DRC: Triển vọng tích cực được củng cố bởi kế hoạch mở rộng

DRC: Triển vọng tích cực được củng cố bởi kế hoạch mở rộng

Lượt xem: 663
  •  

• Chúng tôi tăng giá mục tiêu cho CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) thêm 9,8% lên 31.500 đồng/CP và nâng khuyến nghị từ PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG lên KHẢ QUAN. Giá cổ phiếu của DRC đã giảm 3% trong 3 tháng qua. Chúng tôi tăng giá mục tiêu chủ yếu nhờ (1) chúng tôi tăng dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2020-2027 lên 6,2% (so với mức 5,3% trước đây), (2) chúng tôi giảm tỷ lệ WACC còn 11,6% (so với mức 12,0% trước đây) và (3) chúng tôi cập nhật giá mục tiêu đến giữa năm 2022.

• Chúng tôi dời năm cuối mô hình định giá giai đoạn tăng trưởng sang năm 2027 so với năm 2025 trước đây để ghi nhận giai đoạn 3 của nhà máy sản xuất lốp radial sẽ được xây dựng bắt đầu từ quý 4/2021. Chúng tôi dự báo nhà máy mới sẽ hoạt động với 100% công suất vào năm 2026.

• Chúng tôi dự báo doanh thu đạt 4,1 nghìn tỷ đồng (+12,4% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 381 tỷ đồng (+48,5% YoY) trong năm 2021. Dự báo tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS của chúng tôi được củng cố bởi biên lợi nhuận gộp tăng, sản lượng lốp radial tăng trưởng mạnh và chi phí tài chính giảm.

• Chúng tôi tăng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2022-2025 chủ yếu do sản lượng lốp radial tăng khi DRC thông báo sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất lốp radial Giai đoạn 3 vào quý 4 năm 2021. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp chung của DRC sẽ giảm nhẹ trong giai đoạn 2023-2025 chủ yếu do nhà máy radial mới vào giai đoạn khấu hao nhanh và thị trường lốp bias trong nước đang ngày càng bão hòa.

• Rủi ro: Cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường trong nước và/hoặc xuất khẩu; giá cao su tự nhiên (CSTN) tăng cao hơn dự kiến.

Triển vọng tăng trưởng của doanh số lốp radial được hỗ trợ bởi nhà máy mới. Tại ĐHCĐ diễn ra vào tháng 4 năm 2021, DRC đã công bố kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất lốp radial mới sẽ bắt đầu thực hiện trong quý 4/2021. Với công suất sản xuất cao hơn, chúng tôi cho rằng DRC sẽ tăng sản lượng lốp radial vào năm 2021, đạt 100% công suất hiện tại từ Giai đoạn 1 & 2 để nắm bắt sự phục hồi của nhu cầu từ thị trường quốc tế (đặc biệt là Hoa Kỳ và Brazil) sau dịch COVID-19. Do đó, chúng tôi dự báo sản lượng bán lốp radial sẽ tăng 18%/5%/7%/12%/14% YoY trong năm 2021/22/23/24/25.

Chi phí khấu hao giảm sẽ giúp biên lợi nhuận gộp của mảng lốp radial gia tăng trong năm 2021. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp của mảng lốp radial sẽ đạt 17,3% so với 11,1% trong năm 2020 chủ yếu do dây chuyền sản xuất tại nhà máy lốp radial của DRC khấu hao toàn bộ vào quý 3/2020. Chúng tôi dự báo chi phí khấu hao của nhà máy mới sẽ không tác động đáng kể tính đến năm 2023, dẫn đến biên lợi nhuận gộp đạt đỉnh 17,7% trong năm 2022, sau đó giảm trong giai đoạn 2023-2025.

Biên lợi nhuận gộp chung dự kiến sẽ giảm từ năm 2023. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp chung của DRC sẽ giảm trong giai đoạn 2023-2027 sau khi đạt đỉnh 17,8% vào năm 2021, nguyên nhân chủ yếu do (1) vị thế thị trường yếu của DRC trong phân khúc lốp bias ảnh hưởng khả năng chuyển mức tăng trong chi phí nguyên vật liệu sang khách hàng và (2) diễn biến biên lợi nhuận gộp kể trên của mảng lốp radial.

Chi phí tài chính sẽ bắt đầu có tác động từ năm 2023. Theo ban lãnh đạo, DRC sẽ tài trợ cho nhà máy mới với 60% nợ và 40% vốn chủ sở hữu. Chúng tôi giả định cùng một khung thời gian tài trợ như Giai đoạn 2 của nhà máy radial cho nhà máy Giai đoạn 3 này (cụ thể, khoản chi phí vốn lớn nhất sẽ được tài trợ bằng nợ vào năm 2022 và 2023). Do đó, chúng tôi kỳ vọng chi phí lãi vay liên quan sẽ tác động đến LNST sau lợi ích CĐTS của DRC trong giai đoạn 2023-2025.

Nguồn: VCSC

×
tvi logo