FPT: Hợp đồng ký mới tăng mạnh. Dự báo tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số về lợi nhuận trong 2021

FPT: Hợp đồng ký mới tăng mạnh. Dự báo tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số về lợi nhuận trong 2021

Lượt xem: 241
  •  

Nhìn lại 2020: Giá trị hợp đồng ký mới tăng mạnh trở lại trong nửa cuối năm

FPT công bố kết quả kinh doanh Q4 2020 với doanh thu thuần 8.667 tỷ đồng (+6,7% yoy) và lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ) đạt 983 tỷ đồng (+30% yoy). Như vậy cả năm công ty đạt doanh thu thuần 29.830 tỷ đồng (+7,6% yoy) và lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ) đạt 3.537 tỷ đồng (+12,8% yoy). BVSC tổng hợp các điểm cập nhật chính như sau:

Triển vọng 2021: Tiếp tục duy trì tăng trưởng 2 chữ số

BVSC cho rằng đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy mối quan tâm và nhu cầu đầu tư cho hệ thống IT ở các doanh nghiệp, qua đó báo thị trường IT toàn cầu sẽ tăng trưởng 6% so với mức giảm 3-4% trong năm 2020.

Đối với FPT, BVSC dự báo công ty sẽ đạt mức doanh thu 34.513 tỷ đồng (+15,7% yoy) và lợi nhuận sau thuế (cổ đông công ty mẹ) đạt 4.213 tỷ đồng (+19,1% yoy). EPS dự phóng 4.905 đồng/cp và P/E 2021 12,9 lần. Chúng tôi tổng hợp các giả định chính như sau:

Nguồn: BVSC

×
tvi logo