GDT: Triển vọng phục hồi mạnh; định giá và cổ tức hấp dẫn

GDT: Triển vọng phục hồi mạnh; định giá và cổ tức hấp dẫn

Lượt xem: 239
  •  

• Chúng tôi nâng khuyến nghị cho CTCP Gỗ Đức Thành (GDT) từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên MUA khi giá cổ phiếu GDT đã giảm 16% trong 2 tháng qua. Ngoài ra, chúng tôi tăng giá mục tiêu thêm 2%.

• Giá mục tiêu cao hơn đến từ việc tăng 3% dự báo tổng LNST 2022-2024 khi lượng đơn hàng và hoạt động sản xuất của GDT phục hồi mạnh hơn kỳ vọng của chúng tôi.

• Hiệu suất sản xuất của GDT đã quay về mức bình thường sau khi hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng của công ty gặp gián đoạn do dịch COVID-19 trong 6 tháng cuối năm 2021. Ngoài ra, công ty đã nhận tổng cộng 8 triệu USD backlog đơn hàng tính đến giữa tháng 2/2022, tương ứng mức tăng 25% YoY. Các diễn biến này báo hiệu lợi nhuận phục hồi mạnh trong năm 2022.

• Triển vọng tăng trưởng mạnh trong trung hạn của GDT – như đã phản ánh thông qua việc tăng dự báo EPS cho giai đoạn 2022-2024 của chúng tôi – dựa trên 1) việc công ty tập trung vào các sản phẩm quy mô nhỏ có mức độ cạnh tranh nhẹ, (2) các tiêu chuẩn ESG GDT đã đạt giúp gia tăng tập khách hàng, đặc biệt là tại các thị trường chưa đóng góp cho GDT như Mỹ và EU - và (3) chi phí lao động thấp của Việt Nam xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc.

• GDT có định giá hấp dẫn với P/E năm 2022/2023 của GDT lần lượt là 10,7/8,8 lần (dựa theo dự báo của chúng tôi). Chúng tôi cho rằng công ty xứng đáng có định giá cao hơn so với trung vị P/E trượt trung bình 3 năm của các công ty cùng ngành là 8 lần vì GDT có tỷ lệ ROIC cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi dự báo lợi suất cổ tức cao đạt 8,9%.

• Rủi ro đối với quan điểm tích cực của chúng tôi: Các gián đoạn do COVID-19 kéo dài đối với hoạt động sản xuất của GDT và các nhà cung cấp của công ty; chi phí lao động tăng; yêu cầu ESG khắt khe hơn từ các thị trường xuất khẩu chính; chi phí gỗ cao su tăng trong bối cảnh Việt Nam ký hợp đồng trồng cao su.

Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới nhờ lợi thế kinh tế về quy mô, đầu tư vào tự động hóa và giảm chi phí phòng chống COVID-19. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận từ HĐKD của GDT sẽ tăng từ 18,7% vào năm 2021 lên 22,0% vào năm 2022 và 23,9% vào năm 2023. Theo ban lãnh đạo, nhà máy thứ ba mới của GDT sẽ áp dụng tự động hóa nhiều hơn, điều này sẽ cải thiện hiệu suất lao động so với 2 nhà máy đầu tiên. Dù ban lãnh đạo kỳ vọng CAGR của doanh thu sẽ đạt 15%-17% trong vài năm tiếp theo (đã điều chỉnh bỏ đi gián đoạn tạm thời do COVID-19), ban lãnh đạo dự kiến số nhân công của GDT chỉ tăng trưởng ở mức 1 chữ số hàng năm. Đồng thời, GDT đã chuyển mức tăng giá gỗ nguyên liệu sang khách hàng.

GDT đang mở rộng công suất sản xuất để thúc đẩy tăng trưởng. GDT đã vận hành gần 100% công suất vào quý 2/2021 trước khi hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Công ty có kế hoạch bổ sung thiết bị cho nhà máy thứ ba tại tỉnh Bình Dương (giáp TP.HCM), nơi hiện tại phần lớn dùng làm nhà kho, để nâng công suất thêm 20%. Theo ban lãnh đạo, vốn đầu tư chỉ khoảng 10 tỷ đồng. Chúng tôi đã đưa kế hoạch này vào dự báo trong báo cáo lần đầu, Mở rộng tại thị trường Âu Mỹ sẽ thúc đẩy tăng trưởng, ngày 15/07/2021.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo