GMH: Cập nhật Kết quả kinh doanh Q1/2022 và ĐHĐCĐ thường niên 2022

GMH: Cập nhật Kết quả kinh doanh Q1/2022 và ĐHĐCĐ thường niên 2022

Lượt xem: 71
  •  

KẾT QUẢ KINH DOANH

Q1/2022 Q1/2022, GMH ghi nhận sự giảm nhẹ về Doanh thu so với cùng kỳ (-2.59%), trong khi LNTT lại tăng mạnh (+64.66%). LNTT công ty ghi nhận tăng do công ty đã quản lý tốt hơn các chi phí giá vốn (khai thác nguyên vật liệu), đồng thời Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận từ việc đầu tư chứng khoán.

Theo đánh giá của chúng tôi, trong năm nay Doanh thu của GMH chưa thể có sự đột biến do Dự án đầu tư thêm nhà máy mới chưa đưa vào hoạt động, công suất sản xuất của các Nhà máy hiện nay đạt tối đa công suất, đồng thời giá bán các sản phẩm vật liệu xây dựng có thể sẽ được bình ổn nhằm triển khai các dự án đầu tư công, LNST tăng nhẹ do Công ty vẫn đang được hưởng chính sách giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án sản xuất gạch không nung.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022 diễn ra tại Quảng Trị, các cổ đông của Công ty đã thông qua các vấn đề chính:

(1) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: trong đó ông Lê Đình Sung sẽ tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch HĐQT;

(2) Kế hoạch kinh doanh 2022: Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế kế hoạch sẽ lần lượt là 170 tỷ VNĐ và 32,5 tỷ VNĐ;

(3) Kế hoạch đầu tư: Công ty thực hiện mua sắm trang thiết bị để nâng công suất sản xuất gạch terrazzo và đầu tư Nhà máy Gạch nung Tuynel Công nghệ cao mới (công suất thiết kế 50 triệu viên quy chuẩn mỗi năm, dự kiến tổng mức đầu tư sẽ là khoảng 95 tỷ VNĐ);

(4) Kế hoạch phát hành cổ phiếu năm 2022: Công ty sẽ chào bán 3.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến sẽ thu về khoảng 45 tỷ VNĐ nhằm triển khai dự án Nhà máy Gạch nung Tuynel Công nghệ cao.

(5) Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022: Công ty thực hiện chi trả 16% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2021 và duy trì 16% cổ tức trong năm 2022.

RỦI RO

Rủi ro chính có thể ảnh hưởng tới dự báo của chúng tôi cho giá GMH là bao gồm (i) chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam; (ii) những biến động trên thị trường vật liệu xây dựng; và (iii) tiến độ triển khai dự án của Công ty.

ĐỊNH GIÁ

Căn cứ vào những diễn biến biến động của thị trường cổ phiếu và rủi ro thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô, chúng tôi đã điều chỉnh giảm giá mục tiêu 12 tháng của cổ phiếu GMH từ 32,800 VNĐ/cp (sau khi điều chỉnh cổ tức) trong Báo cáo lần đầu xuống còn 28,500 VNĐ/cp, tuy nhiên vẫn duy trì mức khuyến nghị MUA/Strong Buy do tiềm năng giá của cổ phiếu vẫn đang ở mức hấp dẫn là 33.18%, tương ứng hệ số Lợi nhuận/Rủi ro (Reward-to-Risk) là 2.05x

Nguồn: SBSI 

×
tvi logo