GAS: Những điểm chính trong ĐHCĐ thường niên năm 2020

GAS: Những điểm chính trong ĐHCĐ thường niên năm 2020

Lượt xem: 284
  •  

Tin cập nhật

Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2020 của GAS được tổ chức vào ngày 5/5/2020. Công ty đặt kế hoạch chính thức cho doanh thu và lợi nhuận ròng thấp hơn so với cùng kỳ trong năm 2020. Công ty dự kiến chỉ đạt 66,2 nghìn tỷ đồng (-11,7% YoY) đối với doanh thu hợp nhất và 6,64 nghìn tỷ đồng (-45,1% YoY) đối với lợi nhuận ròng trong năm 2020 (dựa trên giả định giá dầu Brent ở mức 60 USD/bbl, thấp hơn khoảng 6,8% YoY). Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù công ty có truyền thống đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, tuy nhiên giả định giá dầu cho năm 2020 là rất lạc quan. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này được đặt ra vào khoảng cuối năm 2019 khi chưa có dịch bệnh Covid-19 và giá dầu vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, chúng tôi kì vọng GAS vẫn có thể vượt kế hoạch lợi nhuận của công ty trong năm nay. Trong Q1/2020 GAS đã hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Tác động

Trong Q1/2020, GAS ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 17,09 nghìn tỷ đồng (-8,3% YoY) và lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 2,35 nghìn tỷ đồng (-23,3% YoY). Sản lượng khí khô đạt 2,36 tỷ m3 (giảm 9% YoY). Kết quả này thấp hơn so với kì vọng của chúng tôi do vấn đề phát sinh tại Block 11.2, cũng như sản lượng thấp hơn từ bể PM3. Trong khi đó, giá dầu nhiên liệu (FO) giảm 29% YoY trong Q1/2020 khiến giá khí khô giảm. Do đó, doanh thu khí khô ước tính giảm 12% YoY trong Q1/2020. Đối với mảng LPG, sản lượng đạt 426 nghìn tấn (+9,5% YoY), chủ yếu nhờ sản lượng nhập khẩu tăng. Giá hợp đồng của LPG tăng 10% YoY trong Q1/2020, nhờ diễn biến tốt trong 2 tháng đầu năm đã bù đắp cho mức sụt giảm mạnh trong tháng 3/2020.

Khuyến nghị

Chúng tôi điều chỉnh tăng giả định tỷ suất lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh mảng LPG, điều này giúp lợi nhuận ước tính cho năm 2020-2021 tăng thêm 1,2-4,9%. Trên cơ sở lợi nhuận và P/E mục tiêu cao hơn (từ 14,5 lần lên 16 lần) và EV/EBITDA ở mức 9 lần (tương đương với các công ty cùng ngành trong khu vực) sử dụng 2020E là cơ sở định giá của chúng tôi, chúng tôi nâng giá mục tiêu 12 tháng của GAS lên 71.000 đồng/cp (từ 64.500 đồng/cp). Vì giá mục tiêu cao hơn 3,5% so với giá hiện tại, do đó chúng tôi lặp lại khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu GAS. Rủi ro tăng giá chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là giá dầu nhiên liệu cao hơn và các sự kiện lợi nhuận bất thường không được dự báo sẽ giúp đẩy mạnh lợi nhuận của GAS. Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi là sản lượng khí khô thấp hơn, giá dầu nhiên liệu thấp hơn và các chi phí bất thường không dự báo được.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo