FPT: Cập nhật ĐHCĐ

FPT: Cập nhật ĐHCĐ

Lượt xem: 77
  •  

 KQKD sơ bộQ1/2022 ghi nhận doanh thu tăng trưởng ~26% n/n, đạt ~9.500 tỷ đồng, và LNTT tăng trưởng 26-28% n/n, đạt 1.700-1.800 tỷ đồng. FPT đặt kế hoạch doanh thu 42.420 tỷ đồng (+19% n/n) và LNTT 7.618 tỷ đồng (+20,2% n/n) cho năm 2022. Công ty đặt mục tiêu duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong tương lai.

 Thị trường Nhật Bản tăng trưởng chậm trong năm 2021 do hạn chế trong việc tương tác trực tiếp với khách hàng bởi dịch COVID-19 và đồng JPY mất giá. Tuy nhiên, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 20% n/n cho thị trường này trong 2022, vì đồng JPY được kỳ vọng không giảm sâu hơn trong khi hoạt động tương tác trực tiếp với khách hàng có thể được thúc đẩy trở lại khi việc đi lại được nới lỏng dần trong bối cảnh đại dịch bớt căng thẳng.

 Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào các dịch vụ chuyển đổi số. Bên cạnh thịtrường nước ngoài, FTP tìm thấy nhiều cơ hội từ nhu cầu chuyển đổi số đang tăng từ các doanh nghiệp trong nước và khu vực chính phủ. Nhiều địa phương được chấp thuận sử dụng 1% ngân sách cho chuyển đổi số.

 Trong bối cảnh cạnh tranh cao về nhân lực, FPT duy trì và mở rộng nguồn nhân lực bằng cách tạo ra một môi trường làm việc với nhiều cơ hội phát triển, xây dựng chương trình phúc lợi khác biệt và tăng số lượng lao động từ thị trường nước ngoài (ví dụ: Ấn Độ).

 FPT sẽ không tham gia phát triển các dự án bất động sản thương mại mà sẽ đầu tư xây dựng các khu campus, văn phòng làm việc và nhà ở cho cán bộ công nhân viên.

 Công ty chưa có có kế hoạch thay đổi sở hữu tại Synnex FPT và FRT.

 Cổ tức năm 2021:

o Tiền mặt: 2.000 đồng/cổ phiếu (50% đã được thanh toán trong năm 2021; phần còn lại sẽ được thanh toán trước khi kết thúc Q3/2022).

o Cổ phiếu: 20% (5 cổ phiếu cũ sẽ nhận 1 cổ phiếu mới).

Nguồn: ACBS 

×
tvi logo