GDT: Dịch COVID-19 làm gián đoạn sản xuất trong quý 3; KQKD phù hợp kỳ vọng

GDT: Dịch COVID-19 làm gián đoạn sản xuất trong quý 3; KQKD phù hợp kỳ vọng

Lượt xem: 121
  •  

• CTCP Gỗ Đức Thành (GDT) công bố KQKD quý 3/2021 yếu do dịch COVID-19 làm gián đoạn sản xuất và chuỗi cung ứng của GDT ở miền Nam. Trong quý 3/2021, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt giảm 69% YoY và 74% YoY. Trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS giảm 11% YoY và 17% YoY và hoàn thành lần lượt 66% và 73% dự báo cả năm của chúng tôi.

• Những kết quả này nhìn chung là phù hợp với dự báo của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cho rằng sẽ không có thay đổi không đáng kể đối với dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Chúng tôi kỳ vọng có sự cải thiện cả về doanh thu và biên LN trong quý 4 - thường là mùa cao điểm của GDT - do nhu cầu vẫn cao và các hạn chế về giãn cách xã hội gần đây đã được nới lỏng ở Việt Nam.

• Vào quý 3/2021, yêu cầu “3 tại chỗ” của Chính phủ đã khiến GDT phải tạm dừng hoạt động sản xuất trong vài tuần cũng như hoạt động ở mức hiệu suất hoạt động thấp khi sản xuất quay trở lại.

• Biên LN gộp giảm từ 32,4% trong quý 3/2020 xuống 27,3% vào quý 3/2021 do (1) chi phí cố định trên mỗi đơn vị cao hơn do sản lượng thấp và (2) GDT mở rộng nhân lực trong quý 2/2021 do công ty dự báo lượng đơn đặt hàng của khách hàng sẽ tăng lên.

• Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 8% doanh thu trong quý 3/2021 so với mức 5% trong quý 3/2020 và GDT cũng ghi nhận “chi phí khác” tương đương 6% doanh thu trong quý 3 /2021. Các khoản này do chi phí “3 tại chỗ” cũng như các khoản đóng góp cho hỗ trợ chính quyền địa phương phòng chống dịch COVID-19.

• Sau khi các quy định giãn cách được nới lỏng thời gian qua, GDT đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất của mình khi hơn 80% nhân viên của công ty đã trở lại làm việc. Tuy nhiên, do một số biện pháp giãn cách vẫn còn hiệu lực, nên tỷ lệ sản xuất của GDT hiện chỉ ở mức hơn 70% mức của tháng 6/2021. Theo ban lãnh đạo,mức độ sản xuất hiện tại của GDT chưa đủ để đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng - đặc biệt là cho mùa cao điểm quý 4/2021- quý 1/2022.

Nguồn: VCSC 

×
tvi logo