GAS: Nhu cầu thấp hơn dự kiến từ các nhà máy điện khí

GAS: Nhu cầu thấp hơn dự kiến từ các nhà máy điện khí

Lượt xem: 249
  •  

Do nhu cầu yếu từ các nhà máy điện khí trong Q1/2021, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính sản lượng khí khô năm 2021 từ 9,4 tỷ m3 xuống còn 9,1 tỷ m3. Trong khi đó, chúng tôi nâng giả định giá dầu nhiên liệu từ 300 USD/ tấn lên 330 USD/ tấn (giá trung bình từ đầu năm đến hiện tại là 361 USD/ tấn). Theo đó, chúng tôi điều chỉnh giảm -3% ước tính lợi nhuận ròng năm 2021. Chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu thuần là 18,4% so với cùng kỳ và tăng trưởng LNST là 20,9% so với cùng kỳ trong năm 2021.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu 1 năm của GAS xuống còn 97.500 đồng/ cổ phiếu (từ 98.000 đồng/ cổ phiếu), dựa trên PE 2021 không đổi là 19 lần, EV/EBITDA 2021 là 11 lần và kết hợp phương pháp DCF. Giá mục tiêu tương ứng tăng 12% so với giá hiện tại. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị Khả quan đối với GAS. Chúng tôi đã tham dự Đại hội cổ đông 2021 của GAS vào ngày 16/4/2021, trong đó ban lãnh đạo đã công bố kế hoạch năm 2021 và kết quả kinh doanh Q1/2021. Kế hoạch chính thức cho năm 2021 ước tính doanh thu tăng nhưng lợi nhuận ròng giảm. Kế hoạch của công ty mẹ là 69,2 nghìn tỷ đồng doanh thu (+12,2% so với cùng kỳ) và 7 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (-13,9% so với cùng kỳ), dựa trên giả định giá dầu Brent là 45 USD/thùng (+4% so với cùng kỳ). Chúng tôi lưu ý rằng công ty thường đặt kế hoạch thận trọng.

Trong Q1/2021, GAS (công ty mẹ) đạt 17,6 nghìn tỷ đồng doanh thu (+10% so với cùng kỳ) và 2,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (-5,1% so với cùng kỳ). Mặc dù giá dầu nhiên liệu trung bình tăng 35% so với cùng kỳ, lợi nhuận giảm là do sản lượng khí khô giảm (-15,3% so với cùng kỳ). Nhu cầu của các nhà máy điện khí chỉ ở mức 1,41 tỷ m3, giảm -20,5% so với cùng kỳ do EVN tăng huy động từ nguồn thủy điện (+55% YoY) và điện tái tạo (+180% YoY) trong quý. Về LPG, tổng sản lượng đạt 473 nghìn tấn, tăng 11% so với cùng kỳ chủ yếu do sản lượng kinh doanh quốc tế tăng. Giá hợp đồng LPG tăng 25,7% so với cùng kỳ trong quý 1/2021, phù hợp với xu hướng phục hồi của giá dầu.

Yếu tố tác động tăng đến khuyến nghị của chúng tôi là giá nhiên liệu tăng và thu nhập bất thường thúc đẩy lợi nhuận của GAS. Yếu tố tác động giảm đến khuyến nghị của chúng tôi là sản lượng khí khô giảm, giá nhiên liệu giảm và phát sinh các khoản chi phí bất thường.

Cập nhật khác: Dự án LNG Thị Vải ước tính sẽ hoàn thành vào Quý 2 đến Quý 3/2022. Mặc dù dự án nhiệt điện NT3 và NT4 có thể chậm tiến độ, GAS vẫn tích cực tìm kiếm các khách hàng khác, như khách hàng công nghiệp và công ty phát điện Genco3 để cung cấp khí/ LNG. GAS cũng có kế hoạch mua lại PETEC (công ty con của PVOil sở hữu 95% cổ phần), điều này sẽ giúp công ty mở rộng hệ thống kho tại khu vực Cái Mép và tiếp cận nhiều khách hàng công nghiệp hơn trong khu vực.

Cổ tức năm 2020 và 2021 (kế hoạch) lần lượt là 30% và 25% trên mệnh giá, thấp hơn một chút so với ước tính ban đầu của chúng tôi.

Điều chỉnh ước tính

Kế hoạch 2021

Nguồn: SSI

×
tvi logo