DRC: Quý 3/2021: Thấp hơn kỳ vọng

DRC: Quý 3/2021: Thấp hơn kỳ vọng

Lượt xem: 147
  •  

Mặc dù duy trì sản xuất trong bối cảnh COVID-19 tái diễn tại Việt Nam, KQKD Quý 3/2021 của DRC khá ảm đạm:

Doanh thu thuần giảm nhẹ 1,8% YoY xuống còn 929,2 tỷ (sát với ước tính của BVSC là 969,5 tỷ), nhưng LNTT giảm mạnh 45,1% YoY đạt 42,2 tỷ, thấp hơn đáng kể so với ước tính của BVSC là 89,2 tỷ. Lũy kế, doanh thu thuần và LNTT 9T/2021 đạt là 3.046 tỷ (+20,0% YoY) và 254,5 tỷ (+38,6% YoY). Doanh thu 3Q21 chủ yếu hỗ trợ bởi hoạt động xuất khẩu tốt

Doanh thu Quý 3/2021 của DRC chủ yếu được hỗ trợ bởi xuất khẩu hai sản phẩm chủ lực vững chắc. Cụ thể, sản lượng lốp radial tăng 9,4% YoY lên 149.354 chiếc (- 8,4% QoQ); trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt 133.402 lốp (+4,3% QoQ; +27,6% YoY), chiếm 89,3% tổng sản lượng lốp radial. Trong khi đó, sản lượng lốp bias đạt 122.679 chiếc (-13,3% QoQ; +54,6% YoY), chủ yếu nhờ xuất khẩu ổn định ở mức 67.763 chiếc (+54,6% YoY). Thị trường trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi các các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong kỳ, sản lượng tiêu thụ nội địa của cả lốp radial và lốp bias đều giảm hơn 50% QoQ và YoY.

Kim ngạch xuất khẩu Quý 3/2021 của DRC duy trì vững chắc ở mức 26,8 triệu USD (đi ngang QoQ; +42,1% YoY). Mỹ và Brazil duy trì là thị trường xuất khẩu chính.

BLN thu hẹp không phải là một điều bất ngờ

BLN gộp Quý 3/2021 giảm mạnh xuống 14,4% mà chúng tôi cho là do: (1) Cơ cấu bán hàng không thuận lợi (tức là tỷ trọng nội địa thu hẹp, vốn có BLN hơn); (2) Sản lượng tiêu thụ giảm; và (3) Cả giá nguyên liệu đầu vào và chi phí lao động đều tăng. Đáng chú ý, chi phí khấu hao Quý 3/2021 của DRC giảm 46,5% YoY xuống 29,1 tỷ, mà chúng tôi không kỳ vọng sẽ không tiếp diễn từ Quý 4/2021 trở đi.

Chi phí hoạt động/ doanh thu thuần tăng cao lên 9,8%, so với mức thông thường từ 6-8%, chủ yếu do chi phí bán hàng tăng mạnh lên 77,2 tỷ (+ 88,3% YoY), do chi phí vận chuyển toàn cầu tăng trong bối cảnh hoạt động tỷ trọng xuất khẩu tăng, trong khi G&A được kiểm soát chặt chẽ ở mức 13,7 tỷ (-16,0% YoY). Kết quả là BLN EBIT đã giảm xuống mức thấp chỉ đạt là 4,6%, tương tự với BLN EBITDA.

Tình hình tài chính ổn định

Cuối Quý 3/2021, tổng tài sản của DRC là 2.945,5 tỷ; tiền mặt và tiền gửi ở mức 238,1 tỷ (chiếm 8,1% tổng tài sản). DRC gần như không có nợ dài hạn, nợ ngắn hạn của DRC tăng từ mức thấp lên 511,0 tỷ (+67% YTD), tài trợ cho tích trữ nguyên liệu đầu vào chuẩn bị cho mùa cao điểm. D/A ở mức thấp 0,14x.

Kế hoạch 4Q21 cho thấy phục hồi QoQ; nhưng vẫn thấp YoY

DRC đã thông qua các nghị quyết của HĐQT về kế hoạch kinh doanh 4Q21, đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.098 tỷ (+18,2% QoQ; -0,9% YoY) và LNTT là 60 tỷ (+42,2% QoQ; -56,2% YoY). Với những con số này, chúng tôi hiểu rằng Công ty kỳ vọng sẽ cả về doanh thu và BLN Quý 4 sẽ phục hồi (Biên LNTT được giả định là 5,5% so với 4,5% trong Quý 3).

Nguồn: BVSC 

×
tvi logo