GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3

GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3

Lượt xem: 136
  •  

Kết quả kinh doanh sơ bộ Q3

Theo công ty, doanh thu và LNST sơ bộ trong 9T2021 đạt 58,4 nghìn tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ) và 6,2 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ). Riêng trong Q3, doanh thu và LNST đạt 18,1 nghìn tỷ đồng (+13,8% so với cùng kỳ) và 1,86 nghìn tỷ đồng (-10% so với cùng kỳ). Theo GAS, làn sóng Covid-19 thứ 4 trong Q3 đã ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu khí. Sản lượng khí khô đạt 5,56 tỷ m3 (-18% so với cùng kỳ), trong đó nhu cầu từ các nhà máy điện giảm -28% so với cùng kỳ. Trong khi trong Q3, tiêu thụ tại các khu công nghiệp giảm 35-40% đối với LPG và -30% đối với CNG so với mức trước Covid. Trong 9T2021, sản lượng LPG tăng 4% so với cùng kỳ đạt 1,5 triệu tấn, chiếm 70% thị phần toàn thị trường. Sản lượng giảm đã được bù đắp một phần bởi giá nhiên liệu và LPG tăng mạnh.

KQKD Q3 cao hơn một chút so với kì vọng ủa chúng tôi (chúng tôi ước tính lợi nhuận giảm 15-20% trong kỳ). Chúng tôi giữ nguyên ước tính cho GAS năm 2021. Theo đó, doanh thu và LNST 2021 ước tính đạt 73,7 nghìn tỷ đồng (+19,5% so với cùng kỳ) và 8,8 nghìn tỷ đồng (+8,6% so với cùng kỳ). Năm 2022, chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu và LNST đạt 23,6% và 25,2% so với cùng kỳ, do sản lượng khí phục hồi mạnh (25% so với cùng kỳ lên 9,6 tỷ m3, thấp hơn -3% so với mức trước Covid-19) nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Chúng tôi duy trì quan điểm Khả quan đối với GAS với giá mục tiêu 1 năm là 118.500 đồng/cp và khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ở vùng giá thấp.

Nguồn: SSI

×
tvi logo