DRC: Quý 2 tăng trưởng đáng kể từ mức thấp năm trước

DRC: Quý 2 tăng trưởng đáng kể từ mức thấp năm trước

Lượt xem: 419
  •  

DRC gần đây đã công bố kết quả kinh doanh quý 2 với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 53% và 146% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng mạnh và chi phí khấu hao giảm. Chúng tôi lưu ý rằng Q2/2020 là một quý có mức so sánh thấp, đây là giai đoạn mà các khách hàng chính ở cả Mỹ và Brazil đã tạm ngừng đơn đặt hàng. Những khách hàng này đã bắt đầu đặt hàng trở lại vào 3/2020 và hiện nay nhà máy radial của DRC đang hoạt động hết công suất. Do đó, tăng trưởng lợi nhuận trong các quý tới sẽ bắt đầu trở về mức bình thường. Chúng tôi ước tính lợi nhuận năm 2021 sẽ tăng 51% so với cùng kỳ trong năm 2021 do sự phục hồi mạnh mẽ của các thị trường xuất khẩu chính, trong khi tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 dự báo đạt mức 14% so với cùng kỳ do giá cao su tự nhiên dự kiến sẽ giảm.

Giá cổ phiếu của DRC gần đây đã giảm do tâm lý thị trường tiêu cực do sự bùng phát dịch COVID19 ở khu vực miền Nam. Chúng tôi tin rằng làn sóng bùng phát dịch gần đây có thể không ảnh hưởng đến Đà Nẵng (địa điểm đặt nhà máy của DRC) vì người dân miền Nam bị hạn chế đi đến các tỉnh khác kể từ đầu tháng 7. Tháng 5/2021, Mỹ tuyên bố áp thuế chống trợ cấp (6,23% - 7,89%) và thuế chống bán phá giá (22,3%) đối với một số công ty sản xuất săm lốp xe tải nhẹ tại Việt Nam. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ có thể áp thuế chống bán phá giá đối với DRC trong tương lai. Theo quan điểm của chúng tôi, giá bán của DRC khá cao so với các công ty xuất khẩu khác nên có thể không bị áp thuế chống bán phá giá. Ở mức giá 28.300 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu DRC đang giao dịch với hệ số P/E và EV/EBIBTDA lần lượt là 9,8x và 5,2x, và chúng tôi cho rằng mức tăng trưởng lợi nhuận năm 2021 đã được phản ánh vào giá. Trong khi đó, hệ số P/E 2022 và EV/EBITDA vẫn ở mức hấp dẫn lần lượt là 8,5x và 4,2x. Chúng tôi áp dụng hệ số P/E và EV/EBIBTDA mục tiêu không thay đổi lần lượt là 10x và 5x cho năm 2022, chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 33.400 đồng (từ mức giá mục tiêu trước đó là 27.900 đồng). Với tiềm năng tăng giá là 17% so với giá hiện tại (bao gồm cả tỷ suất cổ tức 5%), chúng tôi nâng khuyến nghị lên KHẢ QUAN đối với cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh Q2/2021

Trong Q2/2021, DRC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế tăng mạnh lần lượt là 1,2 nghìn tỷ đồng (+53% so với cùng kỳ) và 133 tỷ đồng (+146% so với cùng kỳ). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 2,1 nghìn tỷ đồng (+33% so với cùng kỳ) và 212 tỷ đồng (+111% so với cùng kỳ), hoàn thành 55% và 71% kế hoạch cả năm.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,9% trong Q2/2020 lên 18,8% trong Q2/2021 do công suất hoạt động của nhà máy radial cao hơn và chi phí khấu hao giảm. Công suất hoạt động của nhà máy radial đạt 109% trong Q2/2021, so với 65% trong Q2/2020. Trong khi đó, công ty phải chịu chi phí nguyên vật liệu cao trong quý. Chi phí đầu vào bao gồm cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, hóa chất và than đen lần lượt tăng 26%, 15%, 8% và 25% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ mức giảm khấu hao, lợi nhuận gộp trong Q2/2021 sẽ đạt 187 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ).

• Doanh thu từ lốp bias và lốp radial tăng lần lượt 44% và 69% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng cả về sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân. Sản lượng tiêu thụ lốp bias và radial tăng lần lượt 34% và 67% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi từ mức so sánh thấp trong Q2/2020 trong đó thị trường xuất khẩu tăng trưởng mạnh hơn thị trường nội địa. Giá bán bình quân tăng lần lượt 8% và 1% đối với lốp bias và lốp radial, phù hợp với xu hướng tăng của chi phí nguyên vật liệu.

• Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu tăng từ 6,8% trong Q2/2020 lên 7,5% trong Q2/2021, chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo và vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm so với mức đỉnh 8,8% trong Q1/2021.

Ước tính lợi nhuận năm 2021-2022

Chúng tôi nâng ước tính năm 2021 và đưa ra ước tính cho năm 2022 như sau:

• Chúng tôi tiếp tục giả định giá cao su tự nhiên sẽ tăng 15% so với cùng kỳ trong năm 2021 do hoạt động khai thác chậm ở các nước xuất khẩu chính như Indonesia và Thái Lan. Trong năm 2022, chúng tôi tin rằng các quốc gia này sẽ tăng hoạt động khai thác khi tình hình dịch Covid-19 đã được cải thiện. Do đó chúng tôi cho rằng giá cao su tự nhiên sẽ giảm -5% so với cùng kỳ trong năm 2022.

• Lốp bias: Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ tăng 3% trong năm 2021-2022 do thị trường bão hòa. Giá bán bình quân ước tính sẽ có xu hướng tăng cùng với giá cao su tự nhiên. Chúng tôi ước tính giá bán bình quân đối với lốp bias lần lượt là +6% và -2% so với cùng kỳ trong năm 2021-2022.

• Lốp radial: Sản lượng tiêu thụ giai đoạn 2021-2022 dự kiến lần lượt đạt 600 nghìn chiếc (+18% so với cùng kỳ, hoạt động hết công suất) và 650 nghìn chiếc (+8% so với cùng kỳ, vượt quá công suất). Công suất mới dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ giữa năm 2024. Chúng tôi ước tính giá bán bình quân sẽ tăng +4% so với cùng kỳ trong năm 2021, trong khi giảm -1% trong năm 2022.

• Săm lốp xe máy và xe đạp: Chúng tôi giả định tăng trưởng sản lượng tiêu thụ sẽ đi ngang trong giai đoạn 2021-2022 do nhu cầu bão hòa. Tăng trưởng giá bán bình quân trong giai đoạn này được dự báo lần lượt là +6% và -2% so với cùng kỳ.

• Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể cải thiện lên 17,4% trong năm 2021 (do chi phí khấu hao giảm và công suất hoạt động nhà máy radial cao hơn) và 18,4% trong năm 2022 (do giá cao su tự nhiên có thể giảm).

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế năm 2021 mới của chúng tôi lần lượt cao hơn 1% và 2,4% so với ước tính trước đó, do sản lượng lốp bias tốt hơn dự kiến.

Nguồn: SSI

×
tvi logo