GMD: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận quý 4/2021 vượt dự báo của VCSC

GMD: Báo cáo KQKD: Lợi nhuận quý 4/2021 vượt dự báo của VCSC

Lượt xem: 119
  •  

• CTCP Gemadept (GMD) công bố KQKD quý 4/2021 với doanh thu tăng 48% YoY đạt 1 nghìn tỷ đồng và LNST sau lợi ích CĐTS tăng 268% YoY đạt 190 tỷ đồng.

• Tăng trưởng doanh thu của GMD trong quý 4/2021 được thúc đẩy bởi mảng vận hành cảng và logistic với các mức tăng trưởng lần lượt là 49% YoY và 42% YoY.

• Ngoài tăng trưởng doanh thu khả quan trong quý 4/2021, lợi nhuận của GMD được dẫn dắt bởi việc chi phí bán hàng & quản lý giảm 24% YoY và thu nhập ròng từ các công ty liên kết tăng 69% YoY.

• Trong năm 2021, doanh thu của GMD tăng 23% YoY đạt 3,2 nghìn tỷ đồng trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 63% YoY lên 605 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan này chủ yếu đến từ mảng vận hành cảng và thu nhập ròng từ các công ty liên kết.

• Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2021 của GMD lần lượt hoàn thành 111% và 119% dự báo cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng chênh lệch giữa KQKD của công ty và dự báo của chúng tôi chủ yếu do (1) KQKD tốt hơn kỳ vọng từ mảng vận hành cảng của GMD và (2) chi phí bán hàng & quản lý thấp hơn dự kiến.

• Do KQKD của mảng vận hành cảng cao hơn kỳ vọng hiện tại của chúng tôi, chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng các dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi tin rằng các cảng biển của GMD tại cụm cảng hạ nguồn của Hải Phòng là động lực chính thúc đẩy mảng vận hành cảng tăng trưởng trong năm 2021. Doanh thu từ vận hành cảng của GMD tăng 27% YoY đạt 2,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2021. Mặc dù GMD chưa công bố cơ cấu doanh thu cho các cảng biển của công ty, chúng tôi cho rằng động lực thúc đẩy doanh thu chính là các cảng hạ nguồn của GMD tại Hải Phòng. Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, tổng sản lượng container thông cảng tại các cảng hạ nguồn Nam Đình Vũ và Nam Hải Đình Vũ của GMD tăng 16% YoY trong năm 2021. Trong khi đó, chúng tôi cho rằng tình trạng gián đoạn nghiêm trọng do dịch COVID-19 tại TP HCM và tỉnh Bình Dương - đặc biệt trong quý 3/2021 - ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD cả năm của cảng ICD Phước Long và cảng Bình Dương do GMD vận hành.

Chúng tôi ước tính rằng Gemalink đã lỗ trong năm 2021. Chúng tôi tin rằng Gemalink đã ghi nhận lãi từ đánh giá lại tỷ giá trong quý 4/2021, điều này làm tăng giá trị đầu tư của GMD vào Gemalink cũng như số dư vốn chủ sở hữu của GMD.

Chúng tôi dự báo Gemalink lỗ nhẹ 9 tỷ đồng vào năm 2021. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng Gemalink lỗ cao hơn dự kiến trong năm 2021 khi thu nhập ròng từ các công ty liên kết của GMD chỉ hoàn thành 96% dự báo cả năm của chúng tôi, trong khi đóng góp từ các công ty liên kết lớn khác như Saigon Cargo Services (HOSE: SCS), GMD CJ Logistics và GMD CJ Shipping nhìn chung phù hợp với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng KQKD kém khả quan của Gemalink chủ yếu đến từ tình trạng gián đoạn nghiêm trọng do dịch COVID-19 tại các tỉnh công nghiệp miền Nam vào quý 3/2021, do đó khiến sản lượng hàng hóa giảm trong quý 4/2021.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo