ELC: Cập nhật 9 tháng 2020

ELC: Cập nhật 9 tháng 2020

Lượt xem: 384
  •  

Định giá

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11/2020, cổ phiếu ELC đóng cửa ở mức giá 6,970 VND; tương đương với mức P/E là 7.0, vùng định giá thấp nhất trong 5 năm gần nhất.

Kế hoạch kinh doanh

 Năm 2020, ELC đặt kế hoạch kinh doanh lần lượt là 722 tỷ doanh thu (-17.4% YoY) và 25 tỷ lợi nhuận sau thuế (-18.6% YoY).

 Trong giai đoạn 2020 – 2023, ELC đặt kế hoạch doanh thu trên 1,000 tỷ đồng với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 10%/năm.

Rủi ro

 Rủi ro khả năng thu hồi từ các dự án cũ

 Rủi ro doanh nghiệp phụ thuộc vào chính sách đầu tư của chính phủ và doanh nghiệp

Cập nhật doanh nghiệp

 Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020 tăng trưởng mạnh từ mức nền thấp. Công ty đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 400 tỷ (+66.5% YoY) và 19 tỷ (+181.9% YoY) nhờ việc cắt giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (từ biên chi phí 24% về 16.5%)

 BSC cho rằng mảng Giao thông thông minh tiếp tục là nguồn tăng trưởng chính trong quý 4 năm 2020 khi công ty dự kiến ký kết hai dự án trị giá 250 tỷ. Trong khi đó, An ninh Quốc phòng tiếp tục ổn định; Viễn thông và Nông nghiệp bão hòa và suy giảm.

 Triển vọng kinh doanh năm 2021 đến từ Nhu cầu Đầu tư Công của Chính phủ:(i) Triển khai làm việc với VETC để hoàn thành Dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 (ii) Tham gia đấu thầu các gói đầu tư công nghệ cho dự án cao tốc Bắc – Nam - tập trung vào dịch vụ như Giao thông thông minh (Hưởng lợi một phần nếu trúng thầu).

Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2020 tăng trưởng mạnh từ mức nền thấp. ELC đạt 400 tỷ doanh thu (+66.5% YoY) và 19 tỷ lợi nhuận sau thuế (+181.9% YoY), hoàn thành lần lượt 55% và 76% kế hoạch năm. Nhân tố tăng trưởng tiếp tục đến từ các dự án Giao thông thông minh (Thu phí tự động và Giám sát điều hành nội đô), trong khi mảng Viễn thông và An ninh Quốc phòng tiếp tục bão hòa. Đồng thời, việc công ty quản lý chi phí tốt hơn (cắt giảm biên chi phí bán hàng và quản lý từ 24% về 16.5%) giúp cải thiện lợi nhuận sau thuế.

BSC cho rằng mảng Giao thông thông minh tiếp tục là nguồn tăng trưởng chính trong quý 4 năm 2020 khi công ty dự kiến ký kết hai dự án trị giá 250 tỷ. Trong khi đó, An ninh Quốc phòng là nguồn đem lại doanh thu ổn định của Elcom (~30% doanh thu năm 2020) do nhu cầu quốc phòng khá ổn định qua các năm và ELC có lợi thế cạnh tranh tại thị trường ngách này. Tuy nhiên, mảng Nông nghiệp đang giảm mạnh và dự kiến sẽ bị thu hẹp lại trong các năm tới.

Triển vọng kinh doanh năm 2021 đến từ nhu cầu Đầu tư công của chính phủ.

(i) BSC kỳ vọng ELC tiếp tục làm việc với VETC để hoàn thành Dự án thu phí không dừng giai đoạn 1 khi Quyết định 19/2020 yêu cầu các trạm thu phí chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải lắp chậm nhất đển ngày 31/12/2020

(ii) ELC cho biết công ty đang tiến hành đấu thầu các gói đầu tư công nghệ cho dự án cao tốc Bắc – Nam. BSC cho rằng trong trường hợp trúng thầu, công ty sẽ được hưởng lợi một phần từ tổng giá trị đấu thầu công nghệ là 4,000 tỷ đồng cho 11 tuyến đường - tập trung vào các dịch vụ như Giao thông thông minh, Giám sát điều hành, Thu phí tự động.

Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2021 – 2025:

(i) Mục tiêu tăng trưởng: ELC đặt kế hoạch doanh thu trên 1,000 tỷ đồng với mức tăng trưởng lợi nhuận trên 10%/năm trong giai đoạn 2021 – 2023

(ii) Phát triển sản phẩm công nghệ mới: Thay vì theo đuổi các mảng kinh doanh truyền thông vốn đã bão hòa và tiềm năng tăng trưởng thấp, ELC tiến hành tập trung các sản phẩm như: Hạ tầng kết nối, Xây dựng nền tảng Platform, Phát triển các Dịch vụ trực tuyến. Trong đó, Nền tảng Platform ELC đang phát triển dự kiến tập trung vào khách hàng doanh nghiệp thay vì chính phủ, dự kiến chiếm 10 – 20% doanh thu trong giai đoạn tới.

Rủi ro Trích lập nợ xấu: BSC lưu ý rằng do đặc thù ngành nghề, Elcom gặp rủi ro khi đối tác chậm trễ/ không thanh toán hợp đồng dẫn đến nợ xấu. Trong năm 2020, công ty đã tiến hành trích lập dự phòng 17.5 tỷ cho hai dự án thuộc hai nhà mạng viễn thông (Viettel và VNPT). Tổng giá trị khoản phải thu của hai nhà mạng là 104.6 tỷ (~26% giá trị khoản phải thu và gấp 3.5 lần lợi nhuận năm 2019). Đại diện Elcom cho biết khoản phải thu của VNPT sẽ không cần trích lập thêm, khoản phải thu của Viettel hiện đang làm việc với khách hàng để giải quyết.

Nguồn: BSC

×
tvi logo