GAS: Giảm ước tính lợi nhuận do dịch Covid-19 bùng phát

GAS: Giảm ước tính lợi nhuận do dịch Covid-19 bùng phát

Lượt xem: 152
  •  

Do làn sóng bùng phát Covid -19 tại Việt Nam trong Q3/2021, chúng tôi điều chỉnh giảm 9% và 10% ước tính lợi nhuận 2021 và 2022 của GAS. Mặc dù điều chỉnh giảm lợi nhuận, chúng tôi nhận thấy nhu cầu khí khô sẽ hồi phục trong năm tới, do kinh tế phục hồi mạnh và huy động từ điện khí tăng. Do đó, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với GAS, giá mục tiêu 1 năm là 101.500 đồng/cp (trước đây là 105.000 đồng/cp) dựa trên PE và EV/EBITDA mục tiêu không đổi là 19x và 11x theo ước tính lợi nhuận 2022. Giá mục tiêu tăng 14,6% so với giá hiện tại.

Trong Q2/2021, Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (GAS: HOSE) đạt 22,7 nghìn tỷ đồng doanh thu (+45,6% YoY) và 2,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ - NPATMI (+27,6% YoY). Lũy kế 6T2021, doanh thu và NPATMI hợp nhất là 40,3 nghìn tỷ đồng (+23,1% YoY) và 4,3 nghìn tỷ đồng (+4,9% YoY). Riêng công ty mẹ, doanh thu thuần và NPATMI 6T2021 đạt 39,2 nghìn tỷ đồng (+23,4% YoY) và 4,25 nghìn tỷ đồng (+3,5% YoY), hoàn thành 51% và 44,5% ước tính cả năm trước đó của chúng tôi.

Tăng trưởng lợi nhuận Q2/2021 mạnh mẽ là nhờ sự tăng mạnh mẽ của giá nhiên liệu (+80% YoY) và giá LPG (+72% YoY), bù đắp phần lớn cho sản lượng khí khô giảm (-10,7% YoY). Lũy kế 6T2021, GAS đã bán 4,03 tỷ m3 khí khô (-13% YoY), chỉ hoàn thành 43% kế hoạch năm. Phân khúc LPG đạt kết quả tốt, với sản lượng đạt 1 triệu tấn trong 6T2021 (+11% YoY), và giá hợp đồng trung bình tăng 34% YoY.

Trong số 4,03 tỷ m3 khí khô đã bán trong 6T2021, 75% dành cho các nhà máy điện, 12,3% dành cho các nhà máy phân bón và 12,6% dành cho các khu công nghiệp. Trong 6T2021, do tiêu thụ điện cả nước ở mức yếu và nguồn cung lớn từ điện mặt trời (+171% YoY) và thủy điện (+41% YoY), điện khí trở nên kém cạnh tranh về giá, sản lượng bán cho EVN giảm 18,6% YoY trong 6T2021. Ngoài ra, hai công ty phân bón là DCM và DPM đều bảo dưỡng trong Q2/2021, dẫn đến giảm 13% sản lượng tiêu thụ khí. Nhu cầu từ các khu công nghiệp tăng 6% YoY trong 6T2021, do hoạt động sản xuất mạnh mẽ tại một số KCN miền Nam.

Tuy nhiên, do làn sóng Covid-19 thứ 4 bùng phát trong Q3/2021 và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp tại miền Nam (thị trường chính của GAS), chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính 2021 thông qua giảm dự báo sản lượng khí khô. Chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ khí khô hàng tháng trong Q3/2021 chỉ đạt 700 triệu m3 trong tháng 7 và 550-600 triệu m3 trong tháng 8 và tháng 9. Ước tính này thấp hơn 10-15% so với mức trước Covid do: (1) nhu cầu từ các nhà máy điện giảm, sản lượng tiêu thụ khí của khách hàng Khu công nghiệp giảm ~25-30% do Chỉ thị 16; và (2) Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn (NCSP) dừng hoạt động 5 ngày (theo chu kỳ 5 năm) để bảo dưỡng sửa chữa lớn trong tháng 9. Chúng tôi giả định việc mở cửa trở lại của nền kình tế sẽ bắt đầu vào Q4/2021 và sản lượng khí khô sẽ đạt 2,2 tỷ m3 trong quý. Nhìn chung, tổng lượng khí khô ước tính đạt 8,2 tỷ m3, giảm 8% YoY trong năm 2021.

Doanh thu và NPATMI của GAS (công ty mẹ) điều chỉnh của chúng tôi là 74 nghìn tỷ đồng (+20% YoY) và 8,7 nghìn tỷ đồng (+8% YoY) trong 2021. Chúng tôi giả định sản lượng khí khô là 8,2 tỷ m3 (-8% YoY) và giá nhiên liệu trung bình là 360 USD/ tấn (+49% YoY). Năm 2022, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận ròng sẽ đạt 18% do nguồn khí mới như Sư Tử Trắng GĐ2 và Đại Nguyệt thúc đẩy tăng trưởng sản lượng hơn 20% YoY , và phản ánh kỳ vọng của chúng tôi về nhu cầu từ các nhà máy điện khí phục hồi. Chúng tôi cũng dự báo nhu cầu từ các KCN hồi phục khi nền kinh tế mở cửa hoàn toàn trở lại. Rủi ro giảm chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là sản lượng khí khô thấp hơn ước tính, giá nhiên liệu giảm và phát sinh chi phí bất thường.

Nguồn: SSI

×
tvi logo