FPT: Cập nhật Đại hội cổ đông

FPT: Cập nhật Đại hội cổ đông

Lượt xem: 305
  •  

Công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông 2021 vào ngày 8/4/2021 và dưới đây là những điểm chính:

• Theo ban lãnh đạo, lợi nhuận trước thuế Q1/2021 sẽ tăng khoảng +22% so với cùng kỳ, sát với ước tính về lợi nhuận Q1/2021 của chúng tôi. Mức tăng trưởng hai chữ số trong quý được thúc đẩy nhờ giá trị các hợp đồng ký mới về mảng công nghệ tăng mạnh trong 3 quý vừa qua (+48% YoY trong Q3/2021, +36% YoY trong Q4/2021 và +29% trong 2 tháng đầu năm 2021).

• ĐHCĐ đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng +18% so với cùng kỳ, được dẫn dắt bởi hai mảng hoạt động chính (bao gồm mảng công nghệ thông tin và viễn thông) tăng +18,3% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 82% trong tổng lơi nhuận trước thuế. Kế hoạch này thấp hơn so với ước tính của SSI Research là tăng +22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng 22% YoY mà chúng tôi ước tính hoàn toàn có thể đạt được, theo kịch bản tốt nhất của ban lãnh đạo đưa ra tại cuộc họp với chuyên viên phân tích năm 2021 ngày 1/2/2021. Chúng tôi giữ nguyên ước tính tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2021. Và trong 2 tháng đầu năm nay có khởi đầu tốt với mức tăng trưởng hai chữ số +29% so với cùng kỳ từ giá trị hợp đồng ký mới của mảng công nghệ.

• Mảng công nghệ thông tin: Tỷ suất lợi nhuận trước thuế ước tính cải thiện, nhờ tỷ trọng cao hơn từ mảng dịch vụ chuyển đổi số (DX) và doanh thu từ nước ngoài (offshore).

✓ Doanh thu chuyển đối số (DX) ước tính tăng khoảng +30-40% trong năm 2021. Doanh thu từ DX tăng 15% so với cùng kỳ trong 2 tháng đầu năm 2021, đóng góp hơn 27% doanh thu từ dịch vụ CNTT nước ngoài (so với mức 26% trong 2 tháng đầu năm 2020).

✓ Trong 2 tháng đầu năm 2021, công ty cũng phân bổ lại nguồn lực để cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Với lợi thế nguồn nhân công giá rẻ trong nước, việc tận dụng nguồn lực này đem lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Tỷ trọng doanh thu sử dụng nguồn lực trong nước tăng lên hơn 80% trong 2T2021 so với mức 75% trong 2T2020.

• Mảng viễn thông: Kế hoạch chi phí đầu tư năm 2021 được đặt ở mức 2 nghìn tỷ đồng, tương đương với chi phí băng thông rộng là 885 tỷ đồng (460 tỷ đồng để nâng cấp tuyến cáp Việt Nam – Singapore; và 425 tỷ đồng cho lưới điện cao thế, cáp Bắc Nam và cáp ngầm), và trung tâm dữ liệu là 421 tỷ đồng (tại Quận 9, TP. HCM, Đà Nẵng, Cầu Giấy – HN, và Tân Thuận 1). Dự án tuyến cáp Việt Nam – Singapore để nâng cấp chất lượng đường truyền internet. Kế hoạch chi phí đường dây ở mức 65,7 triệu USD (1,7 nghìn tỷ đồng) trong khoảng 2021-2025 để nâng cấp băng thông rộng:

✓ Chi phí đầu tư băng thông rộng trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 45,4 triệu USD

✓ Chi phí O&M trong giai đoạn 2021-2034 khoảng 16,6 triệu USD

✓ Chi phí nâng cấp tuyến cáp trong giai đoạn 2021-2034 khoảng 3,4 triệu USD

• Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2021 với tỷ lệ 20%/mệnh giá, tương đương tỷ suất cổ tức là 2,5%.

Tóm tắt quan điểm đầu tư: Với ước tính tăng trưởng lợi nhuận trước thuế không thay đổi là +22% so với cùng kỳ và giá mục tiêu 1 năm là 86.200 đồng/cp, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu FPT, tương đương với tổng mức sinh lời là 13,5% (bao gồm 2,5% tỷ suất cổ tức). Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, công thức ESOP (như bảng dưới đây) cũng làm hài hoà được lợi ích của cổ đông và ban lãnh đạo. Kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận, bất chấp thách thức của dịch Covid-19 vẫn duy trì ở mức 20% cho 5 năm tới.

Nguồn: SSI

×
tvi logo