GEX: Báo cáo đại hội cổ đông 2021: Lãi từ đánh giá lại tài sản thấp hơn dự kiến đối với VGC

GEX: Báo cáo đại hội cổ đông 2021: Lãi từ đánh giá lại tài sản thấp hơn dự kiến đối với VGC

Lượt xem: 333
  •  

Lãi từ đánh giá lại tài sản thấp hơn dự kiến đối với VGC

 Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên theo hình thức trực tuyến của Tổng CT Thiết bị điện Việt Nam (GEX) vào ngày 18/06/2021.

 Cổ đông đã thông qua kế hoạch lợi nhuận năm 2021 với doanh thu đạt 28,5 nghìn tỷ đồng (+59% YoY) và LNTT là 1,28 nghìn tỷ đồng (+8% YoY). Kế hoạch LNTT này - mà chúng tôi cho là thận trọng - thấp hơn 15% so với dự báo của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng kế hoạch này tương ứng lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản không đáng kể từ việc hợp nhất VGC. Chúng tôi nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST điều chỉnh của chúng tôi là 2,1 nghìn tỷ đồng (bao gồm lợi nhuận từ đánh giá lại ước tính là 1,0 nghìn tỷ đồng).

 GEX công bố LNTT sơ bộ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 891 tỷ đồng (+68% YoY), đạt 59% dự báo cả năm và phù hợp kỳ vọng của chúng tôi. Ban lãnh đạo giải thích lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do hợp nhất VGC.

 ĐHCĐ đã thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 là 9% mệnh giá (dựa trên số cổ phiếu sau khi tăng vốn; sẽ thực hiện trong quý 3-quý 4/2021) đồng thời đề xuất mức cổ tức năm 2021 là 10% mệnh giá (công ty không cho biết đây sẽ là cổ tức tiền mặt hay cổ phiếu).

 Về hoạt động M&A, GEX sẽ mua thêm cổ phần tại CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL - vốn hóa thị trường: 800 tỷ đồng) để nắm quyền chi phối. Ngoài ra, GEX muốn tiến hành IPO cho các công ty con của GEX dựa trên giả định rằng GEX vẫn có quyền kiểm soát.

 GEX dự kiến sẽ thực hiện thành công kế hoạch tăng vốn cổ phần, phát hành 293 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn cổ phần từ 4,9 nghìn tỷ đồng lên 7,8 nghìn tỷ đồng vào năm 2021. Giá chào bán là 12.000 đồng/CP. Phương thức phát hành sẽ thông qua phát hành quyền theo tỷ lệ 10:6 (10 cổ phiếu hiện hữu được quyền mua 6 cổ phiếu mới).

Khoản lãi từ đánh giá lại tài sản không đáng kể từ việc hợp nhất VGC. Khi cổ đông đặt câu hỏi liên quan đến việc công ty đặt kế hoạch LNTT chính thức cho năm 2021 chỉ ở mức 1,28 nghìn tỷ đồng - giảm đáng kể so với kế hoạch LNTT sơ bộ là 1,8 nghìn tỷ đồng được đưa ra tại ĐHCĐ bất thường diễn ra vào tháng 12/2020 - chủ tịch HĐQT cho biết công ty có thể sử dụng định giá của bên thứ ba sau khi được kiểm toán viên tư vấn, điều này có thể khiến lợi nhuận từ đánh giá lại tài sản giảm, tương ứng chi phí khấu hao lợi thế thương mại sẽ thấp hơn. Kịch bản này có thể giúp đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong tương lai.

GEX đang chờ Chính phủ thoái vốn khỏi VGC. Hiện tại, Chính phủ đặt mục tiêu thoái vốn 38,5% cổ phần còn lại tại VGC trong năm 2022. GEX thường mua lại cổ phần của Chính phủ và đang chờ thêm thông tin về giá thoái vốn. Sau khi Chính phủ hoàn tất thoái vốn, GEX sẽ có thể tái cơ cấu VGC về mảng vật liệu xây dựng và mảng cho thuê khu công nghiệp.

CAV đối mặt với khó khăn do giá đồng cao và cạnh tranh gay gắt. CAV đã ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp vào năm 2020; do đó, công ty đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào để giảm thiểu tác động của giá đồng cao và cũng để nắm bắt nhu cầu phục hồi trong 6 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, do tiềm năng giá đồng vẫn ở mức cao trong nửa cuối năm 2021 và cạnh tranh gay gắt, chúng tôi giả định rằng CAV đang chịu áp lực về việc biên lợi nhuận tiếp tục giảm vào cuối năm 2021 khi GEX mong muốn duy trì thị phần đã đạt được vào năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy rủi ro giảm đối với dự báo LNST của CAV trong dài hạn do giá đồng dự kiến sẽ cao trong tương lai, chủ yếu do nhu cầu đồng cao từ ngành năng lượng tái tạo trên toàn cầu cũng như ngành xe điện.

Dự án điện gió đang trên đà đi vào hoạt động vào tháng 10. GEX đặt mục tiêu các dự án trang trại điện gió mới có tổng công suất 140 MW (Hướng Phùng 2 & 3 và Gelex 1, 2 & 3) sẽ đi vào hoạt động vào tháng 10/2021 để nhận được mức thuế ưu đãi 8,5 US cent/kWh. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ nhận được giấy chứng nhận vận hành thương mại (COD) vào tháng 7 đối với Gelex 3, tháng 8 đối với Gelex 1 & 2 và tháng 9 đối với dự án điện gió Hướng Phùng. Sau khi nhận được COD, công ty có thể thoái 50 MW để giảm tổng công suất điện gió từ 140 MW còn 90 MW. Ngoài ra, ban lãnh đạo cho biết dự án đường truyền 220 kV Đông Hà - Lao Bảo - mà các dự án điện gió sẽ kết nối - sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7. Do đó, GEX tự tin cho rằng các vấn đề tắc nghẽn sẽ không xảy ra.

Thành viên HĐQT mới có nền tảng tài chính vững chắc. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Cựu Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Bảo Việt, ông Đậu Minh Lâm, được bổ nhiệm vào HĐQT. Tổng giám đốc GEX, ông Nguyễn Văn Tuấn và những người có liên quan muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại GEX lên hơn 35% thông qua việc mua cổ phần từ CTCP Chứng khoán Everest và / hoặc CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) mà không cần chào mua công khai.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo