Fundflow tuần 14 – 18/06: Áp lực rút vốn quay trở lại tại Việt Nam

Fundflow tuần 14 – 18/06: Áp lực rút vốn quay trở lại tại Việt Nam

Lượt xem: 529
  •  

Dòng vốn quỹ ngoại tại Việt Nam

Trong tuần trước, áp lực bán đã giảm đáng kể và thị trường thu hút lực cầu ngoại trong tuần trước. Giá trị mua ròng ghi nhận ở mức 95 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu trên lĩnh vực Tài chính, Nguyên vật liệu, và Công nghiệp. Cụ thể, hoạt động bán gia tăng trên CTG, VPB, VCI, HPG, and GEX trong khi VCB, STB, HSG, and APH được mua ròng trong tuần trước. Ở chiều ngược lại, nhóm này đã quay trở lại mua ròng trên lĩnh vực Bất động sản nhờ lực cầu trên PDR, VHM, và VRE. Đáng chú ý, Năng lượng tiếp tục thu hút phần lớn lực cầu ngoại khi hoạt động mua duy trì ở mức cao trên PLX.

Nhận định dòng vốn ETF tại Đông Nam Á

Dòng vốn tích cực tiếp tục duy trì tại Đông Nam Á nhưng áp lực đã giảm, ghi nhận ở mức 6 triệu USD, giảm 50% WoW. Cụ thể, sự chững lại của dòng vốn tích cực là do Việt Nam bị rút vốn trong tuần trước. Đáng chú ý, các quốc gia còn lại tại Đông Nam Á như Indonesia và Singapore ghi nhận dòng vốn tích cực ở mức cao trong tuần trước.

Việt Nam ghi nhận dòng vốn tiêu cực ở mức 9 triệu USD, cao nhất trong 1 tháng vừa qua. Cụ thể, dòng vốn tiêu cực tăng cao là do VFMVN Diamond và Fubon FTSE Vietnam bị rút vốn mạnh trong tuần trước.

Nguồn: KIS 

×
tvi logo