GAS: Cập nhật nguồn khí mới – Sư Tử Trắng giai đoạn 2A

GAS: Cập nhật nguồn khí mới – Sư Tử Trắng giai đoạn 2A

Lượt xem: 446
  •  

Tin cập nhật

Dòng khí đầu tiên được khai thác từ mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2A (ở Block 15.1) đã vào bờ vào ngày 18/6/2021. Giai đoạn 2A của mỏ Sư Tử Trắng bao gồm ba giếng, với tổng trữ lượng khí tự nhiên là 5,5 tỷ m3 và 63 triệu thùng condensate sẽ được khai thác từ 2021-2025. Hợp đồng thăm dò dầu khí tại Block 15.1 đã được ký kết bởi PetroVietnam, PVEP, Perenco, KNOC, SK, Geopetrol và do Cửu Long JOC vận hành. Nguồn khí từ mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2, Sao Vàng, Đại Nguyệt, Thiên Ưng, Đại Hùng được thiết kế để dẫn qua đường ống Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2 với tổng công suất đường ống đạt 7 tỷ m3/năm. Dự kiến Sư Tử Trắng giai đoạn 2B sẽ đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2024 với sản lượng khí hàng năm đạt 2 tỷ m3 trong vòng 10 năm.

Tác động

Chúng tôi cho rằng đây là sự kiện tích cực đối với GAS. Khối lượng bổ sung khoảng 1 tỷ m3/năm trong giai đoạn 2022-2025 (chiếm gần 10% sản lượng hàng năm hiện tại) sẽ giúp giảm bớt sự thiếu hụt trữ lượng khí trong các mỏ lâu năm, và đảm bảo cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện, nhà máy phân bón và các khách hàng công nghiệp khác. Chúng tôi ước tính giá miệng giếng tại mỏ này sẽ thấp hơn giá miệng giếng tại mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt. Chúng tôi nhận thấy yếu tố hỗ trợ tăng cho dự báo sản lượng khí của chúng tôi từ năm 2022 có thể đến từ nguồn cung khí bổ sung khoảng 1 tỷ m3 từ mở Sư Tử Trắng giai đoạn 2A.

Tuy nhiên, năm 2021, do sức tiêu thụ của các nhà máy điện khí còn yếu, tổng sản lượng khí ước tính đạt 8,9 tỷ m3 (đi ngang so với năm 2020) so với nguồn cung tiềm năng là 11 tỷ m3. Mức tiêu thụ điện yếu do dịch Covid-19 cùng với nguồn cung tăng đáng kể từ điện mặt trời, chúng tôi nhận thấy trong giai đoạn 2020-2021 thị trường khí đã tạm thời chuyển từ tình trạng thiếu cung thành dư cung.

Ước tính kết quả kinh doanh Q2/2021

Chúng tôi ước tính GAS sẽ đạt LNTT khoảng 2,7-2,8 nghìn tỷ đồng trong Q2/2021, tương ứng với mức tăng khoảng 25% -30% so với cùng kỳ. Chúng tôi lưu ý rằng giá dầu nhiên liệu tăng 79% là động lực tăng trưởng chính cho tăng trưởng lợi nhuận Q2/2021, trong khi sản lượng khí ước tính giảm 10%-11% so với cùng kỳ.

Nguồn: SSI

×
tvi logo