FPT: Đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 2021 & 2022, nâng giá mục tiêu – khuyến nghị KHẢ QUAN

FPT: Đà tăng trưởng mạnh mẽ trong 2021 & 2022, nâng giá mục tiêu – khuyến nghị KHẢ QUAN

Lượt xem: 747
  •  

Tin cập nhật

• Lợi nhuận 4T2021 duy trì tăng trưởng mạnh mẽ hai chữ số, phù hợp với ước tính 2021 của chúng tôi. Cụ thể như sau:

✓ Dịch vụ CNTT nước ngoài có biên lợi nhuận trước thuế cải thiện 80 điểm cơ bản.

✓ Cả hai mảng CNTT trong nước và nước ngoài đều trúng thầu hợp đồng lớn trong 4T2021 với 1,7 nghìn tỷ đồng (+55% YoY) và 6,4 nghìn tỷ đồng (+50% YoY). Chúng tôi kỳ vọng những hợp đồng này sẽ giúp tăng dự báo lợi nhuận 2021, đặc biệt là mảng CNTT trong nước.

✓ Mảng dịch vụ viễn thông đạt biên LNTT cải thiện 250bps lên 18,5% nhờ lợi nhuận tích cực từ PayTV.

• Dựa trên mảng CNTT trong nước phục hồi tốt hơn ước tính, chúng tôi điều chỉnh tăng 40% ước tính LNTT mảng này lên 469 tỷ đồng (+75,5% YoY) trong năm 2021. Trong 4T2021, LNTT đạt 136 tỷ đồng, gấp 4 lần 4T2020 – tương ứng biên LNTT cao hơn ở mức 9% (so với 2,5% trong 4T2020) và hoàn thành 30% ước tính cả năm. Nhìn chung, giá trị trúng thầu trong 4T2021 đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+55% so với cùng kỳ) là yếu tố hỗ trợ mạnh cho ước tính doanh thu và lợi nhuận của chúng tôi.

• 2022 có thể là năm chi tiêu CNTT toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo Gartner, chi tiêu CNTT toàn cầu năm 2022 sẽ tăng ~5,5% so với 8,4% trong 2021. Do đó, tăng trưởng doanh thu và LNTT mảng CNTT nước ngoài năm 2022 ước tính khoảng 19% YoY (so với 25% YoY năm 2021). Biên LNTT có thể ổn định nhờ chuyển sang các hợp đồng có giá trị gia tăng cao hơn và có thể bù đắp một phần chi phí lương tăng cho kỹ sư CNTT.

Quan điểm đầu tư: FPT đang giao dịch ở mức PE 2021 và 2022 lần lượt là 18,2 lần và 15,4 lần so với các công ty CNTT trên thế giới là 22 lần và 19 lần. FPT vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 và 2022. Chúng tôi tăng giá mục tiêu 1 năm lên 108.000 đồng/cp do điều chỉnh tăng PE mục tiêu của mảng Công nghệ, trúng thầu hợp đồng CNTT mạnh mẽ và chuyển cơ sở định giá sang năm 2022. Với tiềm năng tăng giá 15%, chúng tôi nhắc lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với FPT.

KQKD 4T2021: Tăng trưởng hai con số phù hợp với ước tính của chúng tôi

Lợi nhuận trước thuế 4T2021 tăng trưởng 22% so với cùng kỳ và mức này vẫn tương đương mức dự báo tăng trưởng cho cả năm 2021 của SSI Research. Sau đây là những điểm chính của hai mảng kinh doanh cốt lõi (mảng CNTT nước ngoài & trong nước và mảng dịch vụ viễn thông):

Dịch vụ CNTT nước ngoài:

• Biên LNTT mảng CNTT nước ngoài cải thiện 80bps (từ mức 15,2% trong 4T2020 lên mức 16,1% trong 4T2021). Nhờ vậy tăng trưởng LNTT đạt mức 17,9% YoY. Điểm lưu ý là biên LNTT cải thiện mặc dù tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số giảm nhẹ (27% trong 4T2021 so với 30% trong 4T2020). Trao đổi với công ty, biên LNTT cải thiện phần lớn do hợp đồng các dự án lớn của C99 và Petronas có biên lợi nhuận cao hơn vì dự án cung cấp dịch vụ có giá trị cao hơn.

• Tăng trưởng doanh thu và LNTT của mảng CNTT nước ngoài trong tháng 4/2021 đạt 19% YoY và 21,9% YoY so với 9,6% và 16,5% trong 3T2021 (vui lòng xem phụ lục 1).

• Ngoài ra, cả hai mảng CNTT trong nước và nước ngoài đều trúng thầu hợp đồng lớn trong 4T2021 với 1,7 nghìn tỷ đồng (+55% YoY) và 6,4 nghìn tỷ đồng (+50% YoY). Chúng tôi kỳ vọng những hợp đồng này sẽ giúp tăng dự báo lợi nhuận 2021, đặc biệt là mảng CNTT trong nước.

Mảng dịch vụ viễn thông đạt biên LNTT cải thiện 250bps lên 18,5%. Kết quả khả quan này nhờ mảng PayTV lãi 40 tỷ đồng vào 4T2021 trong khi cùng kỳ vẫn lỗ (mảng PayTV đạt điểm hoà vốn từ tháng 7/2020). Nhà đầu tư cần lưu ý rằng hoạt động marketing đã khôi phục trở lại trong Q2/2021, theo công ty. Lợi nhuận tích cực từ PayTV (bù đắp chi phí marketing tăng) có thể giúp ổn định biên LNTT mảng viễn thông năm 2021.

Theo trao đổi với FPT, hiện tại còn quá sớm để nhận định FPT hay các nhà cung cấp dịch vụ CNTT khác trên thế giới được hưởng lợi từ làn sóng bùng phát Covid-19 tại Ấn Độ do hai nguyên nhân sau:

• Thứ nhất, trong ngắn hạn rất khó để đánh giá về vấn đề dịch bệnh tại Ấn Độ. Trong khi đó, theo FPT, cần 3- 12 tháng để đấu thầu 1 hợp đồng CNTT mới và các hợp đồng ký mới này sẽ cần 3-6 tháng để ghi nhận doanh thu. Do đó, còn quá sớm để nhận định rằng FPT hay các công ty CNTT khác có thể giành thêm thị phần từ các công ty CNTT từ Ấn Độ.

• Thứ hai, trước tình hình dịch bệnh, việc phân bổ các cơ sở/chi nhánh có thể giảm thiểu rủi ro tập trung cho các công ty CNTT Ấn Độ (Bảng 3). Chúng tôi cho rằng các công ty này có thể linh hoạt làm việc tại nhà và phân bổ nguồn lực tại các chi nhánh. Do đó, họ có thể giảm tỷ trọng doanh thu sử dụng nguồn lực tại Ấn Độ để giảm rủi ro.

• Tuy nhiên, nếu dịch bệnh Covid-19 trở nên nghiêm trọng hơn trong 6 tháng tới, chúng tôi cho rằng có thể xem xét khả năng việc FPT và các công ty CNTT khác có thể giành thị phần từ các công ty Ấn Độ.

Triển vọng 2021 & 2022: Tăng trưởng hai con số nhờ trúng thầu hợp đồng mới mạnh mẽ

Triển vọng 2021: Sẵn sàng cho tăng trưởng hai con số

• Dịch vụ CNTT trong nước: Tăng trưởng LNTT tăng 40% so với mức thấp năm 2020. LNTT 2021 ước tính đạt 469 tỷ đồng (+75,5% so với cùng kỳ). Trong 4T2021, LNTT đạt 136 tỷ đồng, gấp 4 lần 4T2020 – tương ứng biên lợi nhuận trước thuế cao hơn nhiều ở mức 9% (so với 2,5% trong 4T2020). KQKD 4T2021 đã hoàn thành 30% kế hoạch năm về LNTT mảng CNTT trong nước. Nhìn chung, giá trị trúng thầu 4T2021 đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (+55% so với cùng kỳ) là yếu tố hỗ trợ mạnh cho ước tính doanh thu và lợi nhuận của chúng tôi. Ngày 4/5/2021, FPT công bố thương vụ sáp nhập với Base.vn. Chúng tôi cho rằng thương vụ này có thể thúc đẩy mảng CNTT trong nước của FPT, và sẽ tiến một bước dài trong chiến lược phần mềm như dịch vụ (SaaS) của FPT. Công ty không tiết lộ thông tin chi tiết thương vụ, nhưng sau đây là một số ý chính:

✓ Công ty mục tiêu: Base.vn (https://base.vn/home) thành lập vào năm 2016. Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành là ông Phạm Kim Hùng.

✓ Tỷ lệ sở hữu: nắm quyền kiểm soát (công ty chưa tiết lộ tỷ lệ chính thức)

✓ Khách hàng mục tiêu: Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

✓ Sản phẩm của công ty mục tiêu: phần mềm quản lý doanh nghiệp (E-tuyển dụng, E-wework, quản lý quy trình làm việc, truyền thông nội bộ, quản lý yêu cầu, đặt phòng họp, v.v.).

• Dịch vụ CNTT nước ngoài: Dự báo về biên LNTT không đổi so với trước, do FPT chuyển sang các hợp đồng có giá trị gia tăng cao hơn. Trong 4T2021, biên LNTT tăng 90 bps do các thương vụ giá trị cao như C99 và Petronas.

• Dịch vụ viễn thông: Như đề cập ở trên, lợi nhuận tích cực từ PayTV có thể bù đắp phần nào chi phí marketing tăng và giúp ổn định biên LNTT mảng viễn thông năm 2021.

Triển vọng 2022: Chi tiêu CNTT toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ

• Dịch vụ CNTT nước ngoài: Theo Gartner, chi tiêu CNTT toàn cầu năm 2022 sẽ tăng 5,5% so với 8,4% trong 2021. Do đó, tăng trưởng doanh thu và LNTT mảng CNTT nước ngoài năm 2022 ước tính khoảng 19% YoY (so với 25% YoY năm 2021). Biên LNTT mảng này có thể ổn định nhờ dịch chuyển sang các hợp đồng có giá trị gia tăng cao hơn và có thể bù đắp một phần chi phí lương tăng cho kỹ sư CNTT.

• Dịch vụ CNTT trong nước: Tăng trưởng doanh thu và LNTT 2022 có thể ổn định về mức 18% YoY so với năm 2021 (+30% YoY về doanh thu và +75% YoY về LNTT). Biên LNTT năm 2022 mảng kinh doanh này ước tính duy trì ổn định ở mức 7,5%. Năm 2022 có thể thêm đóng góp lợi nhuận mới từ BASE (biên lợi nhuận của BASE cao hơn nhiều dịch vụ CNTT) giúp cải thiện biên LNTT mảng CNTT trong nước.

• Dịch vụ viễn thông: Biên LNTT ước tính giảm nhẹ do mở rộng thị phần cũng như số lượng thuê bao internet mới ở các thành phố loại 2 & 3.

Nguồn: SSI

×
tvi logo