FPT: Cập nhật cuộc họp công ty – Thị trường Nhật Bản hồi phục, thương vụ lớn với công ty BĐS sắp tới và kế hoạch tăng trưởng cao trong 2022

FPT: Cập nhật cuộc họp công ty – Thị trường Nhật Bản hồi phục, thương vụ lớn với công ty BĐS sắp tới và kế hoạch tăng trưởng cao trong 2022

Lượt xem: 459
  •  

Công ty đã tổ chức cuộc họp vào ngày 2/11/2021. Sau đây là những ý chính rút ra từ sự kiện:

• Dịch vụ CNTT toàn cầu là động lực tăng trưởng bền vững

✓ Thị trường Nhật Bản hồi phục, trong khi thị trường Mỹ và Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là động lực tăng trưởng. Doanh thu Q3/2021 tại thị trường Nhật Bản tăng 9% so với cùng kỳ - cao hơn nhiều so với tăng trưởng 6T2021 là 3% YoY; và ban lãnh đạo kỳ vọng mức tăng trưởng thị trường Nhật Bản ở hai con số mức cao trong Q4/2021. Dựa trên tăng trưởng thị trường Mỹ (+49%) và Châu Á - Thái Bình Dương (+22%) và dịch vụ chuyển đổi số (+59% YoY), chúng tôi tin rằng những động lực này sẽ hỗ trợ cho mảng dịch vụ CNTT nước ngoài với ước tính tăng trưởng doanh thu và LNTT 2021 là +20,8% và +23,9% YoY.

✓ Ban lãnh đạo đặt kế hoạch tăng trưởng kép về doanh thu năm 2021- 2023 mảng CNTT nước ngoài là 25% với mục tiêu đạt mức 1 tỷ USD. Kế hoạch này sát với ước tính doanh thu của chúng tôi hiện tại là 18 nghìn tỷ đồng cho năm 2022 (+25% YoY) và cao hơn khoảng 6% so với ước tính năm 2023 của chúng tôi là 21,3 nghìn tỷ đồng cho năm 2023 (+18% YoY). Chúng tôi cho rằng PE mục tiêu 24x cho mảng công nghệ là hợp lý.

• Dịch vụ CNTT trong nước:

✓ Ban lãnh đạo sẽ công bố một hợp đồng chuyển đổi số lớn với công ty bất động sản trong vài tuần tới. Chúng tôi cho rằng đây có thể là động lực tăng trưởng cho mảng dịch vụ CNTT trong nước. Giá trị hợp đồng ký mới trong 9T2021 là 4,6 tỷ đồng (+25% YoY).

✓ Công ty cũng tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Bất động sản (động lực tăng trưởng chính); Tài chính Ngân hàng; Sản xuất.

✓ Do đó, chúng tôi duy trì ước tính doanh thu và LNTT dịch vụ CNTT trong nước (chi tiết tại đây)

• Giáo dục: tăng trưởng số lượng nhập học 10T2021 là 50% so với cùng kỳ

• Cuối cùng, ban lãnh đạo ước tính tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2022 là 18%-20% so với cùng kỳ, nhờ mảng dịch vụ CNTT trong nước và nước ngoài.

Quan điểm đầu tư: Chúng tôi duy trì ước tính doanh thu và LNTT 2021& 2022 và nhắc lại khuyến nghị MUA đối với FPT với giá mục tiêu 1 năm là 112.500 đồng/co (tổng mức sinh lời 19%, bao gồm tỷ suất cổ tức).

Nguồn: SSI

×
tvi logo