GDT: Báo cáo ĐHCĐ: Triển vọng phục hồi mạnh; mở rộng sang mảng gỗ nội thất

GDT: Báo cáo ĐHCĐ: Triển vọng phục hồi mạnh; mở rộng sang mảng gỗ nội thất

Lượt xem: 81
  •  

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ năm 2022 của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT) tại TP.HCM vào ngày 12/03/2022.

Các ghi nhận chính của chúng tôi như sau. Các đề xuất được chấp thuận:

• Kế hoạch kinh doanh của GDT cho năm 2022 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau gián đoạn sản xuất do dịch COVID-19 vào năm 2021 - phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi. Mục tiêu doanh thu/LNST của GDT tương ứng mức tăng trưởng 47%/55% YoY và đạt 102%/97% dự báo của chúng tôi.

• Cổ tức năm tài chính 2021 của GDT gồm 1) cổ tức tiền mặt 3.000 đồng/CP - đợt đầu tiên 2.000 đồng/CP đã được trả vào tháng 10/2021 - 1.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 1,7%) còn lại sẽ được trả trong năm 2022; và 2) cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10% (10 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu). Khung thời gian chi tiết của đợt chia cổ tức tiền mặt thứ hai và cổ tức cổ phiếu cho năm tài chính 2021 chưa được công bố.

• Kế hoạch chia cổ tức cho năm tài chính 2022 với mức cổ tức tiền mặt là 4.000 đồng/CP (lợi suất cổ tức 7,0%).

• GDT sẽ bán 259.000 cổ phiếu quỹ (tương ứng 1% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 40.000 đồng/CP (chiết khấu 30% so với giá thị trường hiện tại) cho 4 nhà đầu tư cá nhân, có trình độ học vấn và kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, tài chính và tư vấn. Theo ban lãnh đạo của GDT, các nhà đầu tư này đã đồng ý hỗ trợ GDT trong việc phát triển hoạt động kinh doanh trong nước, hiện đang kém phát triển. Chúng tôi lưu ý rằng doanh số trong nước chỉ chiếm 12% doanh thu năm 2021 của GDT và hầu như không tăng trưởng trong 10 năm qua.

Ban lãnh đạo tin rằng những tác động kinh tế của cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của GDT theo 2 hướng:

• Giá đầu vào - đặc biệt là sơn và chất phủ bề mặt gỗ - đang tăng theo giá xăng dầu. Tuy nhiên, ban lãnh đạo dự kiến chi phí gỗ đầu vào tăng - thành phần chi phí lớn nhất của GDT - sẽ vẫn kiểm soát được trong ngắn hạn vì GDT đã tích lũy hàng tồn kho tương đương với 6 tháng sản xuất.

• Hoạt động kinh doanh của một số khách hàng phương Tây có thể gặp gián đoạn, do đó ảnh hưởng đến lượng đơn đặt hàng của họ với GDT; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có đơn hàng nào bị hủy hoặc bị tác động tiêu cực. Chúng tôi lưu ý rằng khách hàng Mỹ và EU chiếm 21% doanh thu năm 2021 của GDT.

Tiềm năng mở rộng sang đồ gỗ nội thất và triển vọng trung hạn:

• GDT đang đàm phán để mua lại 1 doanh nghiệp nhỏ hơn hoạt động trong ngành sản xuất đồ gỗ nội thất. Thương vụ này có thể có giá trị khoảng 3,0 triệu USD và đem lại 5,0 triệu USD doanh thu hàng năm (33% doanh thu năm 2021 của GDT), theo ban lãnh đạo. Nhà máy của doanh nghiệp này được đặt tại tỉnh Đồng Nai (gần TP. HCM). Theo GDT, chủ sở hữu của doanh nghiệp này là những đối tác cũ sắp nghỉ hưu.

• Ngành đồ gỗ nội thất mang tính phân mảng cao hơn và có tỷ lệ hoàn vốn trung bình thấp hơn so với các mảng kinh doanh hiện tại của GDT, vốn sản xuất các sản phẩm gỗ nhỏ - chủ yếu là thớt gỗ. Tuy nhiên, quy mô thị trường đồ gỗ nội thất lớn hơn đáng kể.

• Với khoản đầu tư tiềm năng nêu trên, chúng tôi nhận thấy khả năng tăng dự báo lợi nhuận nhưng cũng có rủi ro pha loãng do ban lãnh đạo chia sẻ rằng GDT có thể tăng vốn để tài trợ cho giao dịch này.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo