ELC: Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3

ELC: Cập nhật kết quả kinh doanh quý 3

Lượt xem: 191
  •  

QUAN ĐIỂM ĐỊNH GIÁ

BSC duy trì khuyến nghị MUA đối với mã ELC với giá mục tiêu mới cho năm 2022 là 33,100 VND/cổ phiếu (upside 16% so với giá ngày 1/11/2021) dựa trên hai phương pháp PE/FCFF và định giá bất động sản.

DỰ PHÓNG KẾT QUẢ KINH DOANH

Năm 2021, BSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ELC đạt 888 tỷ (+10.8% YoY) và 48 tỷ (+53.9% YoY). EPS 2021 đạt 881 đồng, P/E fw 2021 đạt 32.3.

Năm 2022, BSC kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của ELC đạt 1,506 tỷ (+69.5% YoY) và 78 tỷ (+62.0% YoY). EPS 2022 đạt 1,427 đồng, P/E fw 2022 đạt 19.9. BSC ước tính giá trị ròng của dự án tại 18 Nguyễn Chí Thanh là 260 tỷ.

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ

 ELC, thị phần thứ 2 trong thị trường ngách Giao thông thông minh, kỳ vọng hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới Chính phủ tập trung đầu tư Giao thông thông minh cho hạ tầng đường bộ.

 ELC đang triển khai xây dựng tổ hợp văn phòng tại khu đất 18 Nguyễn Chí Thanh RỦI RO Trích lập dự phòng/Thu tiền chậm Phụ thuộc vào chính sách đầu tư, tiến độ giải ngân của chính phủ và doanh nghiệp

CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

Kêt quả kinh doanh quý 3 năm 2021 tăng trưởng mạnh nhờ doanh thu tăng mạnh và hoàn nhập dự phòng.

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 210 tỷ (+128% YoY) và 13 tỷ (+125% YoY), tương đương hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý.

Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 28% xuống còn 9%. BSC cho rằng biên gộp giảm do tỷ lệ bán hàng hóa tăng cao trong kỳ.

Công ty hoàn nhập 9 tỷ nợ xấu liên quan đến Công ty Công nghệ Vật liệu mới. Nếu loại trừ khoảng hoàn nhập, lợi nhuận trước thuế tương đương cùng kỳ.

Nguồn: BSC 

×
tvi logo