DRC: Kỷ lục sản lượng xuất khẩu mới trong Q4/2020

DRC: Kỷ lục sản lượng xuất khẩu mới trong Q4/2020

Lượt xem: 238
  •  

▪ DRC tiếp tục ghi nhận KQKD khả quan, phục hồi ấn tượng trong Quý 4/2020, sát với quan điểm của BVSC ở cập nhật trước - Doanh thu thuần phục hồi đạt 1.108 tỷ (+17,0% QoQ; +14,5% YoY), trong khi LNST sau CĐTS tăng mạnh đạt 109,5 tỷ (+77,7% QoQ; +35,8% YoY từ mức cơ sở cao Quý 4/2019). Các động lực chính: (1) Sản lượng tiêu thụ các loại lốp chính tăng YoY tốt nhờ hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ ghi nhận các mức kỷ lục (Sản lượng xuất khẩu lốp radial tăng 40,2% YoY; sản lượng lốp bias tăng 84,4% YoY); (2) Tích cực tích trữ nguyên vật liệu đầu vào ở mức giá thấp; (3) Chi phí khấu hao giảm mạnh khoảng 40 tỷ sát với ước tính của chúng tôi; và (4) Lỗ tài chính ròng tiếp tục thu hẹp.

▪ Tựu chung cả năm 2020, doanh thu thuần và LNST sau CĐTS của DRC đạt 3.647 tỷ (-5.5% YoY) và 256,5 tỷ (+2.4% YoY); hoàn thành 103% / 110% dự báo doanh thu thuần/ LNST cả năm 2020 của BVSC; vượt 90%/ 114% kế hoạch doanh thu/ LNST của Công ty.

▪ Vị thế tài chính mạnh mẽ - Cuối 2020, tổng tài sản của DRC là 2,430 tỷ; vị thế tiền và tiền gửi ngân hàng mạnh mẽ ở mức 339 tỷ (14% tổng tài sản). Nhờ dòng tiền từ HĐKD mạnh mẽ, DRC tiếp tục hạ đòn bẩy, giảm mạnh nợ ngắn hạn xuống mức 306 tỷ (-42,5% YoY) và nợ dài hạn xuống 0,8 tỷ (-99,5% YoY). Do đó, đòn bẩy vào cuối 2020 của DRC thấp với D/E là 0,18x và D/A là 0,12x.

▪ Kế hoạch kinh doanh Quý 1/2021 tăng trưởng mạnh mẽ. DRC đưa ra kế hoạch doanh thu thuần đạt 835 tỷ (+4% YoY) và LNTT đạt 66 tỷ (+41% YoY). Chúng tôi tin rằng DRC có thể dễ dàng hoàn thành kế hoạch này nhờ vào: (1) Đà phục hồi tích cực ở các thị trường xuất khẩu và nội địa; (2) Sụt giảm chi phí khấu hao; và (3) Sụt giảm chi phí lãi vay, có tác động tích cực hơn so với giá nguyên vật liệu đầu vào phục hồi.

▪ Chúng tôi duy trì quan điểm DRC ở vị thế tốt để phục hồi mạnh mẽ hậu đại dịch COVID-19. BVSC hiện dự báo KQKD năm 2021 cho DRC - Doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ (+8,7% YoY) và LNST sau CĐTS đạt 314 tỷ (+22,3% YoY). Chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng dự báo KQKD năm 2021 với DRC khi đã tăng giá bán đối với lốp xe ô tô lên 3% và lốp xe đạp, xe máy lên 5% từ Tháng 12/ 2020, đà phục hồi tiêu thụ tốt hơn nhiều kỳ vọng. Với sự sụt giảm chi phí khấu hao và tài chính đáng kể, chúng tôi kỳ vọng điểm rơi tăng trưởng KQKD ấn tượng của DRC vào trong 3 quý đầu năm 2021.

▪ Chính sách chi trả cổ tức tiền mặt cao hơn trong giai đoạn bình thường mới. BVSC hiện dự phóng cổ tức tiền mặt của DRC ở mức 1.500-2.000 đồng/ cp năm 2020-21. Suất cổ tức hấp dẫn ở mức 6,4-8,5% tại giá cổ phiếu hiện tại.

▪ BVSC hiện khuyến nghị OUTPERFORM với DRC với giá mục tiêu là 26.400 đồng/cp (16% upside). DRC đóng cửa ở mức 23.600 đồng/cp vào ngày 20/01/2021, giao dịch tại mức P/E năm 2021 là 9,0x và EV/EBITDA năm 2021 là 5.4x, chiết khấu 34%/ 16% so với mức trung bình lịch sử 5 năm là 13,7x/ 6,4x. Chúng tôi cho rằng DRC hấp dẫn với sự kết hợp của khả năng sinh lời hàng đầu trong ngành, triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vị thế tài chính vững chắc và suất cổ tức hấp dẫn.

KQKD Q4/2020 tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ; Sản lượng tiêu thụ vượt mức trước dịch COVID-19

DRC duy trì đà phục hồi KQKD mạnh mẽ trong Quý 4/2020, sát với quan điểm của BVSC. Doanh thu thuần phục hồi đạt 1.108 tỷ (+17,0% QoQ; +14,5% YoY), trong khi LNST sau CĐTS tăng mạnh đạt 109,5 tỷ (+77,7% QoQ; +35,8% YoY từ mức cơ sở cao Quý 4/2019). Các động lực tăng trưởng chính: (1) Sản lượng tiêu thụ các loại lốp chính tăng YoY tốt nhờ hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ; (2) Chi phí khấu hao giảm mạnh; và (3) Lỗ tài chính ròng tiếp tục thu hẹp. Tựu chung cả năm 2020, doanh thu thuần và LNST sau CĐTS của DRC 3.647 tỷ (-5.5% YoY) và 256,5 tỷ (+2.4% YoY); hoàn thành 103% / 110% dự báo doanh thu thuần/ LNST cả năm 2020 của BVSC; vượt 90%/ 114% kế hoạch doanh thu/ LNST của Công ty.

Sản lượng tiêu thụ tăng trưởng vượt trội so với mức trước COVID-19. Trong Quý 4/ 2020, sản lượng tiêu thụ lốp radial của DRC phục hồi đáng kể 23,3% QoQ lên 168.437 chiếc, cao hơn 31,9% so với Q4/ 2019 là mức trước COVID-19. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ lốp bias tăng trưởng vững chắc lên 160.410 chiếc (+22,3% QoQ; + 15,9% YoY). Sản lượng tiêu thụ lốp xe máy và xe đạp nhìn chung ổn định ở mức 1,63 triệu chiếc (-1,6% YoY) và 2,1 triệu chiếc (-8,7% YoY).

ASP của các sản phẩm chính giảm; Lốp xe đạp có mức tăng ASP mạnh. Doanh thu lốp bias đạt 334,4 tỷ (+24,6% QoQ; +11,5% YoY), chiếm 30,2% doanh thu thuần Quý 4/2020. Doanh thu lốp radial tăng lên 589,1 tỷ (+22,0% QoQ; +21,7% YoY). Với những con số này, chúng tôi ước tính giá bán bình quân của lốp bias là 1,70 triệu đồng/ chiếc (+1,9% QoQ; -3,8% YoY), và 3,50 triệu đồng/ chiếc (-7,8% YoY) cho lốp radial. Với chi phí nguyên vật liệu đầu vào thuận lợi như đã thảo luận ở báo cáo cập nhật lần trước, chúng tôi hiểu rằng DRC đã chia sẻ một phần lợi ích chi phí thấp cho khách hàng thông qua việc cắt giảm giá bán, tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn để thúc đẩy sản lượng bán hàng trong môi trường tiêu thụ giảm tốc ảnh hưởng COVID-19. ASP của lốp xe máy giảm 4,6% YoY, trong khi đó ASP lốp xe đạp ghi nhận tăng trưởng tốt 10,2% YoY, mà chúng tôi tin rằng là nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn.

Ghi nhận sản lượng xuất khẩu theo quý kỷ lục ở cả lốp radial và bias. Xuất khẩu lốp radial tăng mạnh 40,2% YoY vượt trước COVID-19 đạt 135.914 chiếc (+28,4% QoQ), là mức sản lượng xuất khẩu cao kỷ lục của DRC, chiếm 81% tổng lượng tiêu thụ lốp radial; trong khi xuất khẩu lốp bias tăng mạnh lên 79.539 chiếc (+81,5% QoQ; +84,4% YoY), chiếm 40,5% tổng lượng tiêu thụ lốp bias.

BLN gộp duy trì đà mở rộng so với đầu năm. BLN gộp của Công ty đã tăng từ 14,7% trong Q1/2020 và 14,9% trong Q2/2020, lên mức 15,3% trong Q3/2020, và lên mức 19,8% vào Quý 4/2020 chủ yếu nhờ: (1) Gia tăng quy mô kinh tế nhờ sự phục hồi đáng kể về sản lượng tiêu thụ; (2) Tích trữ nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp như đã thảo luận ở báo cáo cập nhật gần đây nhất; và (3) Chi phí khấu hao giảm mạnh. DRC đã chia sẻ một số lợi ích với các đối tác và người tiêu dùng để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ trong kỳ, như đã thảo luận ở trên.

Chi phí khấu hao của DRC giảm 39,8 tỷ trong Quý 4 như chúng tôi đã dự báo. Chúng tôi nhắc lại rằng máy móc của cơ sở sản xuất lốp radial Giai đoạn 1 của DRC đã hoàn tất khấu hao vào cuối tháng 8 năm nay. DRC sẽ tiết kiệm được khoảng 13,2 tỷ/tháng kể từ tháng 9 năm nay trở đi. Cụ thể, trong Quý 4, tổng chi phí khấu hao thuộc giá vốn bán hàng của DRC giảm mạnh 39,8 tỷ (tương đương 29,3% LNTT Quý 4/2020) xuống mức 23,8 tỷ (-62,6% YoY).

Chi phí hoạt động được khống chế ở Quý 4/2020. Chi phí hoạt động trong Quý 4/2020 chiếm 6,2% doanh thu thuần, cao hơn nhiều so với 5,5% trong Q4/2019, chủ yếu là do tăng chi phí tiếp thị và khuyến mại. Mặc dù vẫn tăng cao, chúng tôi nhận thấy chi phí hoạt động/doanh thu thuần trong Quý 4/2020 được khống chế so với mức 6,4% trong 9T/2020.

Sụt giảm lỗ tài chính ròng. Lỗ tài chính ròng Quý 4/2020 giảm mạnh 22,5% YoY xuống 12,6 tỷ, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm mạnh xuống 2,0 tỷ (-76,0% YoY) nhờ dư nợ giảm và thu nhập tài chính tăng vọt 110,3% YoY lên 6,2 tỷ.

Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ

Đến cuối Quý 4/2020, tổng tài sản của DRC là 2.430 tỷ; trong đó vị thế tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên tới 389 tỷ (chiếm 14,0% tổng tài sản). Nhờ dòng tiền hoạt động mạnh, DRC đã tiếp tục hạ đòn bẩy, giảm đáng kể nợ ngắn hạn xuống mức 306 (-42,5% YTD) và gần như tất toán nợ dài hạn như quan điểm của chúng tôi, xuống mức 0,8 tỷ (-99,5% YTD). Do đó, đòn bẩy cuối Quý 4/2020 của Công ty ở mức thấp với tỷ lệ D/E là 0,18x và D/A là 0,12x, giảm bớt gánh nặng tài chính, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận Công ty vào những quý tới.

DRC đưa ra kế hoạch kinh doanh Quý 1/2021

Cho Q1/ 2021, DRC đặt ra kế hoạch LNTT tăng trưởng 41% YoY - Công ty cũng đã công bố Nghị quyết HĐQT ngày 20/1; trong đó đặt kế hoạch doanh thu Q1 đạt 835 tỷ đồng (+4% YoY) và LNTT tăng mạnh lên 66 tỷ đồng (+41% YoY). BVSC cho rằng Công ty sẽ dễ dàng vượt qua kế hoạch LNTT đề ra nhờ: (1) Nhu cầu phục hồi ở thị trường nội địa và đà xuất khẩu mạnh mẽ ở các sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao là bias và radial; (2) Sụt giảm chi phí khấu hao đáng kể; và (3) Tác động tích cực từ việc tăng giá bán và giảm áp lực tài chính khi dư nợ vay giảm mạnh và hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp

Dự báo KQKD năm 2021 và giá mục tiêu đang được xem xét

Chúng tôi hiện dự báo KQKD năm 2021 cho DRC với doanh thu thuần đạt 3.965 tỷ (+8,7% YoY) và LNST là 314,0 tỷ (+22,3% YoY), ở báo cáo cập nhật trước. Chúng tôi dự báo tiềm năng tăng dự báo KQKD năm 2021, thúc đẩy bởi các yếu tố sau: (1) DRC khi đã tăng giá bán đối với lốp xe ô tô lên 3% và lốp xe đạp, xe máy lên 5% từ Tháng 12/ 2020, (2) Đà phục hồi tiêu thụ tốt hơn nhiều kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa hiệu quả từ gia tăng economies of scale; (3) Chi phí khấu hao sụt giảm khoảng 40 tỷ/ quý; và (4) Chi phí lãi vay giảm khi dư nợ ở mức thấp và môi trường lãi suất thấp, trong khi đó chúng tôi kỳ vọng thu nhập tài chính tiếp tục tăng khả quan nhờ vị thế tiền mặt dồi dào của Công ty. Chúng tôi kỳ vọng điểm rơi tăng trưởng KQKD mạnh mẽ từ DRC trong ba quý đầu năm 2021.

Nguồn: BVSC

×
tvi logo