GAS: Cập nhật cuộc họp với các nhà đầu tư

GAS: Cập nhật cuộc họp với các nhà đầu tư

Lượt xem: 373
  •  

Kết quả kinh doanh 9T2020. Lũy kế 9T2020, doanh thu thuần hợp nhất đạt 48,63 nghìn tỷ đồng (-16,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 6,25 nghìn tỷ đồng (-31% so với cùng kỳ).

Ước thực hiện năm 2020: Công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 63,27 nghìn tỷ đồng (-16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (-34,6% so với cùng kỳ). Ước tính của lãnh đạo công ty cho lợi nhuận sau thuế khá sát với dự phóng hiện tại của chúng tôi đối với GAS là 8,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2020. Sản lượng khí khô trong năm 2020 ước đạt 9 tỷ m3, thấp hơn một chút so với kế hoạch là 9,2 tỷ m3. Sản lượng thấp hơn kế hoạch ban đầu là do (1) nguồn cung khí từ Block 11.2 bị gián đoạn từ tháng 3 đến tháng 8/2020, và (2) nhu cầu từ EVN giảm, do EVN huy động nhiều hơn từ thủy điện trong 6 tháng cuối năm 2020.

GAS có kế hoạch chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu. Đây là lần đầu tiên công ty chi trả cổ tức bằng cổ phiếu kể từ khi IPO vào năm 2012. Kế hoạch này cần được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (CMSC) chấp thuận.

Kế hoạch năm 2021. GAS đưa ra hai kịch bản đối với giá dầu Brent: 40 USD/thùng và 45 USD /thùng. Trong kịch bản thứ hai, công ty đặt kế hoạch đạt 69 nghìn tỷ đồng doanh thu và 6,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng. Sản lượng khí khô kế hoạch đạt 9,5 tỷ m3 (+5,6% so với cùng kỳ).

Cập nhật dự án. Bất chấp dịch Covid-19, GAS giữ đúng tiến độ củadự án Sao Vàng-Đại Nguyệt. Dòng khí đầu tiên được khai thác từ mỏ Sao Vàng dự kiến vào tháng 11/2020, và sản lượng có thể đạt 100 triệu m3 trong giai đoạn tháng 11 và tháng 12.

Các dự án LNG là trọng tâm. Bên cạnh LNG Thị Vải (bắt đầu hoạt động từ Q2/2022), GAS cũng đang tích cực lên kế hoạch và chuẩn bị cho các dự án khác như LNG Sơn Mỹ (3,6 triệu tấn), LNG Long An (2,1-2,6 triệu tấn) và LNG Hải Phòng (-1,-3 triệu tấn).

Kế hoạch thoái vốn. GAS có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS: HOSE), đơn vị mà công ty đang sở hữu 35% cổ phần. Công ty cũng sẽ thoái vốn hỏi PVPipe (công ty con mà GAS sở hữu 99,99%). Ban lãnh đạo cũng chia sẻ quản điểm về việc thoái vốn nhà nước khỏi GAS có khả năng sẽ không được thực hiện trong năm 2021.

Khuyến nghị hiện tại của chúng tôi đối với cổ phiếu là KHẢ QUAN. Chúng tôi sẽ cung cấp phân tích chi tiết và cập nhật ước tính trong báo cáo đầy đủ sắp tới.

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo