GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 - Thấp hơn ước tính

GAS: Kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2019 - Thấp hơn ước tính

Lượt xem: 288
  •  

Kết quả sơ bộ năm 2019: Thấp hơn ước tính

Theo GAS, doanh thu hợp nhất ước tính đạt 77 nghìn tỷ đồng (+ 2% YoY), trong khi lợi nhuận trước thuế ước đạt 14 nghìn tỷ đồng (-3,4% YoY), thấp hơn ước tính của chúng tôi là 16 nghìn tỷ đồng. Điều này chủ yếu là do công ty chưa hoàn tất việc ký hợp đồng với nhà máy điện BOT Phú Mỹ 2.2 và 3 trong quý 4. Nếu ký hợp đồng, công ty có thể ghi nhận hồi tố khoảng 1,7 nghìn tỷ đồng LNTT theo ước tính của chúng tôi. Theo ban lãnh đạo, hai nhà máy điện này vẫn đang chờ thỏa thuận mua bán điện mới với EVN để đảm bảo có thể chuyển phần tăng giá khí đầu vào sang giá điện. Sau khi chốt xong hợp đông với EVN, hai nhà máy này sẽ ký hợp đồng với GAS.

Nếu không bao gồm tác động của mức giá mới cho nhà máy Phú Mỹ 2.2 và 3 như đã đề cập ở trên, lợi nhuận trước thuế năm 2019 ước tính đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, khá sát với kết quả kinh doanh cốt lõi của GAS. Chúng tôi cho rằng kết quả chính thức sẽ cao hơn so với ước tính sơ bộ một chút.

Cập nhật khác

Sản lượng khí khô trong giai đoạn 2020-2021 hầu như sẽ đi ngang (khoảng 10 tỷ m3 như hiện tại), do nguồn khí mới Sao Vàng-Đại Nguyệt sẽ bắt đầu cung cấp trong Q4/2020. Tuy nhiên, nguồn khí mới này chỉ có thể bù đắp cho phần giảm sản lượng từ các mỏ cũ tại bể Nam Côn Sơn.

Tăng trưởng sản lượng khí đáng kể có thể bắt đầu vào cuối năm 2022 khi dự án LNG Thị Vải đi vào hoạt động, sẽ tăng thêm khoảng 1,4 tỷ m3 sản lượng khí khô trong giai đoạn đầu để cung cấp khí cho nhà máy điện NT3 hoạt động vào năm 2023. Sản lượng này sẽ tăng lên 4,2 tỷ m3 vào năm sau đó. Tiếp đến, dự án LNG Sơn Mỹ (GAS hợp tác với tập đoàn AES) sẽ giúp tăng gấp đôi tổng sản lượng khí so với hiện tại khi dự án bắt đầu vận hành giai đoạn đầu tiên (3,6 triệu tấn LNG).

Giá tham chiếu FO: GAS có kế hoạch thay thế giá tham chiế hiện tại là giá FO bằng một mức giá tham chiếu khác khi các quy định hàng hải IMO2020 có hiệu lực. Tuy nhiên, Bộ Công Thương nắm quyền quyết định cuối cùng và chưa ban hành quyết định chính thức. Lựa chọn giá tham chiếu thay thế có thể bao gồm giá dầu Brent hoặc diesel.

Kế hoạch 2020 cẩn trọng, theo thông lệ của GAS.

  • Doanh thu: 66 nghìn tỷ đồng (-14% YoY), LNTT: 8,3 nghìn tỷ đồng (-40,7% YoY) dựa trên giá dầu Brent là 60 USD/thùng và giá FO trong khoảng 280-330 USD/ tấn (- 22-25% YoY).
  • Cổ tức: giảm đáng kể còn 30% trên mệnh giá trong năm 2020 (so với 53% trong năm 2018)
  • Tổng vốn đầu tư giải ngân năm 2020: 6,8 nghìn tỷ đồng
  • Với một số dự án mà GAS đang và sẽ thực hiện trong những năm tới, bao gồm đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, cũng như các dự án LNG Thị Vải và LNG Sơn Mỹ, tổng vốn đầu tư có thể đạt 1,5-2 tỷ USD (30 % vốn/ 70% nợ vay). Ban lãnh đạo không tiết lộ chi tiết về cước vận chuyển dự kiến, cơ chế giá khí và chi phí đầu tư chi tiết tuy nhiên công ty cho biết IRR của mỗi dự án trên sẽ ở mức ít nhất là 12%.
  • PVN sẽ KHÔNG thoái vốn khỏi GAS vào năm 2020.

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi sẽ cập nhật các ước tính với những giả định điều chỉnh chính sau đây và sẽ cung cấp chi tiết trong báo cáo sắp tới sau khi công ty công bố kết quả chính thức. 

  • Chúng tôi sẽ loại phần thu nhập bất thường từ các nhà máy Phú Mỹ 2.2 và 3 vào năm 2019 và chuyển sang năm 2020 (giả định GAS được phép ghi nhận số tiền này vào lợi nhuận ròng).
  • Ngoài ra, chúng tôi duy trì giả định rằng GAS sẽ không được giữ lại lợi nhuận bổ sung từ việc thay đổi cơ chế giá “take or pay” sang cơ chế giá thị trường, bắt đầu từ năm 2020.
  • Chúng tôi giảm giả định giá FO năm 2020, từ 360 USD/ tấn xuống còn 330 USD/ tấn (-8% YoY)

Hiện tại, giá mục tiêu 1 năm cho GAS của chúng tôi là 109.000 đồng/ cổ phiếu dựa trên PE mục tiêu là 17 lần và EV/ EBITDA là 11 lần, tăng 12,3% so với giá hiện tại.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo