GDT: Doanh thu 5T21 tăng trưởng tốt 32% YoY

GDT: Doanh thu 5T21 tăng trưởng tốt 32% YoY

Lượt xem: 165
  •  

GDT vừa công bố KQKD 5 tháng đầu năm tăng trưởng tốt 32% YoY. Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với Ban lãnh đạo để cập nhật thêm thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty. Những ghi nhận chính:

KQKD 5T21 khả quan: Doanh thu thuần tăng 32% YoY

GDT công bố KQKD 5T21 khả quan với doanh thu đạt khoảng 172 tỷ (+32,3% YoY), nhìn chung phù hợp với dự báo cả năm 2021 của BVSC là 523,7 tỷ (+30,8% YoY). Theo đó, chúng tôi ước tính tổng doanh thu thuần Tháng 4 và Tháng 5/2021 tăng 49,6% YoY đạt 72,0 tỷ. Riêng tháng 5, chúng tôi ước tính doanh thu của GDT tăng đáng kể lên 42 tỷ (+40,0% MoM; +22,1% YoY).

Đơn hàng mới dồi dào, thúc đẩy KQKD các quý tới

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị đơn đặt hàng mới duy trì đà tăng tốt đạt khoảng 13,6 triệu USD, hoàn thành 80% mục tiêu doanh thu xuất khẩu của GDT trong năm 2021 là 17 triệu USD. BLĐ chia sẻ lượng đơn đặt hàng này sẽ đảm bảo lượng công việc cho GDT đến tháng 8 năm nay. Hơn nữa, Ban lãnh đạo cũng cho biết GDT sẽ tích cực chọn lọc đơn hàng phù hợp để nhân viên dễ dàng hoàn thành mà vẫn đảm bảo BLN ở mức tốt trong bối cảnh dịch COVID-19 tái bùng phát ở Việt Nam.

Tăng giá bán do giá nguyên liệu đầu vào tăng

Theo Ban lãnh đạo, GDT đã bắt đầu tăng giá bán từ đầu Quý 2/2021 nhằm chuyển bớt một phần tác động từ việc tăng giá nguyên liệu đến khách hàng, điều này khả năng sẽ hỗ trợ BLN gộp trong những quý tới.

BLN hoạt động Quý 2/2021 khả quan

BVSC kỳ vọng BLN hoạt động của GDT sẽ tiếp tục được củng cố từ Quý 2/2021 trở đi, chủ yếu nhờ: (1) Tăng giá bán để chuyển bớt tác động từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng; (2) Việc lựa chọn đơn hàng có biên gộp thuận lợi; và (3) Chi phí hoạt động dịu lại so với mức cao Quý 1/2021. Do đó, BVSC rằng tăng trưởng lợi nhuận ròng Quý 2 sẽ cao hơn tăng trưởng doanh thu.

Tiến độ phát hành ESOP và chi trả cổ tức năm 2020

Với việc phát hành ESOP, BLĐ đang kỳ vọng sự chấp thuận từ UBCKNN, sau đó sẽ chi trả cổ tức tiền mặt đợt 2 ở mức VND2.000/ cp. Đồng thời, việc chia cổ tức cổ phiếu 10% cũng được kỳ vọng sẽ được thực hiện sau đó. Duy trì là những yếu tố hỗ trợ giá trong thời gian tới.

Cho năm 2021, GDT lên kế hoạch cổ tức 5.500 đồng/ cp (trước chia tức cổ phiếu; mức sau chia là 5.000 đồng/cp), sát với dự báo hiện tại của chúng tôi là 6.000 đồng/ cp. Suất cổ tức rất hấp dẫn ở mức 9,9-10,8% so với giá hiện tại.

Duy trì OUTPERFORM; Giá mục tiêu 74.951 đồng/cp (Upside: 39%)

BVSC hiện dự báo doanh thu thuần năm 2021 của GDT đạt 523,7 tỷ (+30,8% YoY) và LNST đạt 112,4 tỷ (+40,4% YoY). Dự báo doanh thu và LNST năm 2022 của chúng tôi cho GDT đạt 604,2 tỷ (+15,4% YoY) và 126,2 tỷ (+12,3%). Chúng tôi sẽ xem xét lại dự báo KQKD và giá mục tiêu sau khi công ty công bố BCTC Quý 2/2021.

GDT vẫn là một trong những top pick của BVSC cho các theme đầu tư: (1) Triển vọng xuất tăng trưởng tốt và triển khai vaccine trên toàn cầu; và (2) Rổ cổ phiếu cơ bản tốt (Bảng cân đối kế toán và dòng tiền mạnh; chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn và nhất quán, cùng với Ban lãnh đạo tâm huyết).

Ở mức giá hiện tại là 55.300 đồng/ cp, GDT đang giao dịch tại P/E năm 2021 và năm 2022 là 8,1x và 7,2x. Duy trì khuyến nghị OUTPERFORM.

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Nguồn: BVSC

×
tvi logo