GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ Q2/2021

Lượt xem: 273
  •  

PetroVietnam Gas (GAS: HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ quý 2 khả quan. Doanh thu và LNST lần lượt đạt 19,9 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ) và 2,3 nghìn tỷ đồng (+31% so với cùng kỳ), sát với ước tính của chúng tôi (tại đây). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, GAS đạt 37,5 nghìn tỷ đồng doanh thu (+12% so với cùng kỳ) và 4,3 nghìn tỷ đồng LNST (+3% so với cùng kỳ), lần lượt đạt 49% và 45,3% ước tính năm 2021 của chúng tôi.

Lợi nhuận quý 2 tăng trưởng mạnh được thúc đẩy bởi giá dầu nhiên liệu (+80% so với cùng kỳ) và LPG (+72% so với cùng kỳ) tăng đáng kể trong quý 2, bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng khí khô (-8% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, GAS đã bán 4,1 tỷ m3 khí khô (-12% so với cùng kỳ), chỉ hoàn thành 84% kế hoạch trong nửa đầu năm. Mảng LPG là điểm sáng, với sản lượng đạt 1 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2021 (+12% so với cùng kỳ) và giá hợp đồng bình quân tăng 34% so với cùng kỳ.

Hiện tại chúng tôi ước tính doanh thu và LNST đối với GAS (công ty mẹ) lần lượt là 76,7 nghìn tỷ đồng (+24,4% so với cùng kỳ) và 9,5 nghìn tỷ đồng (+18,3% so với cùng kỳ) trong năm 2021. Các giả định của chúng tôi được đưa ra dựa trên sản lượng khí khô là 8,9 tỷ m3 (+0,4% so với năm ngoái) và giá dầu nhiên liệu bình quân là 360 USD/tấn. Năm 2022, chúng tôi cho rằng tăng trưởng LNST có thể đạt 19,2% nhờ các nguồn khí mới như Sư Tử Trắng giai đoạn 2A và Đại Nguyệt được khai thác ổn định, chúng tôi cũng kỳ vọng nhu cầu từ các nhà máy điện khí hồi phục và các khách hàng công nghiệp tiếp tục tăng lên. GAS vẫn là cổ phiếu chúng tôi lựa chọn trong ngành dầu khí và chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu với giá mục tiêu 1 năm là 105.000 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời khoảng 15%).

Nguồn: SSI

×
tvi logo