FRT: Cập nhật Kết quả kinh doanh Q3/2021

FRT: Cập nhật Kết quả kinh doanh Q3/2021

Lượt xem: 126
  •  

Trong Q3/2021, FRT đạt 4.993 tỷ đồng doanh thu thuần (+45% YoY) và 61 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (so với lỗ -8,5 tỷ đồng trong Q3/2020). Doanh thu thuần và LNTT 9T2021 đạt 14.018 tỷ đồng (+31% YoY) và 137 tỷ đồng (+668% YoY), hoàn thành 86% và 114% kế hoạch năm. Kết quả 9T2021 cũng vượt ước tính của chúng tôi về LNTT 2021 là 130 tỷ đồng.

Có 630 cửa hàng tính đến Q3/2021 (+35 cửa hàng so với đầu năm).

• Việc đóng cửa hàng tại TP.HCM và một số tỉnh tại miền Nam tác động đáng kể đến công ty (đóng cửa ~65% số lượng cửa hàng). Mặc dù vậy, nhờ (1) dịch vụ giao hàng tận nơi, (2) khả năng dự trữ hàng tồn kho trong giai đoạn khan hiếm chất bán dẫn và (3) sản phẩm laptop chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu, công ty vẫn đạt tăng trưởng doanh thu bền vững trong Q3/2021.

• Trong khi doanh thu từ điện thoại di động và phụ kiện giảm -20% YoY, doanh thu laptop ghi nhận mức tăng đột biến 139% YoY do mùa tựu trường, giúp FPT Shop tăng 23% YoY doanh thu trong Q3/2021.

Chuỗi nhà thuốc Long Châu (24% tổng doanh thu Q3/2021): Doanh thu tăng 240% YoY đạt 1.193 tỷ đồng

• Tính đến Q3/2021, FRT có 308 nhà thuốc Long Châu (+108 cửa hàng so với đầu năm, phù hợp với kế hoạch mở mới cửa hàng trong 2021). Chuỗi nhà thuốc đã có mặt tại 52 tỉnh thành (so với 43 tỉnh thành trong Q3 và Q4/2020)

• Chuỗi nhà thuốc Long Châu hưởng lợi từ làn sóng Covid-19 thứ 4 tại Việt Nam, do người tiêu dùng dự trữ thuốc và thực phẩm chức năng. Ngoài ra, chúng tôi lưu ý trong tháng 8/2021 khi TP.HCM áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, người tiêu dùng không thể mua tại các nhà thuốc nhỏ lẻ do thiếu bên thứ ba giao hàng và không thể mua online.

Do đó, người tiêu cùng chỉ có thể mua hàng tại các chuỗi nhà thuốc hiện đại, giúp FRT hưởng lợi. Mặc dù Long Châu tăng đóng góp trong doanh thu Q3/2021 và đây cũng là mảng có biên lợi nhuận gộp cao hơn, biên lợi nhuận gộp chung trong Q3/2021 không đổi so với năm ngoái là 13,9%.

Điều này cho thấy biên lợi nhuận gộp của FPT Shop giảm, do đẩy mạnh hoạt động khuyến mãi để thúc đẩy doanh thu. Nhờ doanh thu chuỗi nhà thuốc tăng mạnh và các biện pháp cắt giảm chi phí, tỷ lệ chi phí SG&A/ doanh thu giảm từ 14% trong Q3/2020 còn 13% trong Q3/2021.

Theo ước tính của chúng tôi, mảng nhà thuốc đã đạt điểm hòa vốn trong Q3/2021 (so với lỗ -50 tỷ đồng trong Q3/202). Lợi nhuận Long Châu cải thiện và doanh thu laptop tại FPT Shop mạnh mẽ giúp FRT phục hồi từ mức lỗ -8,5 tỷ đồng trong Q3/2020 lên lãi trước thuế 61 tỷ đồng trong Q3/2021.

Tỷ lệ nợ/ vốn CSH duy trì ở mức cao 3,8x (so với 0,96x của MWG và 0,73x của DGW) do công ty mở rộng mạnh mẽ mảng nhà thuốc, và duy trì hàng tồn kho ở mức cao trong giai đoạn khan hiếm laptop. Chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết ước tính FRT trong báo cáo sắp tới.

Nguồn: SSI

×
tvi logo