GMD: Tiếp đà phục hồi

GMD: Tiếp đà phục hồi

Lượt xem: 126
  •  

Kết quả HĐKD 9T2021

Sản lượng tăng trưởng ở tất cả nhóm cảng: Trong 9T2021, sản lượng thông quan của hệ thống GMD tăng mạnh. Cụ thể, sản lượng thông quan container nhóm cảng Hải Phòng đạt 754,359 TEU (+13% CK); nhóm cảng phía Nam, trừ Gemalink, ghi nhận sản lượng thông quan 620,836 TEU (+5.6% CK); Gemalink ghi nhận sản lượng 9T2021 đạt khoảng 607,660 TEU; cụm cảng Gemadept Dung Quất ghi nhận sản lượng gần 1.93 triệu tấn (+31% CK).

Doanh thu (DT) và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (LN HĐKD) 9T2021 của GMD đạt lần lượt 2,167 tỷ VND (+14% CK) và 597.9 tỷ VND (+43.8% CK).

Động lực tăng trưởng năm 2022 và các yếu tố rủi ro chính Hoạt động sản xuất phục hồi:

Hoạt động sản xuất T11/2021 tiếp tục phục hồi sau giai đoạn giãn cách khi PMI ghi nhận ở mức 52.2, duy trì trên ngưỡng 50 tháng thứ hai liên tiếp và IIP T11 trở lại mức tăng trưởng dương 5.6% CK. Hoạt động sản xuất dự báo phục hồi khi FDI công nghiệp tăng trưởng.

Hoạt động vận tải thủy tích cực: Trong 11T2021, khối lượng vận tải biển đạt 76.4 triệu tấn (+3.1% CK). Vận tải thủy nội địa thu hẹp đà giảm với khối lượng ước đạt 288.9 triệu tấn (-5.3% CK). Bên cạnh đó, tổng tải trọng tàu biển và tàu sông ghi nhận tăng mạnh ở mức lần lượt 22% và 14.5% CK trong 10T2021 là tín hiệu cho thấy sản lượng vận tải thủy nhiều khả năng tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2022.

Rủi ro

Việc di dời Cảng Trường Thọ; hoạt động đầu tư mở rộng cảng Lạch Huyện; lãi suất là các yếu tố không chắc chắn có thể làm thay đổi giá trị của doanh nghiệp và cổ phiếu GMD.

Định giá

Phản ánh hai yếu tố: 1) hoạt động sản xuất bị gián đoạn trong Q3 và 2) sự cải thiện LN công ty liên kết, chúng tôi dự phóng DT và LNST năm 2021 của GMD lần lượt ở mức 2,739.4 tỷ VND (+5.1% CK) và 576.2 tỷ VND (+55.7% CK).

Với mức lợi suất yêu cầu (RRR) 12%, tỷ lệ tăng trưởng (g) sau năm 2030 ~ 5%, chúng tôi xác định mức giá hợp lý của cổ phiếu GMD là 50,500 VND/cổ phiếu.

Nguồn: MIRAE 

×
tvi logo