FPT: Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2020

FPT: Cập nhật kết quả kinh doanh Q1/2020

Lượt xem: 311
  •  

Công ty đã công bố kết quả kinh doanh Q1/2020 với tổng doanh thu đạt 6,6 nghìn tỷ đồng (+17% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,1 nghìn tỷ đồng (+19,1% YoY). Hai mảng kinh doanh chính (công nghệ & viễn thông) đạt hiệu quả hoạt động tích cực với doanh thu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng (+16,8% YoY) và lợi nhuận trước thuế đạt 875 tỷ đồng (+20,2% YoY).
 


Dịch vụ CNTT nước ngoài: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế Q1/2020 cải thiện nhờ doanh thu tăng từ dịch vụ chuyển đổi số. Doanh thu từ các dịch vụ chuyển đổi số (DX) tăng 55% YoY, chiếm 25% doanh thu từ dịch vụ CNTT nước ngoài (so với 20% trong Q1/2019). Theo FPT, DX có mức tỷ suất lợi nhuận gộp hấp dẫn hơn nhiều với hai loại dịch vụ DX bao gồm (1) các sản phẩm và giải pháp do FPT thực hiện có tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn 70% và (2) các dịch vụ khác có tỷ suất lợi nhuận gộp là 45% (cao hơn khoảng 10% so với dịch vụ CNTT truyền thống là 35%).

Tăng trưởng doanh thu từ thị trường Mỹ và Châu Âu giảm xuống 28% và 17% YoY trong Q1/2020 so với mức tăng trưởng lần lượt là 38% và 41% YoY trong 2T2020. Điều này cho thấy tăng trưởng trong tháng 3 từ thị trường Mỹ giảm xuống còn 12,3% YoY trong khi thị trường Châu Âu giảm 12,2% YoY, chủ yếu do tác động từ dịch Covid-19. Tại thị trường Mỹ, công ty con Intellinet (chiếm 19% doanh thu tại thị trường Mỹ) tăng 8% YoY, phù hợp với dự báo của chúng tôi (khoảng 8%-10% YoY trong năm 2020- 2021)

Thị trường Nhật Bản vẫn hoạt động tốt với mức tăng trưởng hai chữ số trong Q1/2020 (+19% YoY) và riêng tháng 3 kết quả kinh doanh tăng 22,2% YoY mặc dù bị tác động đáng kể từ sự bùng phát dịch Covid-19 (đã tính đến việc FPT đang tiến hành chiến lược tái cấu trúc tại thị trường Nhật Bản bằng cách tập trung vào các dự án lớn hơn).

Thị trường Châu Á Thái Bình Dương có mức tăng trưởng bất ngờ là 59% trong Q1/2020 với tỷ trọng cao hơn lên tới 16% trong Q1/2020 (so với 12% trong Q1/2019)

Dịch vụ viễn thông (bao gồm internet băng thông rộng cố định, IPTV và dịch vụ KHTC) đạt mức tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận trước thuế cao hơn là 15,6% trong Q1/2020 từ 13,9% trong Q1/2019, chủ yếu nhờ chi phí quảng cáo các dịch vụ internet thấp hơn.

Doanh thu từ internet băng thông rộng cố định đạt khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng và tăng 10% YoY với mức tăng trưởng 12%-15% YoY số thuê bao mới trong Q1/2020. Đối với các thuê bao mới, có khoảng 60% từ các thành phố cấp 1 (bao gồm TP. HCM, TP Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang và Cần Thơ) và khoảng 40% từ các thành phố cấp 2 và cấp 3. Trong các thành phố cấp 1, một phần là nhờ các khách hàng chuyển từ các thương hiệu internet khác.

Doanh thu từ dịch vụ KHTC, bao gồm trung tâm dữ liệu, cho thuê đường dây, thoại … vẫn tăng 12% YoY so với dự báo của chúng tôi cho cả năm 2020 trong kịch bản cơ sở là 9% YoY. Trong số các dịch vụ KHTC, trung tâm dữ liệu có mức tăng trưởng tích cực là 24% YoY trong Q1/2020, chúng tôi tin rằng điều này sẽ khiến các nhà đầu tư hài lòng với mức tăng trưởng dài hạn ổn định.

Triển vọng lợi nhuận năm 2020

Dưới đây là ước tính lợi nhuận năm 2020 của chúng tôi theo như phân tích kịch bản trong báo cáo trước đây
 


Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi ước tính 29,9 nghìn tỷ đồng đối với tổng doanh thu thuần (+8% YoY) và 5,1 nghìn tỷ đồng (+8,7% YoY) đối với tổng lợi nhuận trước thuế, áp dụng mức tăng trưởng EPS 2020 là 8,2% YoY.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế từ hai mảng hoạt động chính ước tính lần lượt đạt 28,2 nghìn tỷ đồng (+7,6% YoY) và 4,2 nghìn tỷ đồng (+9,4% YoY).

Tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ CNTT nước ngoài ước tính đạt 14,3% YoY. Tăng trưởng từ thị trường Nhật Bản chiếm khoảng 50% trong toàn bộ doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài, có thể giảm xuống khoảng 11%-12% YoY so với năm 2019 (17,9% YoY). Tăng trưởng từ thị trường Châu Âu có thể cũng giảm từ 25% YoY xuống 15% YoY. Tăng trưởng từ thị trường Mỹ ước tính tăng từ 18%-20% YoY, thấp hơn so với dự báo ban đầu là 35%-40%. Tăng trưởng từ thị trường Châu Á Thái Bình Dương ước tính thận trọng ở mức 16%-18% YoY trong năm 2020.

Doanh thu từ dịch vụ viễn thông ước tính đạt 8,2% YoY. Đối với internet băng thông rộng cố định và IPTV chiếm khoảng 2/3 doanh thu dịch vụ viễn thông, chúng tôi ước tính mức tăng trưởng các thuê bao mới thấp hơn từ 14%-15% xuống 9%-10% trong năm 2020, vì công ty gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khách hàng mới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dịch vụ internet băng thông rộng vẫn cung cấp một dòng tiền ổn định, với nhu cầu liên tục được thúc đẩy từ hoạt động làm việc tại nhà.

Tăng trưởng từ dịch vụ KHTC (mảng này chiếm 1/3 tổng doanh thu dịch vụ viễn thông) có thể giảm xuống khoảng 9%-10% so với dự báo trước đây của chúng tôi (15%-17%). Trong các dịch vụ KHTC, trung tâm dữ liệu vẫn có thể đạt được nhu cầu ổn định dài hạn, theo ban lãnh đạo tại ĐHCĐ (doanh thu từ trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 10%-15% doanh thu dịch vụ của công ty). Trong ngắn hạn, dịch bệnh có tác động tiêu cực đến tiến độ xây dựng trung tâm dữ liệu của công ty. Về lâu dài, luật an ninh mạng Việt Nam được phê duyệt ngày 12/6/2018 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019, dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu trung tâm dữ liệu. Theo luật, các công ty nước ngoài hoạt động tại Việt Nam hiện tại phải lưu trữ dữ liệu tại Việt Nam. Do đó, các công ty nước ngoài sẽ phải thuê ngoài trung tâm dữ liệu do các công ty công nghệ của Việt Nam cung cấp (như FPT, VNPT, Viettel) chứ không phải thông qua các nhà cung cấp nước ngoài như Micosoft (qua dịch vụ đám mây,…)

Quan điểm đầu tư

Tại ngày 22/4/2020, FPT giao dịch với P/E 2020 là 10,2 lần so với mức bình quân ngành trong khu vực là 20 lần. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA với giá mục tiêu là 64.000 đồng/cp, triển vọng tăng giá là 25%.
Tại thời điểm cuối năm 2019, hệ số thanh khoản nhanh và hệ số nợ/VCSH của FPT là 1 lần và 0,5 lần. FPT có số dư tiền mặt khá nhiều để chi trả cho cả các khoản vay ngắn hạn và dài hạn; tiền mặt ròng đạt 2,4 nghìn tỷ đồng. Về tiềm lực tài chính, chúng tôi tin rằng FPT sẽ đủ mạnh để vượt qua giai đoạn khó khăn này và đặc biệt sẽ duy trì được vị thế trong trường hợp các ca nhiễm bệnh Covid-19 tăng lên trên phạm vi toàn cầu.

(Nguồn:SSI)

×
tvi logo