FPT: Định giá hấp dẫn hơn

FPT: Định giá hấp dẫn hơn

Lượt xem: 385
  •  

Định giá hấp dẫn hơn

Tóm tắt quan điểm đầu tư: Tâm lý thị trường yếu gần đây do sự bùng phát dịch Covid-19 ở miền Bắc khiến giá cổ phiếu FPT giảm xuống mức hấp dẫn hơn. FPT vừa công bố kết quả chưa kiểm toán năm 2020, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (+12,8% so với cùng kỳ) - cao hơn so với ước tính của chúng tôi là 5,2 đồng, tương ứng mức tăng trưởng +25% so với cùng kỳ trong Q4/2020. Nhờ giá trị hợp đồng ký mới tăng 42% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2020, lợi nhuận trước thuế mảng công nghệ được điều chỉnh tăng 26% so với cùng kỳ - đây là động lực tăng trưởng chính của FPT trong năm 2021. Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 ước đạt 22% so với cùng kỳ. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT, cũng như giá mục tiêu 1 năm là 86.200 đồng (tăng 37% so với giá hiện tại) dựa trên điều chỉnh tăng lợi nhuận trong năm 2021 và đánh giá lại P/E mục tiêu cho mảng công nghệ phù hợp với định giá của các công ty cùng ngành trong khu vực.

Tin cập nhật

Với kết quả kinh doanh chưa kiểm toán năm 2020, FPT đạt 29,8 nghìn tỷ đồng doanh thu (+7,6% so với cùng kỳ) và 5,3 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (+12,8% so với cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế cao hơn một chút so với ước tính của chúng tôi là 5,2 nghìn tỷ đồng (+11,4% so với cùng kỳ), tương ứng +66% so với cùng kỳ riêng trong tháng 12 và +25% so với cùng kỳ trong Q4/2020.

Giá trị hợp đồng ký mới đầy ấn tượng đối với mảng công nghệ trong năm 2020 định hình mức tăng trưởng mạnh cho năm 2021:

• Giá trị hợp đồng ký mới trên thị trường công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài và trong nước đạt 18,9 nghìn tỷ đồng trong năm 2020 (+23% so với cùng kỳ). Các đơn đặt hàng mới tăng dần từ Q3/2020 đạt 5,6 nghìn tỷ đồng trong Q4/2020 (+36% so với cùng kỳ) và 5,3 nghìn tỷ đồng trong Q3/2020 (+48% so với cùng kỳ), đây là động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho năm 2021. Theo Ban lãnh đạo, các đơn đặt hàng mới sẽ mất khoảng 6 tháng để tạo ra doanh thu.

• Nhật Bản, thị trường lớn nhất về mảng dịch vụ CNTT nước ngoài, đạt mức tăng trưởng mạnh hơn là 9% trong năm 2020 so với 7% trong 10T2020 và 11T2020. Ngoài ra, thị trường Mỹ cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao là 8% trong năm 2020 so với 7% trong 11T2020.

• Tỷ suất lợi nhuận cao hơn cho mảng dịch vụ CNTT nước ngoài được giả định nhờ tỷ trọng đóng góp nhiều hơn từ dịch vụ chuyển đổi số (DX). Doanh thu từ DX tăng cao hơn đạt 27% trong năm 2020 (so với 23% trong năm 2019), nâng tỷ suất lợi nhuận trước thuế lên 16,4% từ 15,9% trong năm 2019.

FPT công bố kết quả kinh doanh chưa kiểm toán năm 2020 và chúng tôi đã đưa kết quả này vào mô hình định giá của chúng tôi. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 năm 2020, FPT vẫn đạt mức tăng trưởng tích cực dưới 15% đối với lợi nhuận trước thuế của hai mảng hoạt động chính, với mức tăng trưởng 13,4% cho mảng CNTT và 14,7% cho mảng viễn thông. Dịch vụ CNTT nước ngoài, động lực tăng trưởng chính, cũng phục hồi mạnh mẽ từ các hợp đồng ký mới kể từ Q3/2020 như đã đề cập ở trên.

Năm 2021, chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính +22% so với cùng kỳ cho lợi nhuận trước thuế so với mức +12,8% so với cùng kỳ trong năm 2020 – ước tính năm 2021 cao hơn so với ước tính trước đây của chúng tôi là +16,7% so với cùng kỳ như đã đề cập trong báo cáo ngày 6/1/2021 (tham khảo phụ lục 1 để xem ước tính trước đây). Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021 tiếp tục được dẫn dắt nhờ hai mảng hoạt động chính (+21,6% so với cùng kỳ).

• Mảng CNTT: Do hợp đồng ký mới tăng 42% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2020, mảng CNTT trong năm 2021 đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ với ước tính tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 23,3% và 26,9%:

✓ Dịch vụ CNTT nước ngoài: Bên cạnh các công việc của các đơn đặt hàng mới còn nhiều, việc gia tăng tỷ trọng dịch vụ chuyển đổi số sẽ là động lực thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận trước thuế cải thiện lên khoảng 17% trong năm 2021, tương ứng + 60 bps so với năm 2020.

✓ Dịch vụ CNTT trong nước: Theo ban lãnh đạo, FPT nhận được lượng hợp đồng mới từ khách hàng trong nước nhiều hơn trong nửa cuối năm 2020, bao gồm EVN, Hưng Thịnh (HTN), Techcombank, Vietcombank, PVS. Ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng 25% trong năm 2021, sát với kế hoạch của ban lãnh đạo.

• Mảng viễn thông:

✓ Lợi nhuận trước thuế của dịch vụ viễn thông ướ tăng 16% so với cùng kỳ trong năm 2021 do tốc độ tăng trưởng ổn định từ băng thông rộng cộng với sự dịch chuyển từ điểm hòa vốn sang lãi nhẹ của dịch vụ IPTV.

✓ Cùng với việc giả định nền kinh tế phục hồi trong năm 2021, chúng tôi cũng tin rằng dịch vụ quảng cáo trực tuyến sẽ phục hồi. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế từ dịch vụ này ước đạt 46% so với 42,7% trong năm 2020 – sát với nước trước dịch Covid-19 năm 2019 là 52,7%.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận được đặt ra với kế hoạch chi trả ESOP cho nhân viên chủ chốt không thay đổi ở mức 20%, theo quan điểm của chúng tôi đây là thách thức lớn.

Định giá và quan điểm đầu tư

Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu FPT với giá mục tiêu là 86.200 đồng/cp (+37% so với giá hiện tại) dựa trên ước tính lợi nhuận năm 2021 và định giá lại P/E mục tiêu cho mảng CNTT để phù hợp với các công ty cùng ngành trong khu vực. FPT đang giao dịch với hệ số P/E 2021 là 12,5x so với các công ty CNTT nước ngoài là 21x, trong khi tăng trưởng lợi nhuận trước thuế nói chung và EPS của FPT ước tính khoảng 22% trong năm 2021 so với công ty CNTT trong khu vực là 15.5%.

✓ Mảng công nghệ: tăng trưởng lợi nhuận mảng công nghệ của FPT được điều chỉnh khoảng 26% trong năm 2021 so với các công ty CNTT nước ngoài là 15,5%. Trong khi đó, hệ số P/E mục tiêu trước đây đối với mảng công nghệ của FPT chỉ ở mức 17x, chiếu khấu 20% so với mức bình quân của các công ty cùng ngành trong khu vực là 21x.

✓ P/E mục tiêu của mảng viễn thông tăng nhẹ ở mức 10x so với 9,5x như trước đây do lợi nhuận tích cực từ dịch vụ IPTV (so với điểm hòa vốn trong năm 2020). Lợi nhuận tích cực từ IPTV sẽ là động lực giúp tỷ suất lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông tăng cao hơn.

✓ P/E mục tiêu của các mảng khác không thay đổi.

Nguồn: SSI

×
tvi logo