GAS: Tăng trưởng sản lượng sẽ hỗ trợ LNST tăng trưởng trong năm 2022; tiến độ của dự án trạm LNG phù hợp với kỳ vọng

GAS: Tăng trưởng sản lượng sẽ hỗ trợ LNST tăng trưởng trong năm 2022; tiến độ của dự án trạm LNG phù hợp với kỳ vọng

Lượt xem: 181
  •  

• Chúng tôi giữ khuyến nghị KHẢ QUAN và quan điểm lạc quan về triển vọng của Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) khi chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ được hưởng lợi từ giá dầu và giá khí ở mức cao, nhu cầu khí phục hồi và triển vọng tăng trưởng mạnh đến từ việc nhập khẩu LNG vào Việt Nam.

• Chúng tôi giảm giá mục tiêu khoảng 2% do chúng tôi giảm dự báo LNST năm 2022 thêm khoảng 4% tương ứng với giả định sản lượng bán thấp hơn của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi gần như giữ nguyên dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2031.

• Chúng tôi kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2022 sẽ tăng mạnh 29,2% YoY - với giả định sản lượng bán phục hồi 16,8% YoY và giá bán khí/LPG vẫn ở mức cao vào năm 2022.

• Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS đạt 21,4% trong giai đoạn 2021-2026, nhờ lợi nhuận cao hơn từ mảng vận tải bù đắp cho lợi nhuận thấp hơn từ mảng khí khi các mỏ khí giá rẻ hết trữ lượng. Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ mảng vận tải (LNG) sẽ tăng gấp đôi và đóng góp khoảng 70% vào lợi nhuận ròng của GAS vào năm 2026 so với khoảng 40% vào năm 2021.

• GAS có năng lực tài chính mạnh với 1,3 tỷ USD tiền mặt và tỷ lệ đòn bẩy ròng là -43,3%.

• Theo quan điểm của chúng tôi, định giá của GAS có vẻ hấp dẫn với PEG 5 năm là 0,9.

• Yếu tố hỗ trợ: Giá dầu nhiên liệu và LPG cao hơn dự kiến.

• Rủi ro: Nguồn cung khí thấp hơn dự kiến từ các mỏ khí giá rẻ vào năm 2022; tiến độ khấu hao cảng LNG Thị Vải nhanh hơn dự kiến so với dự báo hiện tại của chúng tôi là 20 năm.

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng bán khí sẽ phục hồi 16,8% YoY vào năm 2022. Năm 2021, sản lượng tiêu thụ của GAS giảm 18,3% YoY do doanh thu bán khí cho các nhà máy điện giảm 24,9% YoY, trong khi nhu cầu khí từ các KCN tăng mạnh. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm 5,5% doanh số bán hàng năm 2022. Dự báo của chúng tôi cho thấy nhu cầu khí đốt sẽ tăng trở lại 16,8% YoY và bằng khoảng 84% so với mức trước dịch COVID-19, điều này sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi nhu cầu từ các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp.

Chúng tôi duy trì các giả định về giá dầu và giá bán khí đốt. Mặc dù giá dầu thô Brent hiện ở trên 90 USD/thùng, chúng tôi duy trì giá dầu Brent 2022 và dầu nhiên liệu lần lượt là 70 USD/thùng và 400 USD/tấn. Chúng tôi duy trì dự báo giá khí đốt cho các nhà máy điện và khách hàng công nghiệp lần lượt đạt 4,5 USD và 10,6 USD/MMBTU. Chúng tôi kỳ vọng giá khí đốt bán cho KCN sẽ tăng 16,7% YoY trong năm 2022 từ mức thấp vào năm 2021 khi GAS hỗ trợ các khách hàng công nghiệp. GAS dự kiến trạm LNG Thị Vải sẽ đi vào hoạt động trong quý 3/2022. GAS đang thực hiện đúng kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng để nhập khẩu LNG đến Việt Nam. Theo GAS, việc xây dựng cảng LNG Thị Vải đã hoàn thành 90% vào cuối năm 2021.

GAS dự kiến cảng LNG Thị Vải sẽ bắt đầu hoạt động trong quý 3/2022 và đã ký kết 6 thỏa thuận mua bán LNG với các nhà cung cấp LNG. Chúng tôi dự báo sẽ cần 1 đến 2 quý để trạm khí này gia tăng công suất. Do đó, chúng tôi duy trì dự báo trạm khí này sẽ bắt đầu đóng góp lợi nhuận vào đầu năm 2023 với mức đóng góp lợi nhuận ròng trung bình khoảng 10% trong năm 2023-2031.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo