FRT: Hồi phục mạnh từ mức thấp năm 2020

FRT: Hồi phục mạnh từ mức thấp năm 2020

Lượt xem: 318
  •  

Năm 2021, ban lãnh đạo FRT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 320% so với cùng kỳ. Chúng tôi tin rằng kế hoạch này có thể đạt được nhờ mức so sánh thấp trong năm 2020 và FRT áp dụng phương pháp quản lý chi phí chặt chẽ để bù đắp doanh thu điện thoại di động ảm đạm. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2021 tăng 7% và 360% nhờ cắt giảm chi phí. Trong năm 2022-2023, FRT sẽ tiếp tục mở mới mạnh mẽ 150 nhà thuốc mỗi năm. Tuy FRT mở nhiều nhà thuốc Long Châu (130 nhà thuốc) trong năm 2020 nhưng biên lợi nhuận gộp chưa cải thiện, chúng tôi chưa rõ thời điểm hòa vốn của mảng này. Do đó, chúng tôi cho rằng FRT khó có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong giai đoạn 2022-2023. Chúng tôi đặt giá mục tiêu 1 năm cho FRT là 28.000 đồng/cp, và khuyến nghị TRUNG LẬP.

KQKD 2020: Doanh thu giảm còn 14,7 nghìn tỷ đồng (-12% so với cùng kỳ, hoàn thành 96% kế hoạch công ty), trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 28 tỷ đồng (-90% so với cùng kỳ, hoàn thành 13% kế hoạch năm). Lợi nhuận ảm đạm do mở nhiều nhà thuốc nhà thuốc Long Châu và doanh thu điện thoại di động tại FPT shop giảm.

• FPT Shop: Doanh thu giảm -16% so với cùng kỳ đạt 13,5 nghìn tỷ đồng do: (1) đóng cửa 30% số lượng cửa hàng trong giai đoạn đầu giãn cách xã hội; (2) mất thị phần điện thoại di động; và (3) chi tiêu cho ĐTDĐ và phụ kiện giảm trong đại dịch. Số lượng cửa hàng trong cuối 2020 là 595 cửa hàng, chỉ tăng 2 cửa hàng trong năm do thị trường điện thoại bão hòa. Về sản phẩm, doanh thu máy tính xách tay tăng 57% so với cùng kỳ trong khi ĐTDĐ giảm 25% so với cùng kỳ. Về kênh bán hàng, doanh thu bán hàng online tăng 33% so với cùng kỳ đạt 5,2 nghìn tỷ đồng trong khi bán hàng offline chỉ đạt 8,3 nghìn tỷ đồng (-27% so với cùng kỳ). Nhu vậy, doanh thu bán hàng online tăng không đủ để bù đắp mức giảm của doanh thu bán hàng ofline (tổng doanh thu bán hàng online và offline giảm -16% so với cùng kỳ). Ngoài ra, việc tập trung vào kênh bán hàng online trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các công ty thương mại điện tử là khá kém hiệu quả (do kênh bán hàng online có giá rẻ hơn 10-20% so với kênh offline) và năng lực tài chính của FRT còn hạn chế so với các công ty thương mại điện tử khác. Biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 12,5% năm 2019 lên 13,6% năm 2020 do tăng đóng góp của phân khúc máy tính xách tay có biên lợi nhuận cao.

• Nhà thuốc Long Châu: Doanh thu tăng 133% so với cùng kỳ đạt 1,2 nghìn tỷ đồng. Có 200 nhà thuốc Long Châu (+130 cửa hàng trong năm) tại thời điểm cuối năm 2020, nhờ Long Châu mở rộng sự hiện diện tại 43 tỉnh thành (so với 19 tỉnh vào năm 2019). Mặc dù tích cực mở mới cửa hàng, biên lợi nhuận gộp không đổi, ở mức 17% do Công ty chưa đàm phán hiệu quả với nhà cung cấp.

Tỷ lệ chi phí SG&A / doanh thu tăng đáng kể từ 10,6% năm 2019 lên 13,4% năm 2020, do (1) tích cực mở mới chuỗi nhà thuốc và (2) doanh thu cửa hàng FPT giảm.

Phân phối lợi nhuận 2020: ĐHCĐ quyết định không trả cổ tức tiền mặt và duyệt quỹ khen thưởng phúc lợi là 3,7 tỷ (tương đương 36% lợi nhuận ròng hợp nhất và 3% lợi nhuận ròng từ cổ đông công ty mẹ).

Kế hoạch 2021: Công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNTT tương ứng là 16,4 nghìn tỷ đồng (+12% YoY) và 120 tỷ đồng (320% YoY). Công ty dự kiến mở mới 150 nhà thuốc Long Châu, nâng tổng số cửa hàng lên 350 vào cuối năm 2021. Để cải thiện lợi nhuận của nhà thuốc, FRT đặt mục tiêu có 50 SKU độc quyền vào cuối năm 2021 (so với 15 SKU độc quyền trong năm 2020). Đối với FPT Shop, công ty dự kiến mở 70-80 trung tâm laptop bên trong FPT Shop. FRT cũng dự kiến mở các kiot riêng cho Xiaomi trong FPT Shop để quảng bá sản phẩm (tương tự F.Studio quảng bá thương hiệu Apple). FRT cũng mở rộng danh mục sản phẩm bao gồm đồng hồ Garmin và sim card đồng thương hiệu (FPT Shop và Mobifone).

KQKD Q1/2021: Doanh thu đạt 4,7 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ) trong khi LNTT đạt 39 tỷ đồng (- 17% so với cùng kỳ), phù hợp với ước tính cả năm của chúng tôi. Có 222 nhà thuốc Long Châu (+22 nhà thuốc tính từ đầu năm) và 601 cửa hàng FPT Shop (+6 cửa hàng tính từ đầu năm) tại thời điểm cuối tháng 3/2021. Đối với FPT Shop, công ty mở 68 trung tâm laptop bên trong FPT Shop (kế hoạch 2021 là 70-80 trung tâm laptop). Trong Q1/2021, FRT ghi nhận doanh thu từ iPhone 12, đây là sản phẩm có giá bán cao nhưng biên lợi nhuận thấp. Cùng với việc mở mới nhà thuốc Long Châu, đây là nguyên nhân khiến doanh thu tăng nhưng LNTT giảm, theo quan điểm của chúng tôi.

Ước tính năm 2021

FPT Shop ước tính đạt 13,4 nghìn tỷ đồng doanh thu (-1% so với cùng kỳ):

• Chúng tôi giả định FRT sẽ mở mới 10 cửa hàng FPT.

• Doanh thu/ cửa hàng/ tháng ước tính giảm -2% so với cùng kỳ còn 1,8 tỷ đồng. Theo sản phẩm, chúng tôi ước tính điện thoại di động, máy tính xách tay và phụ kiện đạt 9,4 nghìn tỷ đồng (-10% so với cùng kỳ), 3 nghìn tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ) và 950 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ). Mặc dù chúng tôi giả định rằng sẽ không có đợt giãn cách xã hội nào trong năm 2021, doanh thu điện thoại di động vẫn có thể giảm do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hàng không thiết yếu.

• Biên lợi nhuận gộp ước tính tăng từ 13,6% năm 2020 lên 13,8% năm 2021.

• Trong bối cảnh thị trường ĐTDĐ bão hòa, chúng tôi cho rằng FRT có thể thực hiện cắt giảm chi phí (giảm chi phí thuê, tối ưu hóa chi phí lao động,...). Do đó, chúng tôi giảm tỷ lệ chi phí SG&A/ doanh thu đối với FPT Shop, và cho rằng đây là động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021.

Doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu ước tính đạt 2,2 nghìn tỷ đồng (+88% so với cùng kỳ)

• Chúng tôi giả định FRT sẽ mở mới 150 nhà thuốc Long Châu, phù hợp với kế hoạch Công ty

• Doanh thu/cửa hàng/tháng tăng 7% so với cùng kỳ đạt 500 triệu đồng.

• Chúng tôi giả định rằng Công ty sẽ mở rộng danh mục sản phẩm nhãn hàng riêng (từ 15 SKU lên 50 SKU), nâng biên lợi nhuận gộp từ ~ 17% (ước tính của chúng tôi) vào năm 2020 lên ~ 18% vào năm 2021. Khi hoạt động mỗi cửa hàng cải thiện, biên lợi nhuận trước thuế của chuỗi nhà thuốc Long Châu sẽ cải thiện. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính giá trị tuyệt đối lỗ trước thuế năm 2021 sẽ tăng lên - 168 tỷ đồng (so với - 116 tỷ đồng năm 2020).

Ước tính hợp nhất của chúng tôi như sau:

Quan điểm đầu tư

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 sẽ tăng trưởng 7% và 360% YoY nhờ cắt giảm chi phí. Trong năm 2022-2023, FRT sẽ tiếp tục mở mới mạnh mẽ 150 nhà thuốc mỗi năm. Do FRT mở nhiều nhà thuốc (130 nhà thuốc) trong năm 2020 nhưng biên lợi nhuận gộp chưa cải thiện, chúng tôi chưa rõ thời điểm hòa vốn của mảng này. Do đó, chúng tôi cho rằng FRT khó có thể đạt tăng trưởng lợi nhuận đáng kể trong giai đoạn 2022-2023. Chúng tôi đặt giá mục tiêu 1 năm cho FRT là 28.000 đồng/cp, dựa trên PE mục tiêu mảng ICT là 8 lần, PS mục tiêu mảng nhà thuốc là 0,2 lần. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP đối với FRT.

Nguồn: SSI

×
tvi logo