồ thị giá bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và rủi ro ngắn hạn giảm đáng kể. Ngoài ra, đồ thị giá cũng hình thành mô hình đảo chiều ngắn hạn và xu hướng ngắn hạn của TCM cũng được nâng lên mức TĂNG.

• Chúng tôi khuyến nghị các NĐT có thể xem xét MUA ở mức giá hiện tại với tỷ trọng thấp dưới 5% và tăng dần tỷ trọng cổ phiếu lên mức 31.6%

Nguồn: FSC

×
tvi logo