FPT: Tăng trưởng mạnh mẽ trong Q3/2021 bất chấp làn sóng Covid-19 thứ 4 nhờ mảng CNTT nước ngoài

FPT: Tăng trưởng mạnh mẽ trong Q3/2021 bất chấp làn sóng Covid-19 thứ 4 nhờ mảng CNTT nước ngoài

Lượt xem: 108
  •  

Lợi nhuận trước thuế Q3/2021 của FPT đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+18,3% YoY) chủ yếu nhờ mảng CNTT nước ngoài (Biểu đồ 1 và Phụ lục 2). Trong đó, dịch vụ CNTT nước ngoài trong Q3/2021 đạt 671 tỷ đồng LNTT – tăng +28,5% YoY, vượt tăng trưởng 18,4% YoY trong 6T2021:

• Doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài Q3/2021 tăng 25,7% so với cùng kỳ, tăng liên tục từ Q1/2021 đến Q3/2021 (Biểu đồ 2). Thị trường Mỹ (+64% YoY) thúc đẩy tăng trưởng, trong khi đó thị trường CNTT nước ngoài lớn nhất là Nhật Bản (+9% YoY) cũng đã lấy lại đà tăng trưởng trong Q3/2021. Cũng trong kỳ, doanh thu từ thị trường Nhật Bản tăng 9% YoY, cao hơn nhiều so với 6T2021 là 3% YoY.

• Biên lợi nhuận trước thuế phân khúc dịch vụ CNTT nước ngoài tăng 40 bps lên 18% trong Q3/2021, do dịch vụ chuyển đổi số cải thiện. Doanh thu chuyển đổi số tăng lên 1,8 nghìn tỷ đồng (+162% so với cùng kỳ), đóng góp 49% doanh thu mảng CNTT nước ngoài (so với 24% trong Q3/2020). Dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến tăng trưởng phân khúc CNTT trong nước và quảng cáo trực tuyến chậm lại trong Q3/2021, như đã thảo luận trong báo cáo trước của chúng tôi. Tuy nhiên theo trao đổi với công ty, các mảng kinh doanh này đang hồi phục từ tháng 10/2021.

Dịch vụ Viễn thông vẫn duy trì tăng trưởng LNTT tích cực trong Q3/2021, nhờ kiểm soát chi phí.

Lũy kế 9T2021, công ty đã hoàn thành 72% ước tính LNTT cả năm của chúng tôi. Với ước tính LNTT 2021 không đổi, tăng trưởng LNTT Q4/2021 có thể ở mức khoảng 23% so với cùng kỳ. Nhờ việc dần mở cửa trở lại và mảng CNTT nước ngoài cải thiện mạnh trong Q4/2021, tăng trưởng LNTT Q4/2021 và 2022 có thể đạt 23% và 22,1% so với cùng kỳ. Chúng tôi không đổi giá mục tiêu 1 năm là 112.500 đồng/cp (+15%), và duy trì khuyến nghị MUA đối với FPT.

Nguồn: SSI

×
tvi logo