GAS: Kết quả kinh doanh Quý 1/2020

GAS: Kết quả kinh doanh Quý 1/2020

Lượt xem: 299
  •  
GAS đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020 trong đó công ty đạt 17,09 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất (-8,3% YoY) và 2,35 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng hợp nhất (-23,3% YoY), cao hơn một chút so với kết quả sơ bộ của công ty (2,1 nghìn tỷ đồng) và hoàn thành 30,6% ước tính cả năm của chúng tôi.

Sản lượng khí khô đạt 2,36 bcm (-9% YoY), thấp hơn một chút so với kì vọng do vấn đề phát sinh tại Block 11.2 và sản lượng thấp hơn từ bể PM3. Trong khi đó, giá dầu nhiên liệu (FO) giảm mạnh 29% YoY trong Q1/2020 khiến giá khí khô bán ra trên thị trường giảm. Do đó, doanh thu khí khô ước tính giảm 12% YoY trong Q1/2020. Đối với mảng LPG, sản lượng đạt 426 nghìn tấn (+9,5% YoY), chủ yếu nhờ sản lượng nhập khẩu tăng. Giá hợp đồng LPG tăng 10% YoY trong Q1/2020, mặc dù giá đã giảm rất mạnh trong tháng 3.

Hiện tại các dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt và LNG Thị Vải đang đi sát tiến độ. Tuy nhiên, nếu dịch Covid-19 kéo dài lâu hơn, tiến độ có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Dòng khí đầu tiên từ các mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt ban đầu được lên kế hoạch vào tháng 10/2020, với sản lượng dự kiến là 0,45 bcm trong năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng thời điểm đón dòng khí từ cụm mỏ này sẽ chậm hơn kế hoạch dự kiến ban đầu.

Tác động từ giá dầu giảm: Như chúng tôi đã đề cập trong báo cáo trước đây, lợi nhuận của GAS phần lớn được bảo vệ trong trường hợp giá dầu giảm sâu, vì công ty vẫn có thể thu phí vận chuyển mặc dù giá dầu có biến động. Do đó, mức chặn dưới của lợi nhuận có thể đạt ở mức 6,5-7 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, khi giá dầu Brent biến động 10 USD, lợi nhuận ròng của GAS sẽ thay đổi khoảng 800 tỷ đồng đến 1 nghìn tỷ đồng theo ước tính của chúng tôi.

Hiện tại chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng năm 2020 của GAS sẽ đạt 7,66 nghìn tỷ đồng (-34,5% YoY), dựa vào giả định giá FO là 250 USD/tấn (bình quân YTD là 251 USD/tấn) và sản lượng khí khô là 10 bcm. Tuy nhiên, sau khi xem xét đến kết quả kinh doanh Q1/2020, chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh ước tính một chút đối với GAS trong năm 2020. Với mức giá hiện tại là 63.500 đồng/cp, GAS đang giao dịch với mức P/E 2020 là 15,8 lần, khá hợp lý theo quan điểm của chúng tôi. Chúng tôi duy trì khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu tại thời điểm hiện tại.

(Nguồn: SSI)
×
tvi logo