GMD: Triển vọng tăng trưởng vững chắc

GMD: Triển vọng tăng trưởng vững chắc

Lượt xem: 436
  •  

Tóm tắt luận điểm đầu tư

Cảng Gemalink dự kiến sẽ có lãi ngay trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Mặt khác, các cảng của GMD tại khu vực Hải Phòng đang phục hồi tốt và đã vượt kỳ vọng của chúng tôi. Gemalink và cảng Nam Đình Vũ dự kiến sẽ hoạt động hết công suất kể từ nửa cuối năm 2021, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho GMD.

Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 đạt 762 tỷ đồng (+49%) và LNTT năm 2022 đạt 1.063 tỷ đồng (+39%), lần lượt tăng 11% và 25% so với dự báo trước đó của chúng tôi.

Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 50.300 đồng/cp (cao hơn 21% so với giá mục tiêu trước đó), với triển vọng tăng giá là 13%. Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GMD vì GMD thuộc nhóm công ty được hưởng lợi chính từ xu hướng gia tăng đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong vài năm tới.

Đại hội Cổ đông 2021

GMD đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 30/6/2021, những ghi nhận chính từ cuộc họp như sau:

• Kế hoạch năm 2021: LNTT dự kiến đạt 700 tỷ đồng (+36,6%) trong kịch bản tốt và 630 tỷ đồng (+23%) trong kịch bản cơ sở.

Kế hoạch này khá thận trọng do công ty đã hoàn thành 55% kế hoạch lợi nhuận theo kịch bản tốt trong 6 tháng đầu năm 2021, và triển vọng 6 tháng cuối năm khá tươi sáng, với sản lượng thông qua cảng Gemalink kỳ vojng tăng tích cực. Trong tương lai, GMD đặt kế hoạch LNTT năm 2025 sẽ tăng gấp 3 lần so với năm 2020 (đạt 1.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng bình quân 25%/năm).

• Kế hoạch đầu tư: Theo lộ trình có 3 dự án trọng điểm bao gồm: (i) Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn II (2.000 tỷ đồng) vào cuối năm nay; (ii) Cảng Gemalink giai đoạn II (4.200 tỷ đồng); và (iii) trung tâm logistic và ICD mới ở miền Nam (1.200 tỷ đồng). Theo ban lãnh đạo, việc tăng vốn là chưa cần thiết vì GMD đang ưu tiên tìm kiếm đối tác để cùng phát triển các dự án này.

• Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESPP): ĐHCĐ đã thông qua việc phát hành tối đa 7,5% số cổ phiếu đang lưu hành (22,6 triệu cổ phiếu) với giá tối thiểu là 10.000 đồng/cp trong 5 năm (2021 - 2025). Mỗi năm sẽ phát hành khoảng 1,2% - 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành, tùy thuộc vào việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của GMD. ESPP là chương trình nhằm khuyến khích nhân viên giúp GMD đạt được kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận gấp 3 lần trong vòng 5 năm.

• Thành viên HĐQT mới: Ông Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm vào HĐQT thay ông Đỗ Văn Minh. Ông Bình hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành sau khi ông Minh nghỉ hưu vào tháng 5.

• KQKD sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 khả quan: Doanh thu và LNTT 6 tháng đầu năm 2021 ước tính lần lượt đạt 1.439 tỷ đồng (+19%, hoàn thành 51% kế hoạch) và 388 tỷ đồng (+38%, hoàn thành 55% kế hoạch). Kết quả này cao hơn so với dự báo của chúng tôi, do sự phục hồi mạnh mẽ của các cảng GMD tại khu vực Hải Phòng và quá trình tăng tốc của cảng Gemalink để đạt điểm hòa vốn trong quý 2.

✓ Các cảng của GMD tại Hải Phòng khai thác sản lượng container khoảng 500 nghìn TEU trong nửa đầu năm 2021, tăng +18% so với cùng kỳ. Trong đó cảng Nam Đình Vũ đang dẫn đầu đà phục hồi và dự kiến sẽ hoạt động hết công suất trong 6 tháng cuối năm 2021, mở đường cho giai đoạn II bắt đầu xây dựng vào cuối năm nay.

✓ Sản lượng khai thác tại cảng Gemalink ước tính đạt 330k - 350k TEU trong nửa đầu năm 2021. Hiện Gemalink có 3 tuyến dịch vụ và dự kiến sẽ đón thêm 2 tuyến mới vào tháng 7 và tháng 8 với tổng số 5 tuyến dịch vụ hoạt động thường xuyên, cùng với một số dịch vụ lẻ. Do đó, sản lượng năm 2021 ước tính từ 950 nghìn - 1,1 triệu TEU. Với 900 nghìn TEU, Gemalink đã có thể tạo ra lợi nhuận từ 1,7 đến 1,8 triệu USD.

Luận điểm đầu tư

Với 5 tuyến dịch vụ thường xuyên, Gemalink khẳng định sẽ có lãi trong năm đầu tiên hoạt động. Mặt khác, các cảng của GMD tại khu vực Hải Phòng đang phục hồi tốt và vượt kỳ vọng của chúng tôi. Gemalink và cảng Nam Đình Vũ dự kiến sẽ hoạt động hết công suất kể từ nửa cuối năm 2021, điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho GMD.

Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính dựa trên những giả định sau:

• Sản lượng tại khu vực Hải Phòng tăng 20% trong năm 2021 và 12% trong năm 2022; và

• Cảng Gemalink dự kiến đạt 70% công suất trong năm 2021 và 90% trong năm 2022. Chúng tôi ước tính LNTT năm 2021 đạt 762 tỷ đồng (+49%) và LNTT năm 2022 đạt 1.063 tỷ đồng (+39%), lần lượt tăng 11% và 25% so với dự báo trước đó của chúng tôi.

Chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm mới là 50.300 đồng/cp (cao hơn 21% so với giá mục tiêu trước đó), với triển vọng tăng giá là 13%, và đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu GMD.

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị bao gồm: (i) Gemalink không sử dụng hết công suất theo đúng tiến độ; (ii) cơ chế giá thấp hơn do cạnh tranh gay gắt; và (iii) tình trạng thiếu container ảnh hưởng đến sản lượng thông qua cảng.

Nguồn: SSI

×
tvi logo