GAS: KQKD quý 4 thấp hơn dự báo do không ghi nhận lợi nhuận tăng thêm từ sản lượng dưới bao tiêu cho các nhà máy điện BOT

GAS: KQKD quý 4 thấp hơn dự báo do không ghi nhận lợi nhuận tăng thêm từ sản lượng dưới bao tiêu cho các nhà máy điện BOT

Lượt xem: 286
  •  
  • Doanh thu của Tổng CT Khí Việt Nam (GAS) giảm 0,3% YoY trong khi LNST sau lợi ích CĐTS tăng 4,2% YoY trong năm 2019. LNST sau lợi ích CĐTS năm 2019 tăng chủ yếu nhờ sản lượng khí tăng 2,6% và lợi nhuận tăng từ mảng dưới bao tiêu (ToP) cho các nhà máy điện của EVNGENCO3. Điều này có tác động mạnh hơn ảnh hưởng tiêu cực từ việc giá dầu nhiên liệu trung bình (FO, thước đo cho giá khí) giảm 9,4% YoY.
  • Trong quý 4/2019, doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS lần lượt giảm 8,9% YoY và 6,7%, do giá FO và LPG giảm mạnh, trong khi sản lượng khí không đổi.
  • Doanh thu và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2019 lần lượt hoàn thành 96,5% và 88,7% dự báo cả năm của chúng tôi, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi do không ghi nhận lợi nhuận từ sản lượng dưới bao tiêu cho nhà máy điện BOT Phú Mỹ 3 và Phú Mỹ 2.2 (~1 nghìn tỷ đồng, theo ước tính của chúng tôi). Ngoài ra, giá FO trung bình trong năm 2019 cũng thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Do đó, chúng tôi cho rằng có khả năng điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2020, dù cần thêm đánh giá chi tiết.
Sản lượng khí cao hơn nhẹ so với dự báo của chúng tôi. Sản lượng khí tăng 2,6% YoY đạt 9,9 tỷ m3 trong năm 2019, vượt mức tăng trưởng dự báo của chúng tôi là 1,8% YoY. Trong khi đó, sản lượng LPG đạt 1,8 triệu tấn (+16,6% YoY) và vượt 6,2% dự báo của chúng tôi.
Giá FO trung bình trong năm 2019 thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Giá FO trung bình trong năm 2019 giảm 9,4% YoY còn 361 USD/tấn, thấp hơn 6,1% so với giả định của chúng tôi. Giá LPG cũng giảm 19,3% YoY, thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi. Giá FO và LPG giảm cho thấy khả năng điều chỉnh giảm dự báo cho năm 2020F của chúng tôi.
GAS vẫn chưa ghi nhận khoản lợi nhuận tăng thêm từ mảng dưới bao tiêu cho các nhà máy điện BOT. GAS chia sẻ rằng quá trình thương thảo về việc ký phụ lục hợp đồng nhằm tăng giá bao tiêu cho nhà máy Phú Mỹ 3 và BOT Phú Mỹ 2.2 vẫn đang được thực hiện. Chúng tôi cho rằng lợi nhuận sẽ tăng thêm ~1 nghìn tỷ đồng khi hoàn tất thương thảo. Do đó, KQKD quý 4 cho thấy khả năng điều chỉnh giảm dự báo của chúng tôi. Liên quan đến việc hạch toán giá khí cho mảng dưới bao tiêu, chúng tôi đã lưu ý trong báo cáo cập nhật tháng 11/2019 rằng chúng tôi dự báo tổng lợi nhuận đến từ mức tăng giá khí cho mảng dưới bao tiêu (~15% tổng lợi nhuận ròng của GAS trong năm 2020F và ~5%/năm trong gd 2021-2025F) sẽ được ghi nhận vào lợi nhuận ròng của -20% 0% 20% 40% T01/19 T05/19 T09/19 T01/20 GAS VNIndex Ngô Thùy Trâm Chuyên viên Cao cấp Đinh Thị Thùy Dương Trưởng phòng Cao cấp See important disclosure at the end of this document www.vcsc.com.vn | VCSC 20/01/2020 | 2 HOLD GAS. Nếu khoản lợi nhuận này không được ghi nhận vào lợi nhuận của GAS, giá trị hợp lý ước tính của GAS sẽ giảm 8%.
Chi phí SG&A thấp hơn dự báo của chúng tôi. Chi phí SG&A trong năm 2019 giảm 13,2% YoY và chỉ hoàn thành 89,2% dự phóng cả năm của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng diễn biến này do không còn hợp nhất CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS, GAS sở hữu 35,36% cổ phần) từ tháng 10/2019, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và thực hiện các điều chỉnh tương ứng cho dự báo của chúng tôi.
KQKD năm 2019 của GAS​
(Nguồn: VCSC)
×
tvi logo