FPT: Thị trường công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng chậm lại

FPT: Thị trường công nghệ thông tin trong nước tăng trưởng chậm lại

Lượt xem: 294
  •  

FPT gần đây công bố kết quả kinh doanh 11T2019, như sau:

Tỷ đồng

Doanh thu

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ suất LNTT

Phân khúc

11T2018

11T2019

%YoY

11T2018

11T2019

% YoY

11T2018

11T2019

Công nghệ

11.214

13.798

23,0%

     1.405

     1.895

34,9%

12,5%

13,7%

Gia công phần mềm

7.468

9.817

31,5%

     1.197

     1.625

35,8%

16,0%

16,6%

Tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm và dịch vụ CNTT

3.746

3.981

6,3%

       208

       270

29,8%

5,6%

6,8%

Viễn thông

8.062

9.411

16,7%

     1.403

     1.633

16,4%

17,4%

17,4%

Dịch vụ viễn thông

7.580

8.869

17,0%

     1.112

     1.350

21,4%

14,7%

15,2%

Quảng cáo trực tuyến

482

542

12,4%

       291

       283

-2,7%

60,4%

52,2%

Giáo dục và Đầu tư

1.211

1.324

9,3%

       396

       556

40,4%

32,7%

42,0%

Phân phối và Bán lẻ

     

       368

       355

-3,5%

   

CTCP FPT

20.487

24.533

19,7%

3.572

4.439

24,3%

17,4%

18,1%

Nguồn: FPT, SSI Research

Trong 11T2019, FPT tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh đáng khích lệ, với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 24,5 nghìn tỷ đồng (+19,7% YoY) và 4,44 nghìn tỷ đồng (+24,3% YoY). FPT hoạt động ổn định suốt cả năm đáp ứng kỳ vọng của chúng tôi, lần lượt hoàn thành 92% và 100% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế của công ty. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế cũng cải thiện nhẹ từ 17,4% trong 11T2018 lên 18,1% trong 11T2019, nhờ tỷ suất lợi nhuận được nhi nhận cho phân khúc công nghệ tăng.

Công nghệ: Doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 13,8 nghìn tỷ đồng (+23% YoY) và 1,9 nghìn tỷ đồng (+34,9% YoY), mảng gia công phần mềm là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt tăng 31,5% và 35,8%, tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu gia công phần mềm từ tất cả các thị trường đạt tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt ở thị trường Mỹ đạt 100 triệu USD (+54% YoY). Tỷ suất lợi nhuận trước thuế mảng gia công phần mềm cũng được cải thiện, từ 16% trong 11T2018 lên 16,6% trong 11T2019. Kết quả này từ việc gia tăng các dự án tư vấn và chuyển đổi số, và năng suất tổng thể tăng trong giai đoạn này. Ở thị trường trong nước, doanh thu tích hợp hệ thống, giải pháp phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt là 6,3% YoY và 29,8% YoY. Tốc độ tăng trưởng này chậm hơn tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong 10T2019 (70% YoY), do hai điều chỉnh được thực hiện trong tháng 11/2019: (1) tăng dự phòng nợ xấu cho một số dự án và (2) tăng tiền thưởng cho các nhân viên chủ chốt, vì một số hợp đồng đã kết thúc. Đây là những điều chỉnh kế toán cuối năm thông thường tương tự như các năm trước và phù hợp với ước tính của chúng tôi.

Viễn thông: Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 9,4 nghìn tỷ đồng (+16,7% YoY) và 1,63 tỷ đồng (+16,4% YoY), nhờ mảng dịch vụ viễn thông và phù hợp với kết quả kinh doanh của các tháng trước đó. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế mảng dịch vụ viễn thông đạt 8,9 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và 1,35 nghìn tỷ đồng (+21,4% YoY), nhờ doanh thu từ dịch vụ băng thông rộng (chiếm 60% doanh thu viễn thông). Doanh thu băng thông rộng hộ gia đình ghi nhận mức tăng trưởng 13% YoY và đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, nhờ các thuê bao internet mới. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận trước thuế mảng dịch vụ viễn thông cải thiện nhẹ từ 14,7% trong 11T2018 lên 15,2% trong 11T2019, do tỷ lệ đóng góp Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam giảm từ 1,5% xuống 0,7% doanh thu dịch vụ viễn thông kể từ tháng 8/2018. Đối với quảng cáo trực tuyến, trong khi doanh thu cải thiện 12,4% YoY, lợi nhuận trước thuế giảm 3% YoY do cạnh tranh.

Giáo dục và đầu tư: Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (+9,3% YoY) và 556 tỷ đồng (+40,4% YoY), nhờ số lượng học sinh tăng 35% YoY.

Quan điểm đầu tư và định giá: Với mức giá hiện tại là 56.400 đồng/CP, FPT đang giao dịch ở mức PE 2019 và 2020 là 12,9 lần và 11 lần. Chúng tôi tiếp tục duy trì ước tính và quan điểm đầu tư, như đã trình bày trong báo cáo gần đây (link). Trong năm 2019, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 28,1 nghìn tỷ đồng (+20,9% YoY) và 4,8 nghìn tỷ đồng (+24,5% YoY). Trong năm 2020, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 33,4 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY) và 5,69 nghìn tỷ đồng (+18,6% YoY). Do đó, chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu 1 năm là 74.500 đồng (tăng 32% so với giá hiện tại).

(Nguồn: SSI)

×
tvi logo