DRC: Lấy lại đà tăng trưởng

DRC: Lấy lại đà tăng trưởng

Lượt xem: 124
  •  

KQKD của DRC trong Q3/2021 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh bùng phát lần 4

DRC công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 sụt giảm với lợi nhuận đạt 34 tỷ đồng (-45.3% YoY) và doanh thu thuần 929 tỷ đồng (-1.8% YoY), biên lợi nhuận gộp giảm còn 14.4% so với mức 15.3% cùng kỳ năm 2020.

DRC đã nhanh chóng lấy lại được đà tăng trưởng trong Q4 tại thị trường nội địa

DRC cho biết doanh nghiệp đã lấy lại được đà tăng trưởng trong Q4. Theo chia sẻ, doanh thu tháng 10 đạt 468 tỷ đồng (+32% MoM), tương ứng 50% doanh thu cả quý 3. Theo đó, dự kiến 2 tháng 10 và 11 DRC đã hoàn thành trên 90% kế hoạch quý. Trong đó, thị trường nội địa đã hồi phục mạnh mẽ, đóng góp chính cho sự tăng trưởng của DRC trong Q4.

Doanh nghiệp tăng giá bán các sản phẩm tại thị trường nội địa 5% từ ngày 15/11/2021 và thị trường xuất khẩu từ ngày 1/12/2021

DRC mới đây đã thông báo tăng giá bán các sản phẩm tại thị trường nội địa 5% từ ngày 15/11/2021 và thị trường xuất khẩu từ ngày 1/12/2021 để bù đắp giá nguyên vật liệu đầu vào, tương đồng với đà tăng giá của một số doanh nghiệp cùng ngành. Theo đó, trong 1 năm qua, doanh nghiệp đã tăng giá bán 3 lần với tổng cộng mức tăng 11%, tuy nhiên vẫn thấp hơn mức tăng của giá nguyên liệu.

Năm 2022, KBSV dự báo KQKD tiếp tục tăng trưởng. Khuyến nghị MUA cổ phiếu DRC, giá mục tiêu 39,900VND/cp.

Năm 2022, chúng tôi dự báo lợi nhuận đạt 376 tỷ đồng (+15.3 YoY) và doanh thu đạt 4,690 tỷ đồng (+7.6% YoY). Kết quả kinh doanh khả quan chủ yếu đến từ tăng trưởng mảng lốp radial và bias và cải thiện biên lợi nhuận. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu DRC sau khi điều chính giá mục tiêu lên 39,900 VND/cp, tiềm năng tăng giá 18.5% so với giá đóng cửa ngày 16/12/2021

Cập nhật kết quả kinh doanh

Các biện pháp giãn cách trên nhiều tỉnh thành đã ảnh hưởng đến KQKD của DRC trong Q3/2021

DRC công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2021 với lợi nhuận đạt 34 tỷ đồng (-45.3% YoY) và doanh thu thuần 929 tỷ đồng (-1.8% YoY), biên lợi nhuận gộp giảm còn 14.4% so với mức 15.3% cùng kỳ năm 2020. Kết quả kinh doanh sụt giảm do chịu ảnh hưởng từ các biện pháp giãn cách trên nhiều tỉnh thành cả nước, đặc biệt tại khu vực phía Nam do dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và giá nguyên liệu đầu ở mức cao.Theo đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 204 tỷ đồng (+38.5% YoY) và doanh thu 3,046 tỷ đồng (+20% YoY), lần lượt đạt 68.7% và 73% kế hoạch năm.

Trong Q3/2021, doanh nghiệp đã đẩy mạnh thị trường xuất khẩu để bù đắp cho thị trường nội địa đang gặp khó khăn

Trong quý 3, DRC đã đẩy mạnh thịtrường xuất khẩu để bù đắp cho thịtrường nội địa đang gặp khó khăn bởi các biện pháp phong tỏa. Cụ thể, doanh thu xuất khẩu đạt 616 tỷ đồng (+42.1% YoY) và doanh thu nội địa đạt 313 tỷ đồng (-39% YoY), tỷ trọng xuất khẩu tăng từ 45.8% trong Q3/2020 lên 66.3% trong Q3/2021. Nhờ đó, sản lượng tiêu thụ lốp radial (sản phẩm chủ lực của thịtrường xuất khẩu) tăng 9.4% YoY trong khi sản lượng tiêu thụ lốp bias, lốp xe đạp và lốp xe máy lần lượt giảm 23.5%, 41.6% và 41.4% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận giảm mạnh hơn doanh thu chủ yếu bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh hơn giá bán đầu ra, chi phí lao động tăng do thực hiện sản xuất 3 tại chỗ và chi phí vận chuyển tăng cao trong khi đẩy mạnh xuất khẩu đã khiến chi phí bán hàng tăng mạnh. Mặc dù vậy, doanh nghiệp cũng đã kiểm soát tốt chi phí quản lý và chi phí tài chính giảm do DRC đã trả gần hêt nợ vay dài hạn cũng như được bù đắp một phần từ cắt giảm chi phí khấu hao (giảm 26 tỷ đồng) nhờ nhà máy radial giai đoạn 1 đã hết khấu hao vào cuối tháng 8/2020.

Nguồn: KBSV 

×
tvi logo