FPT: Mảng công nghệ tăng trưởng mạnh mẽ

FPT: Mảng công nghệ tăng trưởng mạnh mẽ

Lượt xem: 318
  •  

Tóm tắt quan điểm đầu tư: Do các hợp đồng kỳ mới cải thiện vào cuối năm 2020 cùng với kỳ vọng nền kinh tế phục hồi vào năm 2021, chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 cho các dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT lên 4,6% so với ước tính trước đó. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế từ mảng công nghệ của FPT ước tính sẽ phục hồi 22% (+24% từ mảng dịch vụ CNTT nước ngoài và +10% từ mảng dịch vụ CNTT trong nước). Nhìn chung, chúng tôi ước tính EPS năm 2021 của FPT sẽ tăng trưởng khoảng 17%.

Do chúng tôi tự tin về việc phục hồi tăng trưởng trong năm 2021, chúng tôi nâng P/E mục tiêu cho mảng công nghệ của FPT và nâng giá mục tiêu 1 năm thêm 16% lên 72.500 đồng/cp - tương đương mức tăng 16% so với giá hiện tại. Tổng mức sinh lời là 19% (bao gồm tỷ suất cổ tức 3%), chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT.

Triển vọng năm 2021: Điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận cho mảng công nghệ

• Giá trị hợp đồng ký mới trong 11T2020 tiếp tục đà tích cực:

✓ Dịch vụ CNTT nước ngoài của FPT đã giành được 11,6 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng ký mới trong 11T2020 (+23,6% so với cùng kỳ) so với 10,9 nghìn tỷ đồng trong 10T2020 (+25,4% so với cùng kỳ). Đặc biệt với 3,5 nghìn tỷ đồng giá trị hợp đồng mới trong Q3/2020 (+34% so với cùng kỳ) cho thấy động lực mạnh mẽ từ Q3. Theo ban lãnh đạo, sẽ cần khoảng sáu tháng để chuyển những giá trị hợp đồng mới này thành doanh thu. Với sự cải thiện trong các hợp đồng ký mới vào cuối năm 2020 cùng với kỳ vọng kinh tế phục hồi vào năm 2021, chúng tôi tự tin hơn về động lực ký hợp đồng mới trong năm 2021. Theo đó, chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 đối với các dịch vụ CNTT nước ngoài lên 4,6% so với ước tính trước đây của chúng tôi.

✓ Giá trị hợp đồng mới cho các dịch vụ CNTT trong nước đạt 4,8 nghìn tỷ đồng trong 11T2020 (+17,5% so với cùng kỳ) so với 4,4 nghìn tỷ đồng trong 10T2020 (+16,1% so với cùng kỳ) - đặc biệt với giá trị hợp đồng mới khá lớn ở mức 1,7 nghìn tỷ đồng trong Q3/2020 (+89% so với cùng kỳ). Điều này cho thấy thị trường CNTT trong nước đang phục hồi. Kết quả lợi nhuận trước thuế cũng cải thiện tốt trong 11T2020 khi mức tăng trưởng âm giảm xuống chỉ còn -4,3% YoY so với 10T2020 là -17,5% YoY. Chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 đối với dịch vụ CNTT trong nước lên 6,5% so với ước tính trước đó.

Điều chỉnh ước tính lợi nhuận năm 2021

• Trong Q4/2020, chúng tôi ước tính lợi nhuận trước thuế khoảng +19% so với cùng kỳ. Với mức tăng trưởng +19% so với cùng kỳ đối với lợi nhuận trước thuế trong Q4/2020, điều này có nghĩa là riêng trong tháng 12/2020 tăng 39% so với cùng kỳ và đây là luận điểm của chúng tôi:

✓ Đầu tiên, tổng lợi nhuận trước thuế trong tháng 10/2020 và tháng 11/2020 tăng 15,2% so với cùng kỳ.

✓ Riêng trong tháng 11/2020, lợi nhuận trước thuế tăng 20,7% so với cùng kỳ.

✓ Nhìn lại kết quả của riêng tháng 12/2019, lợi nhuận trước thuế giảm -20% so với cùng kỳ do chi phí thưởng liên quan đến mảng công nghệ tập trung cuối năm. Có thể thấy tỷ suất lợi nhuận trước thuế của mảng công nghệ của cả năm năm 2019 giảm xuống 12,5% (từ 13,7% trong 11T2019).

✓ Do đó, nếu đà tăng trưởng của tháng 11/2020 tiếp tục diễn ra trong tháng 12/2020 và kết hợp với nền so sánh thấp trong tháng 12/2019, chúng tôi tin rằng kết quả riêng trong tháng 12/2020 có thể tăng khoảng 39% so với cùng kỳ.

• Trong năm 2020, chúng tôi điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận trước thuế cho mảng dịch vụ CNTT nước ngoài dựa trên kết quả 11T2020 và ước tính tháng 12/2020. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế từ các dịch vụ CNTT nước ngoài tăng 16,8% và chúng tôi ước tính thời gian còn lại của năm 2020 sẽ ở mức này. Theo đó, chúng tôi điều chỉnh ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng lên 11,3% so với cùng kỳ (so với dự báo trước đó là +10% so với cùng kỳ).

• Về triển vọng năm 2021, chúng tôi nâng ước tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế cho các dịch vụ CNTT nước ngoài thêm 20 bps lên 17% trong năm 2021 từ mức 16,8% trong năm 2020, do tỷ trọng của dịch vụ chuyển đổi số (DT) trong cơ cấu doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài hiện tại cao hơn. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy tỷ trọng tăng lên 27% trong 11T2020 so với 22% trong 11T2019.

✓ Do giá trị hợp đồng ký mới tăng cùng với tỷ suất lợi nhuận trước thuế cao hơn, chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận trước thuế lên 4,8% đối với mảng công nghệ (theo phân khúc, 4,6% đối với dịch vụ CNTT nước ngoài và 6,5% đối với dịch vụ CNTT trong nước).

✓ Giả định ước tính cho mảng viễn thông trong năm 2021 không thay đổi.

✓ Do đó, chúng tôi nâng ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 thêm 4% lên 6,1 nghìn tỷ đồng (+16,7% so với cùng kỳ) từ 5,8 nghìn tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ).

Nguồn: SSI

×
tvi logo